Hoe kun je als school samenwerken met ouders en leerlingen om pesten te voorkomen en aan te pakken? | Stop Pesten NU

084-8340086

Hoe kun je als school samenwerken met ouders en leerlingen om pesten te voorkomen en aan te pakken?

Het is belangrijk dat scholen samenwerken met ouders en leerlingen om pesten en online pesten te voorkomen en aan te pakken. Hieronder staan enkele manieren waarop scholen kunnen samenwerken met ouders en leerlingen:

Communicatie: Scholen moeten open en transparante communicatie onderhouden met ouders en leerlingen over pesten en online pesten. Dit kan bijvoorbeeld via ouderavonden, nieuwsbrieven, of social media-accounts. Scholen moeten ook een duidelijk protocol hebben voor het omgaan met pestgedrag, en dit protocol delen met ouders en leerlingen.

 

1. Samenwerken aan preventie

Scholen kunnen ouders en leerlingen betrekken bij preventieve activiteiten om pesten en online pesten te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door samenwerking bij het organiseren van activiteiten gericht op het bevorderen van respect en begrip voor diversiteit, het onderwijzen van digitale vaardigheden, en het creëren van een veilige omgeving waarin pestgedrag niet wordt getolereerd.

2. Ouders informeren over het belang van toezicht op het online gedrag van hun kinderen

Scholen kunnen ouders informeren over het belang van toezicht op het online gedrag van hun kinderen en hoe zij dit kunnen doen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van ouderbijeenkomsten of door het delen van informatie op de schoolwebsite of in nieuwsbrieven.

3. Leerlingen betrekken bij het oplossen van pestgedrag

Scholen kunnen leerlingen betrekken bij het oplossen van pestgedrag. Dit kan bijvoorbeeld door het opzetten van leerlingmediatoren, waarbij leerlingen worden opgeleid om pestgedrag te herkennen en te helpen bij het oplossen van conflicten.

4. Een vertrouwenspersoon aanstellen

Scholen kunnen een vertrouwenspersoon aanstellen waar leerlingen en ouders terecht kunnen met vragen of zorgen over pesten en online pesten. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan ouders en leerlingen geruststellen dat er een veilige plek is waar zij terecht kunnen met hun problemen.

5. Evalueren van de effectiviteit van het beleid

Scholen kunnen samenwerken met ouders en leerlingen om de effectiviteit van hun beleid tegen pesten en online pesten te evalueren. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van enquêtes onder leerlingen en ouders, waarbij zij hun ervaringen en meningen over het beleid kunnen delen.

 

 

Kortom, door samen te werken met ouders en leerlingen kunnen scholen een gezamenlijke inspanning leveren om pesten en online pesten te voorkomen en aan te pakken. Door open en transparante communicatie, het betrekken van leerlingen en ouders bij preventieve activiteiten, en het aanstellen van een vertrouwenspersoon, kunnen scholen een veilige en inclusieve omgeving creëren voor alle leerlingen.