Les idee 248: Canva: Posters maken, publiceren en downloaden tegen pesten en cyberpesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Les idee 245: Canva: Posters maken, publiceren en downloaden tegen pesten en cyberpesten

Canva is een tool waarmee op een zeer eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke wijze zeer fraaie posters gemaakt kunnen worden. Deze posters kunnen gevuld worden met o.a. achter-gronden, vormen, lijnen, banners, teksten, tekstwolken, buttons, icoontjes, pijlen, illustraties,  infographics enz.. Bij Canva kun je hiervoor putten uit een eindeloos grote bibliotheek. Ook is het mogelijk om eigen illustraties op de posters te plaatsen.

 
Een zelf ontworpen poster krijgt een eigen internetadres waarmee hij met anderen kan worden gedeeld. Posters kunnen ook gedownload worden naar eigen pc en vervolgens worden geprint.
De bibliotheek van Canva bevat duizenden prachtige illustraties. Het merendeel van deze illustraties is gratis te gebruiken. De gratis illustraties zijn te herkennen aan het woord "Free".  De bibliotheek bevat ook illustraties waarvoor betaald moet worden. Bij deze illustraties ontbreekt het woord "Free".  Ga je met je muiswijzer naar zo'n illustratie dan verschijnt de prijs. Wie gratis gebruik wil maken van Canva en per ongeluk toch een illustratie op zijn poster plaatst waarvoor betaald moet worden krijgt daarvan melding zodra hij zijn poster wil delen of opslaan. Hij kan dan terugkeren naar zijn poster en betreffende illustratie verwijderen. Mocht er toch iets misgaan dan is er geen man overboord: een betaling wordt pas effectief wanneer er een creditcardnummer, een valideringsdatum en een CVC-code is ingevoerd. Leerlingen kunnen dus rustig gebruik maken van Canva zonder op te draaien voor onverwachte kosten.
Om van Canva gebruik te kunnen maken moet er eerst een account worden aangevraagd. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Canva staat hieronder stap voor stap beschreven.
 


Zo vraag je een account aan bij Canva.
- Voer op het invoerveld achter “Email” je e-mailadres in, 
  achter “Password” een wachtwoord en klik daarna op de 
  groene knop "Sign Up".  
  Je hebt nu een account bij Canva en bent meteen ingelogd.
- Klik, nadat enkele schermen zijn gepasseerd, op de tekst 
  "Show me how it's done".
  Je krijgt een demonstratie waarin in 23 seconden de werking 
  van Canva wordt uitgelegd.
- Hierna staat een deels gevulde poster voor je klaar. 
  Klik deze weg door links bovenin te klikken op het Logo van 
  Canva en daarna op de knop “Deze pagina verlaten”.
- Als je nu klikt op "Poster" kun je beginnen met het ontwerpen 
  van een eigen poster.


Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Canva.
Inloggen
- Surf naar https://www.canva.com/
- Klik onder de groene knop "Sign up" op de tekst "Have an account? Log in".
- Voer op het volgende scherm je e-mailadres en password in en klik op de knop "Log in".
Uitloggen: 
- Klik rechts bovenin, naast je inlognaam, op het witte, naar beneden gerichte driehoekje en 
  klik daarna op "Sign out".
NB. Zijn je inlognaam en het witte driehoekje later niet meer aanwezig, klik dan links bovenin op het logo van Canva en ze komen weer in beeld.

Zo begin je met het maken van een poster.
- Surf naar https://www.canva.com/ en log in.
- Klik op het icoontje met de tekst "Poster" en je komt terecht op de pagina waar je posters 
  kunt maken.
  Alle wijzigingen die je vanaf nu aanbrengt op de poster worden automatisch opgeslagen.
  Aan de linkerzijde van het scherm tref je de bibliotheek van Canva. Die bibliotheek is in 
  de volgende categorieën onderverdeeld.
 1. SEARCH: hier tref je duizenden illustraties, lijnen, banners, pijlen en vormen. In Search 
     zijn zoveel illustraties aanwezig dat zij in subcategorieën zijn ondergebracht.
 2. LAYOUTS: hier tref je kant en klare formats die je naar wens kunt aanpassen.
 3. TEXT: hier tref je honderden tekstvakken die je met tekst kunt vullen.
 4. BKGROUND: hier tref je achtergronden. 
 5. UPLOADS: hier bevindt zich de mogelijkheid om eigen illustraties op een poster te 
     plaatsen.

Let op: Staat bij een element de tekst "Free" vermeld dan mag je het element gratis gebruiken. Staat er niets vermeld dan betreft het een element waarvoor betaald moet worden. Ga je met je muiswijzer naar zo’n illustratie dan wordt de prijs getoond. Je hoeft echter niet bang te zijn dat er zomaar iets in rekening wordt gebracht, want vooraf geeft Canva nog een waarschu-wing en ook moeten er nog een creditcardnummer, een valideringsdatum en een CVC-code worden ingevuld. Pas daarna volgt betaling.

Zo plaats je een element uit de categorie SEARCH op een poster en bewerk je die.
- Klik links boven op "SEARCH".
- Klik op één van de subcategorieën en de inhoud van de map verschijnt. 
  Scroll naar beneden om het complete aanbod te zien.
  Klik nogmaals op het icoontje om de map weer te sluiten. 
- Klik op een illustratie en hij wordt op de poster geplaatst. 
  Is de illustratie geplaats dan is hij geselecteerd, verschijnt er een werkbalk en kan hij 
  meteen bewerkt worden.
  Wil je een andere illustratie bewerken klik dan op die illustratie en er verschijnt bij die 
  illustratie een werkbalk.
- Versleep de illustratie met ingedrukte linkermuisknop naar de gewenste plaats.
- Vergroot of verklein de illustratie door één van de hoekpunten met ingedrukte linker- 
  muisknop te verslepen.  
- Draai de illustratie door het gebogen pijltje onder de illustratie met ingedrukte linker- 
  muisknop te verslepen.
- Wil je en illustratie kopiëren klik dan in de werkbalk op "Copy" en er verschijnt een kopie.
- Wil je de kleur van de illustratie veranderen klik dan in de werkbalk op een (van de) 
  gekleurd(e) rondje(s) en klik daarna op de kleur van je keuze.
- Wil je de illustratie meer of minder transparant maken, klik dan in de werkbalk op het naar 
  beneden  gerichte witte driehoekje, klik daarna op "Transparancy" en versleep het witte 
  bolletje naar het gewenste percentage. 
- Wil je een illustratie voorzien van een hyperlink, zodat er later wordt doorgelinkt naar een 
  website als er op de illustratie wordt geklikt, klik dan in de werkbalk op het naar beneden 
  gerichte witte driehoekje, klik op "Link", voer het internetadres in van de site waar naar toe 
  gelinkt moet worden en druk op "Enter".
- Heb je meerdere illustraties op de poster staan en wil je de geselecteerde illustratie vóór of 
  achter andere illustraties plaatsen klik dan in de werkbalk op "Forward" of "Back". 
- Wil je een illustratie weer verwijderen klik dan op het icoontje van de prullenbak.

Zo vervang je de tekst op een element uit de categorie TEXT door een eigen tekst.
- Plaats een element uit de categorie “TEXT” op de poster.
- Klik op de tekst die je wilt vervangen en de tekst wordt geselecteerd.
- Voer een eigen tekst in.

Zo voorzie je een poster van een achtergrond.
- Klik links boven op "BKGround".
- Wil je de poster voorzien van een achtergond met een effen kleur klik dan links boven op 
  het rondje met de kleur van je keuze.
- Wil je een andere achtergrond, klik dan op een van de getoonde achtergronden en hij wordt 
  geplaatst.
  Let op: Voor de meeste achtergronden moet betaald worden.

Zo voorzie je een poster van een mooie Layout.
- Klik links boven op “LAYOUT”.
- Klik op de layout van je keuze en hij wordt op de poster geplaatst.

Zo voeg je eigen illustraties toe aan een poster.
- Klik aan de linkerzijde op "UPLOADS".
- Klik daarna op de groene knop "Upload your own images".
- Zoek op je pc naar de gewenste illustratie, klik erop en klik op "Openen".
  Na het uploaden wordt de illustratie onder het icoontje “Uploads” toegevoegd aan de 
  bibliotheek.
- Klik op de illustratie en hij wordt op de poster geplaatst.
 
NB. Wil je een eigen illustratie weer uit de bibliotheek verwijderen ga met je muiswijzer naar die illustratie, klik op de letter "i" die verschijnt en klik daarna op "Delete".

Zo kun je een pagina toevoegen, dupliceren en verwijderen.
Een pagina toevoegen.
- Wil je een tweede pagina toevoegen aan een poster, klik dan onder de poster op de tekst 
  "Add a new page".
Een pagina dupliceren.
- Wil je een pagina dupliceren klik dan rechts van die pagina op het icoontje met de twee   
  rechthoekjes.
Een pagina verwijderen.
- Bestaat een poster uit meerdere pagina’s dan kunnen die pagina’s, met uitzondering van de 
  eerste, verwijderd worden met een klik op het icoontje van de prullenbak rechts van de 
  pagina.

Zo kun je een poster bij Canva volledig verwijderen.
- Surf naar https://www.canva.com// en log in.
- Ga met je muiswijzer naar de poster die je wilt verwijderen en er verschijnt een zwart 
  driehoekje in een wit vak.
- Klik op het zwarte driehoekje en daarna op “Delete”.

Zo kun je een poster publiceren.
- Surf naar https://www.canva.com/ en log in.
- Klik op de poster die je wilt publiceren en hij wordt geopend.
- Klik rechts bovenin op de knop “Private” en er verschijnt een schermpje “Describe & tag”.
- Voer op dit schermpje een titel, een korte omschrijving en één of meer tags (= sleutelwoord)  
  in voorafgegaan door # (= hashtag). 
- Klik op de knop “Done”.
  De poster is nu gepubliceerd en kan bekeken worden door iedereen die over het internetadres 
  van de poster beschikt en naar dat adres surft.

Zo kun je een poster delen met anderen.
- Surf naar https://www.canva.com/ en log in.
- Klik op de poster die je met anderen wilt delen en hij wordt geopend.
Anderen het internetadres van de poster geven.
- Klik rechts bovenin op de knop "Share".
- Onderaan het schermpje dat zich opent bevindt zich achter het woord “Link” het 
  internetadres van de poster.
- Klik op dit adres en het wordt geselecteerd.
- Geef een rechtermuisklik in het adres en klik op “Kopiëren”.
- Verstrek dit adres aan anderen. Wie naar dit adres surft kan de poster bekijken.
Het internetadres van de poster per email versturen naar anderen.
- Klik rechts bovenin op de knop "Share".
- Voer op het invoerveld onder “Email” de emailadressen in (gescheiden door ; ) van de 
  personen met wie je de poster wilt delen.
- Klik op de knop “Send”. 
  De geadresseerden ontvangen nu een email met daarin het internetadres van de poster.
Het internetadres van de poster delen via Twitter of Facebook.
- Klik rechts bovenin op de knop "Share".
- Klik op het logo van Facebook of Twitter, log in op de gekozen dienst en verstuur een 
  bericht met daarin het internetadres van de poster.

Zo kun je een poster downloaden naar je eigen PC, opslaan en printen.
- Surf naar https://www.canva.com/ en log in.
- Klik op de poster die je wilt downloaden.
- Klik rechts bovenin op de knop "Download".
- Klik op “As an image” als je de poster wilt downloaden als een illustratie.
  Klik op “High quality PDF” als je de poster wilt downloaden als een pdf-bestand.
- Open de download en sla hem op op je pc.
- Geef een printopdracht om de poster te printen.

NB. Bevat een poster elementen waarvoor betaald moet worden dan wordt dat vermeld nadat je hebt geklikt op “As an image” of “High quality PDF”. Wil je betalen, voer dan je credit-cardnummer, de valideringsdatum en de CVC-code (laatste drie cijfers van het getal op de achterzijde van je creditcard) in en klik op "Make Payment".
Wil je niet betalen klik dan rechts bovenin op het kruisje (sluitknop), verwijder de elementen van je poster waarvoor je moet betalen en download de poster zoals hierboven beschreven.