Les idee 28: voor groep 5, 6, 7 en 8 Complimentenles | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Les idee 28: voor groep 5, 6, 7 en 8 Complimentenles

Complimentenles

Verdeel de klas in 4 of 5 groepen. Elke groep krijgt een stapeltje post-it blaadjes. Elk kind schrijft voor alle klasgenoten een compliment op een blaadje, voor elke leerling wordt een apart blaadje gebruikt. Dit moet een compliment zijn, waarover is nagedacht. Het liefst over het innerlijk van de ander en niet over het uiterlijk, al is dat niet verboden. Op het blaadje komt de naam van het kind dat het compliment krijgt en de naam van de afzender.

Aan het eind van de les mogen de kinderen hun post-it blaadjes op de tafels plakken van de ontvangers. Het is leuk om bij bijv. Action of Zeeman goedkope notitieboekjes te kopen, waar de kinderen de post-it blaadjes in kunnen plakken. Zo heeft elk kind een boekje vol complimentjes. Fijn om dit nog eens in te kijken als je een keer een sombere dag hebt.

of kies voor deze variatie

Complimenten geven

Je krijgt van de leerkracht een kaartje. Op dat kaartje staat de naam van een klasgenoot. Schrijf op waar je klasgenoot goed in is, dus wat zijn/haar talent is. Maak een mooie tekening op het kaartje. De juf of meester verzamelt alle kaartjes. Hij of zij leest voor wat er op het kaartje staat. De kinderen moeten nu raden over wie het kaartje gaat. Als je het goed hebt geraden, mag je het kaartje aan je klasgenoot geven. Als de groep heel groot is (meer dan 30 kinderen), kun je er ook voor kiezen om de groep in twee groepen op te splitsen.

Bedankt Carolien voor het delen van jouw lessuggesties