Les idee 142: Actie 4/6 Geef de juiste reactie | Stop Pesten NU

Les idee 142: Actie 4/6 Geef de juiste reactie

ACTIE 4 GEEF DE JUISTE REACTIE

Gepast reageren op pesten is belangrijk voor alle betrokken. Als je getuige bent van een pestvoorval moet je een kordate reactie voorzien. Om het pesten te doen stoppen is een herstelgerichte aanpak nodig. Hoe doe je dat concreet? We reiken je twee methodieken aan om te reageren op pesten: de ALKAES-methode geeft houvast om onmiddellijk te reageren op pestgedrag en te tonen dat je het storend gedrag afkeurt. Met de No Blame-aanpak kan je aan de slag gaan om het pestgeval op te lossen en de groepssfeer te herstellen.

DOWNLOADS

ALKAES-METHODE 

NO BLAME-AANPAK

 

 

Bron: TopInDeSport.be