Hoe kan ik de school informeren over pest incidenten? | Stop Pesten NU

084-8340086

Hoe kan ik de school informeren over pest incidenten?

Als je kind gepest wordt, raakt dat diep in je hart

Gelukkig hoef je als ouder niet machteloos toe te kijken maar kun je wel degelijk iets doen om je kind te helpen. Als je kind je vertelt dat het gepest wordt op school, zou je misschien het liefst meteen op hoge poten naar school stappen. Of direct de pester en zijn ouders aanspreken. Het pesten moet gestopt worden, en wel NU! Dat is heel begrijpelijk. Toch is het volgens Patricia Bolwerk van de stichting Stop Pesten Nu zaak om vooral even rustig te blijven. Bolwerk krijgt dagelijks telefoontjes van ongeruste ouders die zich zorgen maken om hun kind en die het liefst snel in actie willen komen. ‘Maar maak even een pas op de plaats. Je kind is er niet bij gebaat als jij met andere ouders of de school een conflict aangaat. Geef aan je kind het goede voorbeeld door rustig met het pestprobleem om te gaan’, stelt ze. Als een kind de moed heeft gehad om ouders te vertellen over het pesten, is het zaak om het kind vooral duidelijk te maken dat het er geen schuld aan heeft. Stop Pesten Nu benadrukt dat geen enkel kind het advies zou moeten krijgen om maar wat ‘normaler’ te doen. 'Het idee leeft soms nog dat kinderen die gepest worden daar op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn, omdat ze zwak en passief overkomen.

Niemand verdient het om gepest te worden.

Pesten is een groepsproces dus het moet in de hele groep aangepakt worden. Scholen moeten zich dat goed realiseren. Het is belangrijk dat niet alleen het gepeste kind, maar ook de pester geholpen wordt.’ 

Praten met school

o   De allerbelangrijkste stap is volgens Bolwerk om te gaan praten met school. ‘Pesten aanpakken is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school. Een gesprek aanvragen is dus een belangrijk begin. Het niet altijd gemakkelijk om als ouder de stap te zetten naar de leerkracht of zorgcoördinator maar het kan wel het begin van een oplossing zijn.’ 

o   Ook bij de Kindertelefoon hebben ze veel ervaring met kinderen die op zoek zijn naar gouden tips om het pesten te stoppen

(*tekst uit artikel in Kidsweek)

 

De school informeren over een pestincident

Wij hebben een aantal documenten bij elkaar gevoegd wat je als ouder / opvoeder kan doen als je kind gepest wordt. Dit document kan je hier downloaden. Zie inhoudsopgave (hieronder) voor een kleine impressie.

Inhoudsopgave

 

 

Kijk ook in het Kenniscentrum Pesten | Voor Ouders & Opvoeders