Incidenten op social media | Hoe the handelen | Voor scholen

084-8340086

Incidenten op social media | Hoe the handelen | Voor scholen

In de media was afgelopen dagen veel aandacht voor een aantal incidenten waarbij ongewenste beelden van leerlingen/leraren werden verspreid op social media. Dit heeft de vraag weer actueel gemaakt hoe scholen het beste om kunnen gaan met dit soort incidenten en hoe ze kunnen helpen voorkomen dat dergelijke incidenten zich voordoen. De VO-raad wil dit in kader de beschikbare ondersteuning van Kennisnet en Stichting School en Veiligheid uitlichten. 

In een reactie in de media op de incidenten van afgelopen dagen stelde Kennisnet dat scholen steeds meer met dergelijke incidenten rond social media geconfronteerd worden. Voorbeelden zijn filmpjes van vechtpartijen en (naakt)foto’s die ongewenst - en in een rap tempo - op social media worden verspreid, en ‘cyberbullying’. Dit soort misbruik van social media kan zorgen voor spanningen en onrust in de school. 

De VO-raad steunt de oproep die Kennisnet deed dat elke school een protocol zou moeten hebben met gedragsregels omtrent het gebruik van mobiele telefoons en social media, zodat bij grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of leraren bijtijds, consequent en op de juiste manier kan worden gehandeld. Alle leerlingen en het personeel moeten ook op de hoogte worden gesteld van de afgesproken regels en de consequenties bij het overschrijden daarvan.

Ondersteuning

Om scholen te ondersteunen bij het maken van beleid op dit vlak en bij het omgaan met incidenten, is ondersteuning beschikbaar:

  • In samenwerking met Kennisnet heeft de VO-raad in 2021 een leidraad opgesteld voor scholen hoe om te gaan met online verspreiding van ongewenste beelden van leerlingen en/of personeel.
  • Kennisnet heeft samen met Stichting School en Veiligheid een uitgebreide brochure samengesteld waarin wordt toegelicht hoe beleid omtrent dit onderwerp ontwikkeld kan worden en hoe om te gaan met eventuele sancties, inclusief praktijkvoorbeelden. 
     

Bron VO-raad