Hoe kun je als school zorgen voor een ondersteunende omgeving waarin leerlingen binnen het MBO met angst en stress worden geholpen? | Stop Pesten NU

084-8340086

Hoe kun je als school zorgen voor een ondersteunende omgeving waarin leerlingen binnen het MBO met angst en stress worden geholpen?

Als school kun je verschillende stappen nemen om een ondersteunende omgeving te creëren waarin leerlingen binnen het MBO met angst en stress worden geholpen. Hieronder volgen enkele suggesties:

1. Zorg voor een veilige en vertrouwde omgeving waarin leerlingen zich kunnen uiten en open kunnen zijn over hun gevoelens

Zorg er bijvoorbeeld voor dat er voldoende ruimte is voor individuele gesprekken tussen leerlingen en docenten of mentoren.

2. Maak gebruik van professionele ondersteuning zoals een schoolmaatschappelijk werker, psycholoog of een vertrouwenspersoon

Deze professionals kunnen leerlingen helpen bij het omgaan met angst en stress en kunnen hen begeleiden bij het vinden van passende oplossingen.

3. Organiseer regelmatig activiteiten gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid

zoals workshops of trainingen over stressbeheersing, mindfulness of zelfzorg.

4. Stimuleer leerlingen om hun hobby's en interesses te verkennen en aan te moedigen 

Dit kan hen helpen bij het vinden van een positieve uitlaatklep voor hun gevoelens en kan bijdragen aan hun algehele welzijn.

5. Betrek ouders en verzorgers bij het creëren van een ondersteunende omgeving voor leerlingen

Ouders en verzorgers kunnen vaak een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van hun kinderen bij het omgaan met stress en angst.

6. Zorg voor een goede samenwerking tussen docenten, mentoren en andere betrokkenen bij de leerlingbegeleiding.

Hierdoor kunnen signalen van angst en stress tijdig worden opgepikt en kan er snel worden ingegrepen als dat nodig is.

 

Door bovenstaande maatregelen te nemen, kan de school bijdragen aan een ondersteunende omgeving waarin leerlingen binnen het MBO met angst en stress worden geholpen en gestimuleerd worden om hun mentale gezondheid te verbeteren.