Hoe kan een sportvereniging aandacht besteden aan de Landelijke dag tegen pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Hoe kan een sportvereniging aandacht besteden aan de Landelijke dag tegen pesten

Een sportvereniging kan op verschillende manieren aandacht besteden aan de dag tegen pesten. Hieronder volgen een aantal suggesties:

  1. Organiseer een speciale training: Plan een training waarin aandacht wordt besteed aan pesten en de gevolgen hiervan. Laat de trainers bijvoorbeeld oefeningen bedenken waarin respect en samenwerking centraal staan.

  2. Hang posters op: Maak posters met anti-pestboodschappen en hang deze op in de kleedkamers of op andere plekken waar veel mensen komen.

  3. Draag speciale armbandjes of stickers: Deel armbandjes of stickers uit met een anti-pestboodschap. Hiermee laat je zien dat je als sportvereniging pesten niet accepteert.

  4. Start een gesprek: Begin een gesprek over pesten en hoe dit voorkomen kan worden. Vraag aan de sporters hoe zij denken over pesten en wat zij zouden doen als zij zouden zien dat iemand gepest wordt.

  5. Organiseer een wedstrijd: Organiseer een wedstrijd waarbij de focus ligt op samenwerken en respect voor elkaar. Zo wordt het belang van respect en samenwerking onderstreept.

  6. Maak een social media campagne: Start een social media campagne waarbij sporters en fans worden opgeroepen om foto's te delen waarin zij aangeven dat zij pesten niet accepteren. Gebruik hierbij de hashtag #ikstoppesennu.

  7. Nodig een gastspreker uit: Nodig een gastspreker uit die kan vertellen over zijn of haar ervaringen met pesten en hoe hij of zij hiermee is omgegaan.

Met deze suggesties kan een sportvereniging op een actieve manier aandacht besteden aan de dag tegen pesten en bijdragen aan het stoppen van pesten.