Les idee 220 360° Animation Cyberbullying Experience - TEJO | Stop Pesten NU

084-8340086

Les idee 220 360° Animation Cyberbullying Experience - TEJO

Voor mijn eindwerk aan de AP Hogeschool werd een 360° animatievideo vervaardigd in opdracht van TEJO. Jongeren die nood hebben aan een gesprek over hun problemen, kunnen hiervoor terecht bij TEJO. Zij bieden volledig anoniem en gratis therapeutische hulp aan. Ik heb ervoor gekozen om het begrip "cyberpesten" te sensibiliseren, omdat dit de meest actuele problematiek is. Dit heb ik gedaan door de doelgroep te bereiken via zeer vernieuwende technologie. De kijker kan in 360° ervaren hoe het voelt om gepest te worden en maakt zo ook kennis met de jongerenorganisatie.

For my thesis at AP Hogeschool, a 360° animation video was produced on behalf of TEJO. Young people who are in need of a discussion about their problems can turn to TEJO for this purpose. They offer therapeutic assistance and it's completely anonymous and free. I have chosen to raise awareness for 'cyber-bullying', because this is the most topical issue. I did this by reaching out to the target group through highly innovative technology. The viewer can experience in 360° what it feels like to be bullied and also gets acquainted with the youth organization.

360° Animation Cyberbullying Experience - TEJO from Tom Franck on Vimeo.