Leerlingen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij het voorkomen van pesten en het creëren van een veilige omgeving. | Stop Pesten NU

084-8340086

Leerlingen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij het voorkomen van pesten en het creëren van een veilige omgeving.

Hieronder staan enkele verantwoordelijkheden van leerlingen opgesomd

1. Respectvol omgaan met anderen

Leerlingen moeten respectvol omgaan met anderen, ongeacht hun uiterlijk, achtergrond, religie, of andere kenmerken. Dit betekent dat leerlingen zich bewust moeten zijn van hun eigen vooroordelen en deze moeten leren te overwinnen. Ze moeten ook respect tonen voor de grenzen en wensen van anderen.

2. Melden van pestgedrag

Leerlingen moeten pestgedrag melden bij een leerkracht of een vertrouwenspersoon als ze getuige zijn van pestgedrag of er zelf het slachtoffer van worden. Het melden van pestgedrag kan helpen om het pesten te stoppen en om de veiligheid van alle leerlingen te waarborgen.

3. Ondersteunen van slachtoffers

Leerlingen kunnen slachtoffers van pestgedrag ondersteunen door hen te steunen en aan te moedigen om hulp te zoeken. Leerlingen kunnen ook een actieve rol spelen bij het versterken van het zelfvertrouwen van slachtoffers, bijvoorbeeld door hen positieve feedback te geven en hen te betrekken bij activiteiten.

4. Verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag

Leerlingen moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag en zich bewust zijn van de impact die hun woorden en acties kunnen hebben op anderen. Ze moeten zichzelf afvragen of hun gedrag anderen kan kwetsen of schaden en hierop hun gedrag aanpassen.

5. Bijdragen aan een positieve en inclusieve omgeving

Leerlingen kunnen bijdragen aan een positieve en inclusieve omgeving door actief deel te nemen aan activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van respect en begrip voor diversiteit, zoals het vieren van culturele feestdagen, het organiseren van inclusieve activiteiten en het respecteren van de mening van anderen.

 

Kortom, leerlingen hebben een belangrijke rol bij het creëren van een veilige en inclusieve omgeving waarin pesten niet wordt getolereerd en waarin iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt.