Les idee 262: Cyberpesten doe opdrachten voor groep 7 en 8 Bron: Kidsweek | Stop Pesten NU

084-8340086

Les idee 270: Cyberpesten doe opdrachten voor groep 7 en 8 Bron: Kidsweek

Opdrachten Groep 7/8

Opdracht 1

a) Gebruik je wel eens sociale media? Welke sociale media gebruik je?

b)  Wat vind je leuk aan sociale media? Heb jij wel eens iets vervelends meegemaakt op sociale media? Wat dan?

c) Wat zou jij tegen Matthijs willen zeggen? 

d) In sociale media komt een grapje soms onaardig over. Hoe komt dat, denk je?

e) Ben je het EENS of ONEENS met de stelling: ‘Met vrienden kun je online alles delen’? Leg uit waarom wel/niet.

 

Opdracht 2

a) Anne en Jim zitten in een WhatsApp-groep van de klas. Anne plaatst als grapje een gekke foto van Jim in de groep. Jim schaamt zich rot als hij zijn foto ziet. De rest van de groep moet erom lachen. Is dit cyberpesten? 

    A Nee, want Anne bedoelt het als een grapje. 

    B Nee, want Jim had geen gekke foto van zichzelf
        moeten laten nemen. 

    C Ja, want Jim schaamt zich rot. 

    D Nee, want Jim kent iedereen in de
        WhatsApp-groep.

b) Leroy houdt een dagboek bij. Hij wil niet dat anderen zijn dagboek lezen. Leroy heeft een beste vriend: Rik. Rik maakt een foto van een mooie tekening uit Leroy’s dagboek en zet het online. Vind je dit cyberpesten? Leg uit.

 

Opdracht 3

1. Maak samen met een klasgenootje een poster tegen cyberpesten. 

2. Hang je poster op in de klas.

3. Bekijk samen de posters die je klasgenoten hebben gemaakt.

4. Teken een duimpje op een klein vel papier en plak die bij de mooiste poster met de beste tips.

 

Opdracht 4

Een jongen belt de Kindertelefoon. Hij vertelt dat hij online wordt gepest. Er worden vervelende dingen over hem geschreven op internet en in de Whatsapp-groep van zijn klas. Wat zou je tegen deze jongen zeggen? Wat kan hij het beste doen? Schrijf je antwoord op je blaadje. 

 

 

 

<< scroll veel verder naar beneden voor de antwoorden >>

 

Bron Kidsweek

 

 

 

 

... niet zomaar spieken bij de antwoorden hè .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 1

a) Eigen antwoord leerling.

b) Eigen antwoord leerling.

c) Eigen antwoord leerling. 

d) Je ziet geen lichaamstaal, je hoort niet hoe iemand iets zegt, een grapje opschrijven is anders

dan een grapje vertellen.

e) Eigen antwoord leerling.

 

Opdracht 2

a) Antwoord C is juist.

b) Eigen antwoord leerling. Richtlijn antwoord: Leroy wil niet dat iemand zijn dagboek leest. Een foto van zijn dagboek maken en dit doorsturen, zal hij dus

waarschijnlijk niet leuk vinden. Je kunt het dus cyberpesten noemen. Dat het om een foto van

een ‘mooie’ tekening gaat en dat zijn beste vriend het doorstuurt, maakt niet uit. Het hangt er

wel vanaf hoe Leroy zich erover voelt. Misschien vindt hij het niet zo erg, dan is het geen

cyberpesten.

 

Opdracht 3

De leerlingen maken een poster.

 

Opdracht 4

Eigen antwoord leerling.