Les idee 286: opdrachten rond teambuilding en zelfreflectie QUARANTEAM in Corona tijden Bron Pimento be | Stop Pesten NU

084-8340086

Les idee 286: opdrachten rond teambuilding en zelfreflectie QUARANTEAM in Corona tijden Bron Pimento be

Waarvoor wordt quaranteam gebruikt? 

Met deze opdrachten rond teambuilding en zelfreflectie versterk of onderhoud je de band tussen leerlingen of andere groepsleden, ondanks de afstand.

Hoe kan je in hemelsnaam op afstand aan teambuil- ding doen, denk je nu?
Wel, teambuilding is meer dan alleen samenwer- kingsopdrachten uitvoeren. Ook bijvoorbeeld diepere kennismaking, kijken door de bril van een ander en in- zetten op talenten maken hier deel van uit. Net zoals je zelfreflectie niet enkel in je eentje moet doen. Het levert nog meer op als je erover uitwisselt.

Voor wie is quaranteam?

Voor alle (klas)groepen die graag in verbinding blijven met elkaar en willen werken aan een leuke sfeer op af- stand.

Vanaf 12 jaar zijn de meeste opdrachten zelfstandig uit te voeren. Wil je toch met een jongere leeftijd aan de slag, dan pas je het best enkele vragen of opdrachten aan. Bij sommige opdrachten zullen de allerkleinsten ongetwijfeld extra hulp nodig hebben.

Zet deze uitdagingen gerust nog naar je hand. Jij kan het beste inschatten wat zal aanslaan bij jouw (klas)groep.

Mogelijke bijwerkingen ...

Enkele aandachtspunten!

De opdrachten spelen zich voornamelijk online af. ’t Is te zeggen: de terugkoppeling is hoofdzakelijk online. Je kan via verschillende online tools een groepchat aanmaken: Smartschool, Microsoft Teams, Google Hangouts ... Vaak kan je hier ook met de webcam werken. Hou in het achterhoofd dat groepsgesprekken niet altijd evident zijn.

En zoals steeds als je met groepen werkt, zijn de volgende zaken belangrijk:

 • Maak op voorhand enkele (online) afspra- ken: timing, wanneer is wie aan het woord, psychische veiligheid (grenzen respecteren) ...
 • Zorg voor een terugkoppeling. Zo heb je de touwtjes strakker in handen.
 • Betrek iedereen. Heb aandacht voor de meer kwetsbare jongeren uit jouw (klas)groep, zij verdienen ook online de grootste zorg.

Uiteraard zijn er ook positieve bijwerkingen:

QuaranTEAM kan namelijk het groepsgevoel positief beïnvloeden. Bovendien leg je een goede basis om na de coronacrisis de draad weer op te pikken.

Doe je dit met je klas?

Vergeet niet dat naast al het (t)huiswerk van de kinderen en jongeren ook nog ple- zier gemaakt mag worden in de (online) klas.

INHOUD

 • GROEPSFOTO ......... 5 
 • VRIENDENBOEK ......... 5
 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET ......... 6 
 • TALENT IN DE KIJKER ......... 6 
 • TIKTOK ......... 6
 • FILM/WC-ROL ......... 6 
 • TALENTENDOMINO ......... 7
 • HET ONLINE DILEMMA ......... 8 
 • RODE-DRAAD-VERHALEN ......... 8 
 • IEDEREEN BEROEMD ......... 8
 • TALENTENVERHAAL ......... 9 
 • CHECK-IN ......... 10
 • BACK TO BASICS ......... 10
 • SECRET SANTA ......... 11
 • MUSIC MAESTRO PLZ! ......... 11
 • OM TER EERSTE! ......... 11 
 • BUCKETLIST ......... 12
 • DAGBOEK VAN EEN CORONATRIPPER ......... 12 
 • CORONA 20 JAAR LATER ......... 12

Voorbeelden:

GROEPSFOTO

Maak een groeps- of klasfoto zonder elkaar fysiek te zien. Je mag creatief zijn! Iedereen stuurt een foto van zichzelf naar elkaar. Kleef alle kopjes bij elkaar. Dat kan digitaal, of op papier als je een printer hebt. Kies een leuke achtergrond en geef iedereen een plekje zodat het lijkt alsof jullie echt samen op die plek stonden.

Gebruik je fantasie: misschien maakten jullie een trip naar de ruimte of speelden jullie allemaal de hoofdrol in het decor van Zweinstein? Haal jullie teken-, knip-en-plak- of photoshoptalent alvast boven!

Tip 1: Als jullie weer veilig en wel naar buiten kunnen gaan, hebben jullie meteen wat leuks om aan de muur te hangen van jullie (klas)lokaal!

Tip 2: Om deze opdracht met de kleinsten te doen, kan je hen een tekening/schilderwerkje laten maken. Zorg dat ze er een foto van maken en naar jou doorsturen. Dan kan je zelf de foto’s van iedereen toevoegen. Zo heb je meteen een arsenaal aan achtergronden en werkte iedereen eraan mee.

 

VRIENDENBOEK

Maak een vriendenboek met iede- reen uit jouw (klas)groep. Iedereen bedenkt zelf de vragen!
Hoe gaat dit in zijn werk? Maak een document waarin je als leerkracht/ begeleider een vraag formuleert. Bijvoorbeeld: wat is het leukste cadeau dat je ooit kreeg?

Zet in dit document ook een lijst met alle namen van je (klas)groep. Stuur dit document (via Smart- school, e-mail, ...) naar de eerste in de lijst.

Als je het virituele vriendenboek- je ontvangt, voeg je een vraag toe aan de lijst: wat wil je graag weten van je klas-of groepsgenoten?

Opgelet: stel enkel vragen die je zelf zou willen beantwoorden. Bijvoorbeeld: als je een superheld zou zijn, wat zou je superkracht dan zijn? Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? Wat wil je de anderen graag aanleren?

Als een deelnemer een nieuwe vraag heeft toegevoegd, stuurt die het document door naar de volgen- de in de lijst. De laatste deelne- mer op de lijst stuurt het volledige document terug naar jou.

Vul nu de vragenlijst aan met standaardvragen: naam, voor- naam, lievelingseten, ... Voilà, het virtuele vriendenboekje van de (klas)groep Is klaar om in te vullen. Laat iedereen deze vragen beant- woorden en terugsturen naar jou.

Je kan de antwoorden verzame- len in een boekje en dat met z’n allen bekijken van zodra dat weer mogelijk is. Of je kan een online quiz organiseren: hoe goed ken jij de anderen van de groep? Via Kahoot of AhaSlides kan je makke- lijk en interactief een quiz orga- niseren van een afstand.

Tip: geef enkele voorbeeldvragen als je dit met kinderen wilt doen.

page6image2950809936

IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET

Geef jongeren de opdracht een foto te maken van een voorwerp dat veel voor hen betekent. Zorg dat iedereen de foto kan zien: laat ze de foto’s naar elkaar sturen of verzamel alle foto’s en stuur ze door. Opgelet: zorg dat de jongeren een voorwerp kiezen waar ze iets over willen vertellen.

Zet telkens één voorwerp of deelnemer in de kijker. De deelnemers mogen enkel ja/nee-vragen stellen om te achterhalen wat het verhaal achter het voorwerp is. Hebben ze dat geraden? Dan mag de jongere aan de beurt nog meer vertellen of de beurt aan iemand anders geven.

Wie weet ontpopt er zich een interessant gesprek of krijgen jongeren een nieuwe connectie met elkaar.

Tip: dit is een opdracht die je makkelijk als ‘tussendoortje’ kan inzetten.

 

TALENT IN DE KIJKER

In jouw (klas)groep zit ongetwijfeld veel talent. Tijd om dat duidelijk te maken! Organiseer een talenten- minuut. Geef de jongeren de opdracht om in een filmpje van maximaal één minuut hun talent in de kijker te zetten.

Zit er een talent tussen dat ze niet onmiddellijk kunnen tonen, bijvoorbeeld paardrijden, dan hebben ze altijd de ruimte om erover te vertellen. Minispreekbeurt over hun talent, laat ons zeggen!

Zorg dat de anderen achteraf vragen kunnen stellen.

 

FILM/WC-ROL

De radiomakers van Studio Brus- sel maakten een leuk filmpje. Doen jullie het beter met je (klas)groep? Klik hier om het filmpje te bekijken. Benieuwd wat jullie aan elkaar door- geven!

Je kan jullie filmpje online zetten en andere (klas)groepen uitdagen om het beter doen.

 

TIKTOK

Verzin met jouw (klas)groep een variant op de TikTok emoji-challenge en zorg dat jullie deze allemaal kun- nen. Klik hier om een filmpje van de challenge te bekijken. Je kan jullie filmpje online zetten en andere (klas)- groepen uitdagen om het beter doen.

 

Dowload de PDF QUARANTEAM