Les idee 140: Actie 2/6 Zorg voor een aanspreekpunt | Stop Pesten NU

Les idee 140: Actie 2/6 Zorg voor een aanspreekpunt

ACTIE 2 ZORG VOOR EEN AANSPREEKPUNT

Een pestvrije sportomgeving heeft behoefte aan een laagdrempelig aanspreekpunt en een duidelijke meldingsprocedure die gekend zijn bij iedereen. Melden is positief en betekent hulp zoeken voor jezelf of iemand anders. Melden hoort geen taboe te zijn en moet gestimuleerd worden in elke sportorganisatie.
Hoe doe je dat concreet? De campagne geeft je tips en omkadering voor een aanspreekpunt, een rapporteringsformulier voor het opvolgen van meldingen, en een aantrekkelijke affiche om het taboe rond klikken te doorbreken.

DOWNLOADS

TOP AANSPREEKPERSOON 

TOP RAPPORTERINGSFORMULIER 

TOP AFFICHE ‘MELDEN VS. KLIKKEN’

 

 

 

Bron: TopInDeSport.be