Dag tegen Pesten | 19 april | Stop Pesten Nu

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Landelijke Dag tegen Pesten (19 april)

Jaarlijks op 19 april, de Dag tegen Pesten is er – in tegenstelling tot veel andere Dagen van, Dagen tegen of Dagen voor het een of ander – niet één groot centraal evenement met muziek, optredens van BN’ers en speeches van betrokken politici. Dat is een bewuste keuze, vertelt Patricia Bolwerk, directeur van Stop Pesten NU en verantwoordelijk voor het “aanslingeren” van de Dag tegen Pesten. “We proberen te bereiken dat mensen zelf in actie komen om pesten te stoppen, dat ze zelf iets organiseren in hun eigen omgeving. De Dag tegen Pesten is vooral bedoeld om één dag per jaar extra bewustzijn te creëren van pesten en de gevolgen daarvan voor hele gezinnen.” 

'Jij kunt het verschil uitmaken!'

'Waarom is er eigenlijk een Landelijke dag tegen pesten?'

Beluister hieronder het EVA radio interview met Patricia Bolwerk over de Landelijke Dag tegen Pesten:

 

 

 

'Grote verandering komt van kleine daden'.

Jaarlijks, 19 april ... Noteer deze data en besteedt extra aandacht aan het stoppen van #pesten met je klas of team, bij je collega's, in de sport of in het bejaardentehuis. Natuurlijk is het nodig om elke dag bewust pesten te stoppen maar 1 keer per jaar staan wij even bewust stil bij pesten en de gevolgen van pesten voor zowel de slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders. Pesten heeft voor IEDEREEN gevolgen.

'Wat je niet wilt dat er met jou gebeurt (een ander met jou doet), doe dat ook niet bij een ander.’ '

​ Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.'

 

Pesten is niet alleen een kinderprobleem.

Zeg nou eens zelf ... dat pesten hè ...  

das toch niet NORMAAL?!

Bennie Jolink Zeg nou eens zelf ... dat pesten hè ... das toch niet NORMAAL?!

Dat gepest worden niet leuk is, weten de meeste mensen wel, vaak ook uit eigen ervaring. Toch is dat blijkbaar niet genoeg reden om het niet te doen, want pesten is alomtegenwoordig en komt zelfs steeds vaker voor naarmate we ouder worden. Volgens op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde cijfers op de website van Stop Pesten NU worden op scholen één op de tien leerlingen gepest, op het werk één op de acht werknemers, en in bejaardentehuizen zelfs één op de vijf bewoners. Onderzoeksinstituut TNO becijferde in 2015 bovendien dat pesten op het werk de samenleving jaarlijks 900 miljoen kost, in de vorm van vier miljoen extra verzuimdagen. Dat pesten alleen onder kinderen gebeurt, is dus een misverstand.

Patricia Bolwerk: “Vroeger werd altijd gezegd dat pesten een kleuterding is, dat je daar als volwassene mee om hoort te kunnen gaan; heel veel mensen zijn met dat idee opgegroeid. Met als gevolg dat veel mensen die gepest worden en daar last van hebben, denken: ligt het dan aan mij, ben ik zo gevoelig?”

Bolwerk ziet in haar praktijk als coach en trainer zeker dat extra gevoelige – oftewel ‘hoogsensitieve’ – mensen ook gevoeliger kunnen zijn voor pesten. Toch is het wijdverbreide idee dat mensen die gepest worden altijd onzeker en niet weerbaar zijn volgens haar een fabeltje. Het probleem is namelijk dat pesten altijd plaatsvindt in een ongelijke situatie, van meer tegen één, leraar tegen leerling, of leidinggevende tegen werknemer. “Juist die ongelijke macht maakt het zo moeilijk om pesten in je eentje te stoppen.”

Het beste tegengif bij pesten 

Een goede sfeer in de groep is het beste tegengif. De pester en meelopers stoppen pas echt als zij geen aandacht meer krijgen van de groep. ​Breng het juiste tegengif in en pak het pesten aan met de hele groep, klas of team!  

Cijfers Pesten en Online Pesten 2022

De zwijgende mensen zijn het ergst. Wie zwijgt, stemt toe! 

Poster Landelijke Dag tegen Pesten 19 april

Verdedigers van pesters worden na verloop van tijd ook pester van hetzelfde slachtoffer. Dit onderstreept het belang van tijdig ingrijpen. Kinderen gaan door met pesten, omdat het wat oplevert, namelijk status. Medeleerlingen belonen hen door te lachen, hen cool te vinden of te steunen in het pestgedrag. Pesten pak je aan door de norm te veranderen: Pestgedrag keuren we af!  Allemaal, leerlingen, leerkrachten, ouders: 'Iemand helpen is goed, tenzij je een pester helpt.’  - Socioloog Gijs Huitsing Rijks Universiteit Groningen

"Als je gepest wordt, voel je je vaak onzichtbaar omdat niemand ingrijpt", legt Bolwerk uit. "Met die onzichtbaarheid hebben ze het vaak zwaarder dan met de fysieke pijn. Je eigenwaarde wordt van pesten heel laag, als niemand iets zegt, ga je zelf ook geloven dat je het wel verdiend zult hebben. Als er ook maar een iemand iets van zegt, weet je: diegene vindt ook dat ik dit niet verdien." Volgens Bolwerk is het daarom altijd belangrijk om er iets van te zeggen." 

"Wat ook meespeelt bij de afwachtende houding van omstanders, is dat mensen opgevoed worden met het idee dat stoeien erbij hoort. "Daarom denken ze: ik bemoei me er niet te snel mee. Wat ook veel mensen denken, is dat de gepeste voor zichzelf moet opkomen. De meeste slachtoffers bijten ook echt wel van zich af, maar het is altijd een oneerlijke situatie. Bijvoorbeeld omdat de pesters met meer zijn of omdat een pester ouder is."

 
Kijk, luister en sta opVeel mensen denken bij pesten ik kies geen partij, ik hou mijn mond en bemoei mij er niet mee. Maar dan hebben wij slecht nieuws voor jou. Als je zwijgt dan is dit niet neutraal, Wie zwijgt stemt toe!

► Pesters & meelopers denken - wie zwijgt stemt toe! 

► Diegene die gepest wordt hoort hetzelfde:
'Jij ziet het, jij zegt er niks van, dus jij bent het eens met wat de pesters en meelopers bij mij doen.'

Geloof NOOIT wat de pesters & meelopers zeggen over wat het 'slachtoffer' volgens hun gedaan zou hebben want dat is altijd pure bullshit.  Ze verzinnen gewoon een excuus waarmee ze hun gedrag proberen goed te praten!

 

Ik stond erbij en ik keek ernaar ... dan ben jij onderdeel van het pestproces!

 • Wil jij dat de pesters en meelopers dit denken? 
 • Dat zij door jouw zwijgen gewoon door mogen blijven gaan?
 • Sta jij pesten echt toe? Is dat echt waar?
 • Is dat het signaal wat jij wil afgeven?
 • Wat houdt jou tegen om er iets van te zeggen of voor een gepeste op te komen?

Mensen die ECHT zelfvertrouwen hebben pesten nooit. Die vinden zichzelf helemaal oké en ieder ander ook.

 

Durf jij er iets van te zeggen of in te grijpen?

Wat doe jij?

 • Als jij de dingen ziet gebeuren in de bovenstaande video?
 • Als je collega belachelijk wordt gemaakt?
 • Als je teamgenoot wordt getreiterd?
 • Als je klasgenoot wordt uitgescholden?

'Grote verandering komt van kleine daden. Jij kunt het verschil maken!'​

En hoe je dan het beste ingrijpt, als je ziet dat iemand gepest wordt? "Kijk altijd eerst of het veilig is", zegt Bolwerk. "Als je ziet dat iemand in elkaar wordt geslagen door een groep, is het niet heel handig er tussen te springen. Kijk daarom of je medestanders kunt vinden en spreek die direct aan. Is er misschien iemand die fysiek of mentaal sterker is in de buurt? Een bewaker, een leraar of een ouder?" 

"Als dat allemaal niet lukt, stap dan na afloop op het slachtoffer af", zegt Bolwerk. "Dat is wel heel naar, want dan is het leed al geschied. Maar dan bied je in elk geval steun en voelt het slachtoffer zich niet meer onzichtbaar. Stel bijvoorbeeld voor om het samen aan iemand te vertellen. Een leerkracht bijvoorbeeld, een ouder of een werkgevende."

 

Uit onderzoek blijkt dat pesten met ruim 57% kan worden verminderd (in 10 seconden) als omstanders ingrijpen.

Video Carice van Houten, Leontien van Moorsen en Richard Groenendijk zeggen 'Dag Tegen Pesten' BNN. Of klik op deze link om de video te bekijken

 

Hier een aantal tips als je ziet dat iemand wordt gepest: 

1. Verplaats je in degene die wordt gepest

Stel je eens voor hoe het is om in de schoenen te staan van iemand die wordt gepest. Om niet naar school of je werk te durven. Om keer op keer belachelijk gemaakt te worden. Om geen vrienden te hebben en er helemaal alleen voor te staan. Pesten kan je leven in een nachtmerrie veranderen. Niet alleen op het moment van pesten zelf, maar ook nog lange tijd daarna. Veel mensen die zijn gepest, kampen jaren later nog met depressies en angsten en soms leidt pesten zelfs tot zelfmoord. 

2. Praat met degene die gepest wordt

Als je ziet dat iemand wordt gepest, probeer daar dan met hem of haar over te praten. Vertel dat je ziet dat er gepest wordt en hoe erg je dat vindt. Alleen al het feit dat iemand ziet wat er gebeurd, kan voor een pestslachtoffer enorm veel betekenen. 

3. Doe je mond open tegen pesters

Als je getuige bent van pesterijen, confronteer de pester dan met zijn of haar gedrag en zeg wat je ervan vindt. Dat is spannend, maar kan heel effectief zijn. Hoe meer mensen pesters vertellen hoe belachelijk het is wat ze doen, des te eerder ze er mee zullen stoppen. En denk daarbij dan weer even aan puntje 1: hoe zou jij het vinden als je zou worden gepest?

Hoe zou jij het vinden als jij zou worden gepest?

4. Geef pesters niet de aandacht waar ze om vragen

Pesten is vooral 'leuk' als er veel mensen getuige van zijn. Pesters voelen zich ver verheven boven hun slachtoffer en aan die status hebben ze natuurlijk niets als het niet wordt gezien. Ga er dus niet als een ramptoerist bij staan als je ziet dat iemand wordt gepest en ga ook niet heel hard lachen als er beledigende grappen worden gemaakt. Wijs de pesters op hun gedrag en laat ze vervolgens gewoon links liggen. 

5. Zoek medestanders om pesten tegen te gaan

Poster Landelijke Dag tegen Pesten 19 april

Pestgedrag los je vaak niet in je eentje op. Vertel het aan leraren, leidinggevenden of andere volwassenen en vraag ze om in te grijpen. Als je bang bent om zelf het volgende slachtoffer van de pesters te worden, vraag dan of de inhoud van het gesprek vertrouwelijk mag blijven. Ook door anderen te vragen om het pesten te stoppen, help je mee om het probleem te verhelpen. 

6. Geloof niet alles wat er over iemand wordt gezegd

Roddels die vervolgens klakkeloos worden overgenomen. Doe niet mee aan het verspreiden van dit soort verhalen en vertel degene over wie het gaat wat je hebt gehoord. 

‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’ Alleen iemand die zelf nooit fouten heeft gemaakt, kan een ander beschuldigen.'Als je de gekleurde bril afzet dan zie je dat je zelf ook fouten maakt. Om je eigen fouten te zien en ervan te leren moet je bewust in de spiegel willen kijken, moet je ook echt willen nadenken over jezelf. In de spiegel zie je jouw echte (andere) gezicht, je ziet diegene die zich schaamt voor jouw foute oordeel en gedrag. Jouw spiegelbeeld verteld jou dat jij ook niet zonder zonde bent. De spiegels vertellen je dat je bij jezelf te rade moet gaan of het wel aan jou is om te oordelen over een ander.

Zorg eerst dat jij perfect bent voordat jij anderen veroordeelt!' 'Make sure you are perfect before you judge others.'

 • Wie heeft nog nooit iets fout heeft gedaan?
 • Is het mogelijk om nooit iets fout te doen? 
 • Is het erg om je eigen fouten niet in te zien? 
 • En wat doe je als een ander jou op jouw fouten wijst?

Opvallend is dat veel mensen altijd toekijken. Volgens Patricia Bolwerk, oprichtster van stichting Stop Pesten Nu, is dit wat mensen die gepest worden het allerergst vinden.

Video Nick Schilder, Simon Keizer en Krystl zeggen 'Dag tegen Pesten' BNN Vara. Of klik op deze link om de video te bekijken.

 

Poster Landelijke Dag tegen Pesten 19 aprilVerschil tussen pesten en plagen

Scholenadviseur Van de Sande en Stop Pesten NU-directeur Bolwerk hanteren allebei een helder onderscheid tussen plagen en pesten. Dat komt neer op de volgende zes kenmerken: plagen is kortdurend, pesten gebeurt langdurig (maandenlang) en regelmatig (meerdere keren per week); plagen vindt plaats op voet van gelijkwaardigheid, bij pesten is de pestkop de baas; plagen gaat heen en weer, pesten gaat altijd één kant op, met meestal hetzelfde slachtoffer; plagen is voor de lol, pesten is gemeen bedoeld; bij plagen kan je het zeggen als je het niet leuk vindt, pesten is moeilijker te stoppen; en plagen is doorgaans voor iedereen leuk, terwijl pesten voor het slachtoffer zeker niet leuk is. Maar zoals dit lijstje al laat zien; veel is afhankelijk van persoonlijke interpretatie – wat de een als plagen bedoelt, kan de ander als pesten ervaren. Marije van de Sande: “Het gaat er altijd om hoe degene die het ondergaat het ervaart. Het is niet aan een ander om te zeggen dat het wel meevalt.”

Een bijkomend probleem bij pesten is dat slachtoffers soms ontkennen dat ze gepest worden. Of ze laten niet merken dat ze het pestgedrag vervelend vinden. Patricia Bolwerk komt dat regelmatig tegen in haar praktijk als coach en trainer. Bijvoorbeeld bij een bedrijf waar zij was ingehuurd om iets te doen aan de verziekte sfeer: “Daar werd voor één iemand geen koffie gehaald, maar toen ik hem vroeg hoe het kwam dat hij geen drinken had, zei hij dat hij geen dorst had. Daardoor kon ik niks doen. Gepesten moeten het ook aangeven dat ze iets niet leuk vinden, anders kan je het ook niet goed voor ze opnemen.”

 

Jongen wordt door grond gepest en geschopt op de grond

Alleen iemand die zelf nooit fouten heeft gemaakt, kan een ander beschuldigen.'

‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’ 

 

Veel slachtoffers, weinig daders?

Er is doorgaans veel aandacht voor slachtoffers van pesten. Terecht, want zij ondervinden soms levenslange schade van pesten. In 2014 kwamen onderzoekers van de Universiteit Leiden zelfs tot de conclusie dat pesten een risicofactor is voor zelfdoding – en in het bijzonder cyberpesten, omdat dat niet ophoudt als je thuis bent. Patricia Bolwerk: “Cyberpesten is veel laagdrempeliger, dat zeggen leerlingen zelf ook: je hoeft iemand niet in zijn gezicht aan te kijken en te zien wat voor verdriet je iemand daarmee doet.”

Hoe groot de gevolgen van pesten kunnen zijn, blijkt bijvoorbeeld uit het in de media breed uitgemeten verhaal van de 15-jarige Limburgse jongen Tharukshan Selvam, die in 2017 naar verluidt door pesten overging tot zelfdoding. Marije van de Sande kent dat soort verhalen, maar wil geen uitspraken doen over specifieke voorbeelden. “We proberen daar heel voorzichtig in te zijn, omdat je nooit weet wat er nog meer speelt, in gezin, karakter of aanleg. Maar het kan wel degelijk zo zijn dat pesten het laatste zetje geeft.”

De verhalen van de daders, de pestkoppen, worden veel minder vaak belicht in de media. Terwijl er toch veel pesters zouden moeten rondlopen, afgaande op het aantal slachtoffers. Patricia Bolwerk merkt het ook op ouderavonden; toegeven dat je pest (of dat je zoon of dochter dat doet) is een taboe: “Als ik vraag wie er een kind heeft dat weleens gepest is gaan er altijd wel een paar handen omhoog. Maar als ik vraag, en wie heeft een pester, dan is dat misschien één op de vijftig.”

 

Leren omgaan met pesten

Pesten komt dus voor op scholen, op de werkvloer, binnen sportclubs en bejaardentehuizen, eigenlijk overal waar groepen mensen elkaar tegenkomen. Grenzen worden verkend, verlegd en overschreden. Hoewel pesten dus geenszins is voorbehouden aan kinderen, is de school vaak wel een van de eerste plaatsen waar mensen structureel met pesten in aanraking komen. En dus ook de plaats waar ze zouden kunnen leren om ermee om te gaan. ”

 

Landelijke Dag tegen pesten, jaarlijks op 19 april

Family 7 - TV programma 'Uitgelicht' 19 april 2021 - Patricia Bolwerk over het pesten onder ouderen

Family 7 - TV programma 'Uitgelicht' 19 april 2021 - Patricia Bolwerk over het pesten onder ouderen

Klik op de afbeelding of klik op deze link om de video te bekijken

 

Verschil tussen pesten en plagen

Hoe pak je pesten aan?Pesters willen niet per se pesten

Zowel Bolwerk als Marije van de Sande pleiten er dan ook voor om pesten bespreekbaarder te maken, ook voor pesters. Beide experts zijn het erover eens dat pesten geen individueel probleem is, een verhaal
van één gemene pestkop waar iets aan gedaan moet worden, maar altijd binnen de context van een groep gezien moet worden. Van de Sande: “Pesten is een groepsprobleem: binnen de groep is iets aan de hand waardoor iemand behoefte voelt om te pesten, een pester voelt zichzelf niet veilig. Pesters zitten er vaak helemaal niet op te wachten om iemand te pesten.”

Patricia Bolwerk ziet groepsdruk als de allergrootste factor bij pesten; mensen – en zeker kinderen – doen veel om bij de ‘coole groep’ te horen. Ook op het werk kan dat spelen, zelfs bij leidinggevenden. “Er zijn best wat managers die graag populair willen zijn bij hun team, en die daarom pesten. Iemand negeren, standaard niet reageren op mailtjes, altijd pas op het laatste moment laten weten of een vakantieaanvraag wordt goedgekeurd, mensen in onzekerheid houden over hun contractverlenging; de verschijningsvorm verschilt van de lagere school, maar de motieven zijn hetzelfde.”

 

Waarom pesten mensen?

Wat die motieven dan precies zijn? Het Hollywoodverhaal waarin een pester altijd eigenlijk zelf bang en onzeker is, is volgens beide experts niet uit de lucht gegrepen. Pesten is een negatieve manier van aandacht vragen, vaak vanuit een gebrek aan zelfvertrouwen. Het is een manier voor de pester om zichzelf staande te houden in een groep. Niet voor niets gaan slachtoffers van pesten later vaak zelf ook pesten. Patricia Bolwerk: “Proactief pesten is dat; als ik het zelf doe weet ik in ieder geval dat ík niet de pineut ben. Als je helemaal happy bent van binnen en buiten dan heb je pesten niet nodig.”

Marije van de Sande merkt op dat de rol van pester niet vastligt. Soms is iemand in de ene groep een pester, in de andere groep een gepeste, en in een derde groep alleen maar een omstander. Het is een complex groepsgebeuren, waar weinig eenduidigs over te zeggen valt. Wel wijst ze op een artikel waarin pesten in verband wordt gebracht met een tekort aan een van de drie psychologische basisbehoeftes: relatie (ik hoor erbij), autonomie (ik mag zijn wie ik ben) en competentie (ik kan wat). “Het lijkt erop dat pesten een manier is om aan die behoeftes te voldoen, omdat het een bepaalde status geeft. Pesters zijn vaak populair, maar niet per se geliefd.”

 

Hoe pak je pesten aan?

Pestprotocollen, posters met gedragsregels aan de muur, of als slachtoffer zelf terugvechten tegen een pestkop; wat is nu de beste manier om pesten te stoppen? Marije van de Sande is gewend die vraag te krijgen van leraren, en ze benadrukt altijd dat er voor pesten niet zoiets bestaat als een ‘quick fix’: “Er is niet één antipestmethode die altijd werkt. Wat belangrijk is, is dat leerlingen erop kunnen vertrouwen dat ze ook fouten mogen maken. En daarnaast, dat je als school hele duidelijke afspraken maakt, en die ook handhaaft. Dat leerlingen weten: als ik dít flik is dát de consequentie.”

Ook Patricia Bolwerk benadrukt nogmaals dat het belangrijk is om pesten in de groep oplossen, het liefst zelfs dóór de groep. Als een groep zelf alert is op pesten, is ingrijpen van een leraar of leidinggevende niet nodig. En dat is ook goed, want pesten gebeurt immers vaak buiten het zicht. “Onderzoek laat zien dat als een peer group ingrijpt, pesten binnen tien seconden afgelopen kan zijn. Daarom is het zo belangrijk om de hele groep bewust te maken, dan zijn we zo veel sneller dan alle pestprotocollen bij elkaar. De groep zelf staat er altijd met de neus bovenop.”

© Nationale Onderwijsgids / Harmen van der Meulen 

Stop Pesten NU! voert al jaren campagne om het pestprobleem op de kaart te zetten. Dit doen wij met behulp van Bekende Nederlanders en Ambassadeurs die het oranje 'Ik STOP pesten nu' armbandje (oranje bandje tegen pesten) dragen. Ons uitgangspunt daarbij is: pesten is te stoppen en het begint bij jezelf. Talloze BN’ers uit de wereld van film, televisie, politiek en sport ondersteunden al onze campagne. Het oranje 'Ik STOP Pesten Nu!' bandje tegen pesten is niet zomaar een bandje tegen pesten. Het is een bandje met een boodschap met een missie en een visie alles gebaseerd op: Jij hebt de keuze, wat doe jij? Zeg ook: Ik STOP pesten nu. Pesten is te stoppen en het begint bij jou! Wij geloven erin dat pesten is te stoppen door het klein te maken en op individueel niveau een keuze te maken en te zeggen: Ik STOP pesten nu! Alle veranderingen beginnen klein en beginnen bij onszelf. Door middel van het dragen van het bandje laat je anderen zien dat jij gekozen hebt en vindt dat pesten moet stoppen. Inspireer hier je omgeving weer mee zodat zij ook vanuit de eigen Ik gaan zeggen, Stop Pesten Nu en 'Samen maken wij het verschil tegen Pesten'.

 

Online pesten (cyberpesten), dat is toch niet normaal! 

Video: Cyberpesten, dat is toch niet normaal van Vraag het de Politie

Video: Cyberpesten, dat is toch niet normaal van Vraag het de Politie. of klik op deze link om de video te bekijken.

Online pesten, ook wel cyberpesten genoemd, is pesten via de digitale media. Dit zijn social media zoals YouTube, Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram, SnapChat, What’s app en chatrooms. Via deze digitale media kan je heel gemakkelijk dreigende berichten versturen, belastende foto’s of filmpjes plaatsen of iemand uitschelden.

Nu is het wellicht nog belangrijker dan ooit om op te staan tegen online pesten! Ook Unicef waarschuwt dat miljoenen kinderen een hoger risico lopen om grensoverschrijdend gedrag mee te maken nu ze meer online zitten. Of het nu gaat om chatten tijdens het gamen of de leuke filmpjes die ze maken voor TikTok. Het online pesten ookwel cyberpesten genaamd gaat helaas 24/7 door en laat zich niet stoppen door lockdowns.Nu het internet zowat de enige plaats is geworden waar je kinderen (net als jijzelf) hun vrienden nog kunnen zien, is het belangrijker dan ooit om te zorgen dat dat ook veilig kan gebeuren. Jaarlijks worden meer dan 400.000 jongeren online gepest. Online pesten is niet alleen iets waar jongeren mee te maken krijgen maar ook alle volwassenen kan dit overkomen. 

 

Online pesten (cyberpesten) verspreidt zich als een virus

Deze onderstaande video geeft een goed beeld van wat er bij een slachtoffer en de anderen gebeurd. Video Het virus dat cyberpesten heet!

Video Het virus dat cyberpesten heet!

Klik op de afbeelding of klik op deze link om de video te bekijken.

 

Dag tegen PestenDe gevolgen van cyberpesten

Er wordt wel eens aangenomen dat cyberpesten maar bij woorden blijft en dus niet zo erg is voor het slachtoffer in vergelijking met slachtofferschap in klassieke pestvormen (zeker als er fysieke agressie gebruikt wordt). Nochtans is de emotionele impact van cyberpesten meestal groter in vergelijking met het leed veroorzaakt door klassiek pesten. Slachtoffers van cyberpesten vertonen meer symptomen van depressie, stress en angst dan slachtoffers van klassiek pesten. Bovendien is een aanzienlijke groep van de slachtoffers van cyberpesten ook slachtoffer van klassiek pesten. Deze jongeren, die slachtoffer zijn van beide vormen van pesten, lijden door de accumulatie van pesten in de offline én online omgeving doorgaans het meest onder de cyberpesterijen en zijn het vaakst depressief.

Hoewel veel aandacht in onderzoek gaat naar de emotionele problemen van slachtoffers en zij vaak op meer medeleven kunnen rekenen dan pestkoppen, hebben ook pestkoppen met emotionele en psychosociale problemen te maken. Ten eerste is er een aanzienlijk deel van de cyberpestkoppen dat zelf ook slachtoffer is geweest van cyberpesten of klassiek pesten. Bovenop een mogelijke depressie, angst- en stressgevoelens als slachtoffer, ervaren ze de psychosociale problemen die bij cyberpestkoppen vaker voorkomen, zoals een gebrekkige impulscontrole, gedragsproblemen en middelenmisbruik. Ten tweede is er bij cyberpestkoppen vaker sprake van conflicten thuis, is er vaak een slechte band met de ouders en veel pestkoppen hebben het gevoel dat de leerkrachten niet om hen geven. Het pesten kan men dan in sommige gevallen beschouwen als een uitlaatklep om met negatieve gevoelens om te gaan. 

Bij klassiek pesten kan de steun die slachtoffers ervaren, bijvoorbeeld van hun ouders, een buffer vormen tegen zelfdodingsgedachten. Bij slachtoffers van cyberpesten blijkt deze steun veel minder bescherming te bieden tegen de gedachten om uit het leven te stappen. Zelfdoding zou bij cyberpesten bovendien heel plots kunnen optreden, als een acute reactie om te ontsnappen aan een ondraaglijk gevoel van schaamte en/of vernedering. Er wordt vermoed dat cyberpesten tot meer schaamte en hopeloosheid leidt, omdat het voor iedereen zichtbaar is en vaak ook langer zichtbaar blijft en de jongere zich er niet kan tegen afschermen. Ook cyberpestkoppen denken vaker aan zelfdoding dan jongeren die niet betrokken zijn bij cyberpesten, maar in veel mindere mate dan slachtoffers van cyberpesten. 

*Heb je vragen over zelfdoding, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn, in Nederland is dit 0900-0113 113 online en  op het gratis nummer 1813 in België. 

 

Wat kan je doen als Stop Pesten Nu Held?

Angela Groothuizen

Als jij zegt: Ik STOP pesten nu! dan betekent dit niet dat je er altijd tussen moet springen. Het is altijd van belang dat je eerst kijkt of het veilig is om te reageren. Is het niet veilig, probeer dan hulp te zoeken of halen (ouders, opvoeders, vrienden, collega's) of houdt het slachtoffer in de gaten en vang hem/haar op zodra je kunt. Een kleine glimlach, een helpende hand betekent zoveel voor een slachtoffer, je voelt je dan niet helemaal alleen meer staan. Ookal is het probleem dan nog niet direct opgelost, het is dan in ieder geval een klein begin.

Een begin naar een oplossing waar pesten wordt gestopt. Jij kan het verschil maken! Dus kom in actie en zeg tegen jezelf: Ik STOP pesten nu! 

Ik twijfel soms is het pesten ja of nee? Het antwoord is simpel ... voelt het goed wat je ziet? Of niet?

Ik twijfel ja/nee ...

Je twijfelt doordat je van binnen een onprettig gevoel krijgt, je ziet dingen waarvan je denkt dit vind ik niet leuk of dit ziet er niet fijn uit. Daar komt onze twijfel vandaan, wij vragen ons op dat moment af klopt het wat er gebeurd. Eigenlijk alleen al het feit dat wij hierover twijfelen zegt ons dan dat wij iets signaleren wat wij niet fijn vinden en als je iets niet fijn vindt dan is het antwoord: ja dit is pesten

Want als iedereen het nu leuk zou vinden en iedereen geniet, en om de beurt maken jullie grappen over elkaar dan voelt de sfeer en alles goed en voelt alles fijn en dan is het plagen.

Als ik het grappig bedoel, is dit dan pesten?
De ontvanger bepaalt of het plagen of pesten is. Dus ook al zou ik iets nog zo grappig hebben bedoeld als diegene waar ik dit tegen zeg dit niet leuk vindt dan heb ik hem of haar gepest. Lees hier suggesties voor acties tegen pesten om een Stop Pesten Nu Held te zijn

 

 

Stop Online Haat - Make Holland Great Again 

Stop Online Haat - Stop Pesten Nu en Make Holland Great

Klik op de afbeelding of klik op deze link om de video te bekijken.

 

Doe mee met deze landelijke Make Holland Great Again #stoponlinehate challenge!

We zijn steeds meer te vinden op Social Media. Dat brengt heel veel leuke dingen met zich mee, maar ook een hoop online haat. En niet alleen bekende mensen krijgen hier mee te maken. Het team van Make Holland Great Again heeft een manier bedacht om op Social Media te laten zien dat je het niet eens bent met deze online haat. En tegelijkertijd de persoon kunt steunen die de haat ontvangt. Partners in deze campagne: BNN/Vara (site) en Stichting Stop Pesten Nu

 1. Bekijk de video hieronder
 2. Reageer met de emoji
 3. Tag 3 vrienden die volgens jou ook mee moeten doen.
 4. Gebruik daarbij  
 5. #stoponlinehaat #stoppestennu #weeseenheld #makehollandgreatagain

 

Landelijke Dag tegen Pesten

Kijk, luister sta op! jij bent mijn held - Stop Pesten Nu Held

Thema: Kijk, Luister en Sta Op als superheld bij online pesten! 

In het kader van de Landelijke Dag tegen Pesten roepen wij dit jaar iedere inwoner in Nederland om te laten zien dat wij niet van online pesten (cyberpesten) houden en dat wij hiertegen zijn door als een held op te staan bij pesten en online pesten. Helaas gebeurt het online pesten 24 uur per dag, 7 dagen per week. Online pesten laat zich ook niet in een lockdown of in een #BlijfThuis situatie drukken en gaat onverminderd, zelfs vermeerderd door en dit is heel zorgwekkend voor iedereen die dit mee maakt.

Print en hang deze gratis posters op bij de koffiemachine, de kantine, het kopieerapparaat, in de gang op de sportclub, in de klas, op het werk, in het bejaardentehuis:

Dag tegen Pesten | Week tegen Pesten

 • Alle posters tegen pesten en onliine pesten (cyberpesten) zijn kosteloos te downloaden in onze kennisbank/downloadcentrum, ga naar Kennisbank

Posters nieuw

Poster Stop Pesten Nu - Pesten in het Bejaardentehuis - Wie zwijgt stemt toePoster wie zwijgt stemt toePoster Negeren Roddelen Slaan Buitensluiten doen alleen LOSERSPoster Cyberpesten Animatie Poster Hey jij hou eens op met dat gepestPoster Het is echt NIET STOER om een pestkop te zijn Stop Pesten Nu  PDF bij Digibord Poster Pesten niet in de klas en niet online

► Poster Stop Pesten Nu - Pesten in het Bejaardentehuis - Wie zwijgt stemt toe Downloaden

► Poster Wie zwijgt stemt toe Downloaden

► Poster Negeren Roddelen Slaan Buitensluiten doen alleen LOSERS Downloaden

► Animatie poster Cyberpesten, reageeer Lief or Leave Downloaden

► Poster Hey jij, hou eens op met dat gepest Downloaden

► Poster Het is niet stoer om een pestkop te zijn Downloaden

► Poster 'Pest niet in de klas en niet Online' Downloaden en Digibord Poster 'Pest niet in de klas en niet Online' met muziek 30 seconden op YouTube

 

Posters (Ik ben een Super Hero)

Ik ben een superhero Stop Pesten Nu Held

 

 

Poster deel 1/3 - Want ik sluit niemand buiten (buitensluiten) - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden

Poster deel 2/3 - Ik sta op tegen pesten - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden 

Poster deel 3/3 - Ik kom op voor een ander - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden

 

Posters (animatie) nieuw

► Poster Animatie Stop Pesten Nu 1 van 3, download hier of klik op afbeelding

► Poster Animatie Stop Pesten Nu 2 van 3, download hier of klik op afbeelding

► Poster Animatie Stop Pesten Nu 3 van 3download hier of klik op afbeelding

► Poster Cyberpesten Stop Pesten Nu, download hier of klik op afbeelding

   

Posters (animatie) nieuw

 • ► Poster Animatie Fysiek Pesten 1 van 4, download hier of klik op afbeelding
 • ► Poster Animatie Verbaal Pesten 2 van 4, download hier of klik op afbeelding
 • ► Poster Animatie Cyberpesten 3 van 4, download hier of klik op afbeelding
 • ► Poster Animatie Fysiek Pesten 4 van 4, download hier of klik op afbeelding

Deze en vele andere posters zijn (kosteloos) te downloaden in het downloadcentrum  net als vele andere (gratis) materialen tegen pesten ... #StopPestenNu 

 

 

Doe mee op een manier die het beste bij jou past om een superheld te zijn, zodat wij iedereen direct een hart onder de riem kunnen steken die hier nu last van heeft. Door samen op de gaan staan ... Kijk, Luister en Sta Op #jijbentmijnheld. Wij hebben ook een aantal suggesties ter inspiratie: