Les idee 288: Een filosofeeridee over vooroordelen met je klas VO Scholen | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Les idee 288: Scoor jezelf, spel voor gr 1 t/m 4

Scoor jezelf is een eenvoudig methodiekje om het welbevinden van de kinderen dagelijks op te volgen.

Hoe werkt het?

Een goed welbevinden is een basisvoorwaarde om tot leren te komen. Wie zich niet goed voelt kan niets leren. We expliciteren de aandacht voor het welbevinden door het gebruik van een techniek :‘Scoor jezelf’. Dit is een techniekje dat je dagelijks kan toepassen om de kinderen de kans te geven op een efficiënte manier te laten weten hoe ze zich voelen. Het is immers nodig dat jij een zo juist mogelijk beeld hebt over het welbevinden van elk individueel kind. De techniek vult jouw persoonlijke observaties aan. De kinderen scoren zichzelf op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 een laag welbevinden is en 5 een hoog welbevinden is.

“ Goeiemorgen, ik voel mij vandaag 4 op 5 !”

Aan kinderen die zichzelf duidelijk lager of hoger dan gewoonlijk scoren kan gevraagd worden om iets te vertellen over de reden van hun ongewoon welbevinden, als ze dat al niet spontaan doen. Het vermelden van de reden kan nooit een verplichting zijn. Het is wel de bedoeling dat klasgenoten en de begeleider rekening houden met het welbevinden van klasgenoten. Kinderen die danig uit hun normale doen zijn kunnen een eventueel een aangepast dagprogramma krijgen.

Kinderen kunnen hun welbevinden ook scoren via een ‘gevoelensmeter/gevoelensboekje/gevoelensklok...’ (met smileys, met verwoording “Ik voel me vandaag...”, met tekening, met foto...)

Ook de leerkracht kan zichzelf scoren. We streven naar een klasklimaat waarin iedereen met elkaar rekening houdt en voor elkaar zorgt, ook op de dagen dat het allemaal wat minder goed gaat. Het zichzelf scoren zal stilaan moeten opgebouwd worden. Kinderen moeten beschikken over de vaardigheid om gemoedstoestanden bij zichzelf te onderkennen en te benoemen. Jongere kinderen kunnen ook pictogrammen gebruiken om hun welbevinden te beschrijven. De leerkracht kan de scores noteren op een volgblad. Die gegevens kunnen waardevolle informatie opleveren die bij het schrijven van evaluatieverslagen van onschatbare waarde kan zijn. ‘Scoor jezelf ‘wordt gecombineerd met de begroeting ’s ochtends bij het begin van het dagelijkse kringgesprek.

page194image3930714384 page194image3930714672 

Pedagogische begeleidingsdienst 194

Aan welke leerplandoelen werk je met deze methodiek? blz 195

 

Meer inspiratie nodig Download PDF