INGEZONDEN BRIEF Het is tijd om wakker te worden, 19 april Landelijke Dag tegen Pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

INGEZONDEN BRIEF Het is tijd om wakker te worden, 19 april Landelijke Dag tegen Pesten

INGEZONDEN BRIEF - PERSBERICHT - 19 APRIL - Landelijke Dag tegen Pesten

 

Beste lezers

Denk hier eens over na 

Op de basisschool wordt 1 op de 10 leerlingen gepest. Als je een schoolklas van 30 kinderen hebt, dan zijn er gemiddeld 3 kinderen die dagelijks lijden onder de pesterijen van hun klasgenoten. En toch horen we dat sommige scholen trots op hun website communiceren dat 90% van de kinderen niet wordt gepest. 

Zou jij tevreden zijn als slechts 90% van de vliegtuigen op de bestemming aankomt? Nee? Dus waarom zouden we tevreden zijn dat slechts 90% van de kinderen niet worden gepest? 
* Basisschool 1:10 leerlingen wordt gepest onderzoek Veiligheidsmonitor Ministerie van OCW *

Zou jij tevreden zijn als tijdens de toernooien slechts 80% van de spelers zonderblessures eindigt? 
Nee? Laten we dan ook niet langer tevreden zijn dat slechts 80% van de leden veilig is op de sportvereniging. 
1:5 leden bij een Sportvereniging wordt gepest (kinderen & volwassenen) onderzoek NOC-NSF & Centrum Veilige Sport.*

Zou jij het accepteren als 12,5% van alle voedselproducten giftig zijn? 
Nee? Laten we dan ook niet accepteren dat 12,5% van de werknemers wordt gepest. 
1:8 werknemers wordt gepest onderzoek TNO *

Zou jij tevreden zijn als slechts 80% van de operaties succesvol zijn in ziekenhuizen? Nee? Laten we dan ook niet tevreden zijn dat slechts 80% van de bewoners veilig kan leven in bejaardentehuizen. 
1:5 bejaarden wordt gepest onderzoek Nationaal Ouderenfonds *

Het is tijd om wakker te worden. Pesten is een ernstig probleem dat onze samenleving blijft teisteren. Het is tijd om de realiteit onder ogen te zien. Wanneer we pesten minimaliseren negeren we de ernstige gevolgen ervan. We moeten de verantwoordelijkheid nemen om te begrijpen dat de gevolgen van pesten verwoestend kunnen zijn en dat we het serieus moeten nemen.

Als samenleving moeten we pesten bespreekbaar maken en er alles aan doen om het te voorkomen en te stoppen. Dit begint bij bewustwording en het erkennen van het probleem. Laten we onze kinderen, leerlingen, collega's, teamgenoten en medebewoners aanmoedigen om zich uit te spreken wanneer ze te maken krijgen met pesten. Laten we als ouders, docenten, werkgevers, sportcoaches en verzorgers het voorbeeld geven door pestgedrag niet te accepteren en te laten zien dat we een veilige omgeving creëren waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Daarnaast moeten we ons ook richten op de oorzaken van pesten en deze aanpakken en een cultuur creëren waarin pesten onacceptabel is.

Samen kunnen we pesten stoppen. Laten we ervoor zorgen dat elk persoon, jong en oud, zich veilig voelt en de kans krijgt om te groeien en te bloeien in een omgeving vrij van pesten.

Met vriendelijke groet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor vragen of informatie: 06-20017161 of mail: patricia@stoppestennu.nl

Patricia Bolwerk, directeur en oprichter van Stichting Stop Pesten Nu 
 

Zie hieronder extra bronnen en achtergrond informatie:

Urgentie en noodzaak van het stoppen van pesten

Grote negatieve invloed heeft op het welzijn en de mentale gezondheid van slachtoffers en de pesters zelfs tot 40 jaar later. 

* lees meer over de gevolgen van pesten https://www.stoppestennu.nl/gevolgen-pesten-voor-pester-omstander-en-slachtoffer

Het kan leiden tot psychische problemen, zoals depressie en angst en zelfs tot zelfmoordgedachten. Daarnaast kan pesten leiden tot langdurige gevolgen, zoals een laag zelfbeeld en sociale isolatie. Pesten is niet alleen een probleem in het onderwijs, maar ook op de werkvloer, binnen sportverenigingen en zelfs in woonzorgcentra. Door pesten aan te pakken, kan de algehele kwaliteit van leven van mensen worden verbeterd en kan er een veiligere en gezondere omgeving worden gecreëerd.Het is ook relevant om te benadrukken dat de impact van pesten niet alleen beperkt is tot de slachtoffers, maar ook gevolgen heeft voor degenen die getuige zijn van het pestgedrag. Dit kan leiden tot een cultuur van stilzwijgen en angst om op te komen voor elkaar, wat op zijn beurt kan leiden tot een verminderd gevoel van veiligheid en samenhang in een groep.

* lees meer over de onderzoeken en cijfers https://stoppestennu.nl/cijfers-feiten 

Kortom, het stoppen van pesten is van groot belang om de mentale en fysieke gezondheid van individuen te beschermen, en om te zorgen voor een veilige en gezonde omgeving waarin mensen zich kunnen ontwikkelen en bloeien.

·       Landelijke Dag tegen Pesten 2023 https://stoppestennu.nl/19-april-2023-landelijke-dag-tegen-pesten-voor-eenheid-verbinding

Er zijn verschillende bronnen die de urgentie om pesten aan te pakken goed onderbouwen:

 

1.     UNESCO (2017). School Violence and Bullying: Global Status Report. Deze rapportage laat zien dat wereldwijd 1 op de 3 leerlingen slachtoffer is van geweld en pesten op school.

2.     Nederlands Jeugdinstituut (2019). Factsheet Pesten. Uit deze factsheet blijkt dat pesten niet alleen schadelijk is voor de slachtoffers, maar ook voor de daders en de omstanders. Pesten kan leiden tot fysieke en mentale klachten, sociale isolatie en schooluitval.

3.     Trimbos-instituut (2016). Kosten-batenanalyse van interventies tegen pesten. Deze analyse laat zien dat het aanpakken van pesten op school niet alleen kostenbesparend kan zijn, maar ook kan bijdragen aan een betere gezondheid en welzijn van leerlingen.

4.     Kindertelefoon (2020). Rapportage Kindertelefoon 2019. Uit deze rapportage blijkt dat pesten het meest voorkomende onderwerp is waarover kinderen contact opnemen met de Kindertelefoon. Dit laat zien dat pesten een veelvoorkomend probleem is onder kinderen en jongeren.

5.     Stop Pesten Nu (2021). Pesten op het werk: een onderschat probleem. Deze organisatie laat zien dat pesten niet alleen voorkomt op scholen, maar ook op de werkvloer. Pesten kan leiden tot werkstress, verzuim en langdurige psychische klachten.

 

Met vriendelijke groet,

 
Patricia Bolwerk
Directeur bestuurder Stichting Stop Pesten Nu