Les idee 252: Boek Spijt van Carry Slee | Stop Pesten NU

084-8340086

Les idee 252: Boek Spijt van Carry Slee

Wat heb je nodig?

Boek "Spijt" van Carry Slee 

Doelstelling 

De leerlingen moeten klassikaal de verschillende rollen van het "pestverhaal" kunnen onderscheiden en naar aanleiding van de vragen op het bord (“waarom pest ik?”, “waarom word ik gepest?” en “waarom zeg ik niets wanneer er gepest wordt?”) hun eigen rol in het pesten kunnen onderscheiden. Daarnaast moeten ze schriftelijk proberen te verwoorden waarom ze die rol in een pestsituatie innemen. Tijdens de nabespreking moeten ze door de antwoorden van anderen te horen en door mee te discussiëren een duidelijker beeld krijgen over hoe pesten eigenlijk in elkaar zit (productdoel). Op langer termijn moeten ze weten met wat voor normen en waarden een mens behandeld wordt en waarom zij zelf mensen op een bepaalde manier wel of niet mensen behandelen (procesdoel). 

Inleiding 

De les is het beste in te leiden met het verhaal van Carry Slee over pesten (Spijt!). Hoofdstuk 1 omvat de drie rollen die in een pestsituatie voorkomen: de pester, de grijze massa of de gepeste. Deze rollen zullen na het lezen van het verhaal in de klas onder de loep genomen worden. Om het verhaal niet te verwarrend te maken is het verstandig om de stukjes over de eerste verliefdheden van de hoofdpersoon weg te laten. 

Kern 

Aan de hand van dat verhaal kan de leerkracht met de leerlingen het pesten in beeld brengen en drie vragen formuleren:

  • Waarom pest ik?
  • Waarom word ik gepest?
  • Waarom zeg ik niets wanneer er gepest wordt?

Deze drie vragen kunnen op het bord gezet worden.

Iedere leerling gaat vervolgens voor zich schrijven over één van de drie vragen. De leerlingen moeten de vraag kiezen waarvan zij denken dat die het beste bij hen past wanneer er gespest wordt. Anonimiteit bij dit onderdeel is belangrijk om de drempel tot praten te verlagen. 

Evaluatie 

Wanneer iedereen zijn antwoord heeft ingeleverd kan de leerkracht er een aantal oplezen en samen met de leerlingen de vraag stellen wat zij daarvan vinden en waarom zij denken dat iemand dit zo heeft opgeschreven. Het is niet per se de bedoeling dat er tijdens deze les gezocht wordt naar oplossingen e.d. Een eerste klassikale analyse van het probleem waarin iedereen openlijk kan praten is al een zeer goed begin!  

Deze les is gemaakt door Lotte van Kempen