Les idee 163 Koppelaccount NETTIQUETTE NPO 3 cyberpesten | Stop Pesten NU

Les idee 163 Koppelaccount NETTIQUETTE NPO 3 cyberpesten

De liefde tussen Fé en Ties bloeit op via Instagram, wanneer zij door een koppelaars-account bij elkaar worden gezet. Via WhatsApp gaat het uiteindelijk écht aan (en even later ook weer uit) en in hun bio laten zij aan de wereld zien dat ze samen zijn. Fé, Sophie en Jil vertellen over de liefde en de kunst van de online paringsdans.