Hoe informeer ik ouders als er wordt gepest in mijn klas? | Stop Pesten NU

084-8340086

Hoe informeer ik ouders als er wordt gepest in mijn klas?

Bij pesten betrekt u soms de ouders van de gepeste leerling(en) en de ouders van de pester(s). Neem als leerkracht zelf het initiatief in het contact met ouders en spreek ze bij voorkeur mondeling aan. U laat daarmee zien dat u pesten en de veiligheid van leerlingen serieus neemt.

 • Nodig ouders uit voor een gesprek
  Vertel daarbij kort waar het over gaat. Vraag – afhankelijk van de leeftijd van het kind- of ze samen met hun kind komen.
 • Reserveer voldoende tijd
  Een gesprek over pesten plant u in op een rustig moment. Reserveer hiervoor voldoende tijd. Spreek ouders van de gepeste en de pester afzonderlijk van elkaar.
 • Neem signalen en klachten serieus
  Luister in het gesprek naar wat de ouders u te vertellen hebben. Neem hun zorgen en signalen serieus. Geef aan dat u het pesten serieus neemt en dat u samen wilt zoeken naar een oplossing.
 • Spreek verwachtingen uit en maak afspraken
  Zorg dat u helder krijgt wat de ouders van u verwachten en spreek uit wat u als leerkracht wel en niet kan doen. Wijs ouders ook op de afspraken die gelden bij de aanpak van pesten in uw school en waar ze documenten zoals een anti-pestprotocol kunnen vinden.
 • Verwijs ouders
  Wijs ouders altijd op de mogelijkheid aan te kloppen bij het aanspreekpunt pesten op school/de vertrouwenspersoon.
 • Check
  Neem zelf het initiatief voor een vervolggesprek en plan dit binnen twee weken. In dit gesprek gaat u na of het pesten is gestopt en of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Zo niet, bespreek dan de verdere mogelijkheden met de ouders en schakel daarbij het aanspreekpunt pesten/de vertrouwenspersoon in op uw school.

Meer informatie