Les idee 122: Maak een postercampagne met je eigen leerlingen/school en zeg Ik STOP pesten nu! | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Les idee 122: Maak een postercampagne met je eigen leerlingen/school en zeg Ik STOP pesten nu!

Op deze twee scholen van Yulius onderwijs, De Gaard en het Drechtster College, zijn de pestcoördinatoren bezig met een pest campagne. Carmen van Dongen en Daan van Stek zijn geïnspireerd door de BN’ers die op de foto staan met het bandje waarop staat : stop pesten nu!.


De leerlingen van De Gaard en het Drechtster College hebben dezelfde soort foto’s gemaakt en die hangen op poster formaat in de school. 
Wat willen wij hiermee bereiken ? 


We willen de leerlingen bewust maken van hun eigen gedrag. Daarnaast komen de leerlingen door deze creatieve actie in gesprek over pesten. Doordat we het visueel maken gaan we pesten niet uit de weg maar praten we er over. Hierdoor hopen we meer grip te krijgen op pesten. 

Yulius onderwijs scholen De Gaard en Drechtster college bieden onderwijs aan leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor cluster-4 onderwijs in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Onze leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen als gevolg van psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblematiek. Binnen deze scholen wordt er gestreefd naar een heldere structuur , waarbinnen veiligheid en overzicht voor leerlingen gewaarborgd zijn. Een goede sfeer en een veilig pedagogisch klimaat vinden wij belangrijk.