Ouders, leerkrachten en kinderen actie om pesten te voorkomen

084-8340086

Hoe ouders, leerkrachten en kinderen actie kunnen ondernemen om pesten te voorkomen

Pesten voorkomen en stoppen houdt in dat we ons inzetten voor het creëren van een veilige omgeving waar leerlingen kunnen gedijen, zonder bang te zijn.

Ouders & Opvoeders

 • Ouders van kinderen die meelopen & pesten
  Stop pesten voordat het begint. Leer kinderen over pesten. Het is mogelijk dat jouw kind moeite heeft met het lezen van sociale tekens en niet weet wat het doet kwetsend is. Herinner je kind eraan dat het pesten van anderen juridische gevolgen kan hebben.

  • Maak je huis "pestvrij"
   Kinderen leren gedrag via hun gezin (ouders, opvoeders, broers en of zussen). Blootstelling aan agressief gedrag of een te strikte omgeving thuis maakt kinderen meer vatbaar om te gaan pesten op school. Ouders/verzorgers zijn voorbeelden voor het kind in hun eigen relaties met andere mensen en met hen.

  • Zoek naar problemen met het gevoel van eigenwaarde
   Kinderen met een laag zelfbeeld pesten vaak om zich beter over zichzelf te voelen. Zelfs kinderen die populair en geliefd lijken, kunnen gemene neigingen hebben. Gemeen gedrag moet onmiddelijk aangepakt worden zodat het kind weet. Pesten tolereren wij niet!

 • Ouders van kinderen die gepest worden
  ​Leerlingen die gepest worden, kunnen zich overweldigd, depressief of angstig voelen.

  • Observeer je kind op tekenen dat ze mogelijk gepest worden.
   Kinderen durven niet altijd te zeggen dat ze gepest worden.

   • Symptomen zijn onder meer: ​​gescheurde kleding, niet naar school willen, verminderde eetlust, nachtmerries, huilen of algemene depressie en angst.

   • Als je ontdekt dat je kind wordt gepest, zeg dan nooit "de andere leerlingen hebben het misschien niet zo bedoeld" of "te doen alsof er niks aan de hand is".

   • Voer open gesprekken waarin je kunt leren wat er werkelijk aan de hand is op school, zodat je de juiste stappen kunt nemen. Het belangrijkste is dat je het kind laat weten dat jij het zult helpen en dat het moet proberen niet terug te vechten

  • Leer je kind hoe om te gaan met pesten
   Werk samen met het kind om pesten aan te pakken (zonder dat het kiind nog meer gekwetst of geslagen wordt) totdat het op administratief niveau wordt aangepakt. Besef dat het niet de schuld is van het kind dat het gepest wordt, niemand kan er iets aan doen als je gepest wordt. Pesten is een groepsproces en de hele groep/klas zorgt ervoor dat het pesten kan doorgaan, zo kan dezelfde groep ook zorgen dat het stopt. Oefen thuis scenario's waarin het kind leert een pestkop te negeren en/of assertieve strategieën te ontwikkelen om met pesten om te gaan om in toekomstige situaties hier makkelijker mee om te gaan. Help het kind leraren en vrienden te identificeren die hen kunnen helpen als ze zich zorgen maken. 

Grenzen stellen met technologie

 • Leer kinderen en jezelf over online pesten (cyberpesten) en leer kinderen om niet op dreigende apps of mails te reageren of deze door te sturen. "Bevriend" met het kind op Instagram en andere sociale-mediaplatforms waar zij een profiel hebben zodat je (op een legale manier) kan zien wat je kind post en welke reacties er door anderen onder worden gezet. Vaak melden kinderen online pesten niet omdat ze bang zijn dat hun ouders hun telefoon of computer zullen afpakken. Pak nooit de telefoon af als jouw kind gepest wordt! Want jouw kind doet niks fout en bovendien ervaart jouw kind dit als een straf (en dat vinden de pestkoppen weer extra leuk om het kind mee te pesten)
 • Als je besluit dat je kind een telefoon te geven, laat ze dan weten dat je hun berichten in de gaten houdt. Eis dat de telefoon 's nachts in een openbare ruimte, zoals de keuken, wordt bewaard om nachtelijk pesten en ongepaste berichten te voorkomen. Ouders moeten pesten altijd op school melden (bij online pesten bijvoorbeeld printscreens laten zien) omdat het pesten voornamelijk binnen leerlingen in dezelfde klas/school gebeurd. Als er dan geen reactie komt is het belangrijk om een e-mail of brief sturen te sturen met een kopie naar de schooldirecteur. 
 • Ouders moeten alle bedreigende berichten aan de politie melden en alle What's app berichten, e-mails of berichten op social media documenteren.

 

Docenten en schoolbeheerders

Wees deskundig en oplettend

Leraren (OP'ers) en niet onderwijzend personeel (NOP'ers) moeten zich ervan bewust zijn dat, hoewel pesten over het algemeen plaatsvindt in gebieden zoals de speelplaats, drukke gangen en kleedkamers, evenals via mobiele telefoons en computers (waar toezicht beperkt of afwezig is), het serieus moet worden genomen. OP'ers en NOP'ers moeten benadrukken dat vertellen dat iemand gepest wordt of als je zelfl gepest wordt geen klikken is maar melden. Als een leraar pesten in een klaslokaal waarneemt, moet hij/zij onmiddellijk ingrijpen om het te stoppen, het incident registreren en de juiste schoolbeheerders informeren zodat het incident kan worden onderzocht. Het is niet aan te raden een gezamenlijke ontmoeting te hebben met de gepeste leerling en de leerling die pest. Het is beschamend en zeer intimiderend voor de leerling die wordt gepest.

Betrek leerlingen en ouders

Leerlingen en ouders moeten een deel van de oplossing zijn en betrokken worden bij veiligheidsteams en taskforces tegen pesten. Leerlingen kunnen volwassenen informeren over wat er werkelijk aan de hand is en kunnen volwassenen leren over nieuwe technologieën die kinderen gebruiken om te pesten. Ouders, leerkrachten en schoolbestuurders kunnen leerlingen helpen om positief gedrag te vertonen en hen vaardigheden aan te leren, zodat ze weten hoe ze moeten ingrijpen wanneer pesten plaatsvindt. Oudere studenten kunnen als mentor dienen en jongere studenten informeren over veilige praktijken op internet.

Positieve verwachtingen scheppen over gedrag voor leerlingen en volwassenen

Scholen en klaslokalen moeten leerlingen een veilige leeromgeving bieden. Leraren moeten leerlingen er expliciet aan herinneren dat pesten op school niet wordt geaccepteerd en dat dergelijk gedrag gevolgen zal hebben. Door een document tegen pesten te maken en zowel de leerling als de ouders/opvoeders te laten ondertekenen en terug te sturen naar school, kunnen leerlingen de ernst van pesten begrijpen. Ook voor leerlingen die moeite hebben om zich aan te passen of om vrienden te vinden, kunnen OP'ers en NOP'ers vriendschappen vergemakkelijken of "klusjes" aanbieden aan de leerling om te doen tijdens de lunch en de pauze, zodat kinderen zich niet geïsoleerd voelen of het risico lopen het doelwit te worden van pesterijen.

 

Leerlingen

Het is belangrijk dat leerlingen pesten melden aan een ouder of een volwassene die ze vertrouwen.Het is belangrijk dat kinderen onthouden dat pesten verkeerd is en door een volwassene moet worden aangepakt.

Pest niet terug

Het is misschien moeilijk om niet terug te pesten, maar zoals het gezegde luidt, maken twee fouten geen goed. Probeer geen woede of tranen te tonen. Zeg rustig tegen de pester dat hij moet stoppen met pesten of loop gewoon weg.

Vermijd om alleen te zijn

Vermijd waar mogelijk situaties waarin er geen andere leerlingen of docenten zijn. Probeer met een vriend of vriendin naar het toilet te gaan of lunch in bij leerlingen die gewoon aardig doen (mag ook uit een andere klas zijn). Als je een leerling kent die het leuk vindt om anderen te pesten, zich in een gebied bevindt waar je normaal gesproken naar de lunch of de les loopt, probeer dan alternatieve gangroutes te gebruiken.

Denk eraan, meld pesten van jezelf of andere leerlingen altijd bij de leraar, coach, directeur en/of ouder!

Melden is geen klikken, melden doe je omdat je wil dat er iets stopt! 

 

Bron