Inventarisatie richtlijnen en protocollen | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Inventarisatie richtlijnen en protocollen

Beroepskrachten die met kinderen en jongeren werken dienen een melding te maken van problemen die de ontwikkeling van hun cliënten bedreigen. De afweging om wel of niet te melden dient bij voorkeur gebaseerd te zijn op kwalitatief goede meldcodes, richtlijnen en protocollen.

Ga hier naar het PDF document met Inventarisatie richtlijnen en protocollen van het NJI