Les idee 136: Het hoger lager spel over cyberpesten (10+) | Stop Pesten NU

Les idee 136: Het hoger lager spel over cyberpesten (10+)

Cyberpesten (10+): Het hoger lager spel

Duur
10 minuten voorbereiding van jongeren & lesgever 25 minuten effectieve spel- & bespreektijd

Benodigdheden
Kaartjes met vragen voor elke deelnemer zie bijlage (Download Het hoger lager spel over cyberpesten hier of kijk in het downloadcentrum bij 'Lesmaterialen pesten en cyberpesten'), 7 grote bladen (A4 of A3), lijm/prikkers, afhankelijk van variaties en gradaties extra materiaal (zie verder)

Doel van het spel
Zelf stilstaan bij het eigen gedrag & zo goed mogelijk inschatten wat de groep denkt over sociale media en cyberpesten.

Omschrijving
Het hoger lager spel over cyberpesten is geschikt voor jongeren vanaf 10 jaar. Laat de bijlage met reflectievragen op voorhand en anoniem door de sporters invullen. Bekijk procentueel voor hoeveel sporters de stelling van toepassing is. Voor of na de volgende training, een evenement van de sportclub, een infovergadering, sportstage of -kamp… kunnen de resultaten van deze minibevraging besproken worden. Op die manier creëer je bewustzijn bij de sporters over hun online gedrag en verklein je de kans op cyberpesten. De bespreking kan op een speelse manier verlopen aan de hand van een hoger lager spel. Er wordt een vraag gesteld waarop 1 sporter een gok doet (bv. hoeveel sporters van onze groep hebben al eens afgesproken met iemand die ze op het internet leerde kennen?). De volgende sporters mogen een gokje wagen of het ‘hoger of lager’ is. Diegene die er het dichtste bij zit, mag bij de volgende vraag een eerste gokje wagen.

Doel van het spel
Om het snelst per team zoveel mogelijk kwartetten verzamelen, om achteraf in groep inhoudelijk te bespreken. Kinderen en jongeren leren wat pesten is, wat het verschil is met plagen en ruzie en welke vormen van pesten er bestaan. 

 

Bron: TopInDeSport.be