Les idee 290: Een filosofeeridee over vooroordelen met je klas VO Scholen | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Les idee 290: Burgerschap en pesten

Super mooie lesmaterialen van Go voor het vak Burgerschap. Download hier de PDF

 

Thema in burgerschapsbooster

Leerplan

Cultuureducatie

 • Muzische vorming + Media

 • Nederlands narratieve en artistiek-literaire teksten + vertellen en voordragen

Democratie

 • WO M&M IK EN DE SAMENLEVING
 • Politieke en juridische structuren en gemeenschappelijke voorzieningen
 • WO M&M IK EN DE MEDIA  Media-educatie
 • Omgaan met reclame

Democratie op school

 • WO M&M IK EN DE ANDEREN

  • Zelfbewustzijn en weerbaarheid

  • Empathie en zorg voor elkaar

  • Conflicthantering

 • WO M&M IK EN DE GROEP

  • Participatie, democratie en samenwerken

  • Regels en afspraken

  • Rechten en plichten

Diversiteit

 •  WO M&M IK EN DE SAMENLEVING
  • Gezin en famile

  • Meervoudige identiteit

  • Omgaan met gelijkenissen en verschillen

  • Omgaan met mensen met beperkingen

Duurzaamheid

 • WO M&M IK EN DE SAMENLEVING
 • Ongelijke verdeling van de welvaart
 • WO M&M IK ALS CONSUMENT

  • Geld

  • Omgaan met geld

  • Economische principes

  • Consumentenopvoeding

 • WO NATUUR
   Milieueducatie

Engagement

 • WO M&M IK EN DE ANDEREN
  • Empathie en zorg voor elkaar 
  • Conflicthantering
 • WO M&M IK EN DE GROEP
 • Participatie, democratie en samenwerken

Wereldburgerschap

 • WO M&M IK EN DE SAMENLEVING  Migratie
  • Ongelijke verdeling van de welvaart
  • Mondiale solidariteit en internationale organisaties

Welbevinden

 • WO M&M IK EN DE ANDEREN

  • Zelfbewustzijn en weerbaarheid

  • Empathie en zorg voor elkaar

  • Conflicthantering

 • WO M&M IK EN DE GROEP

  • Participatie, democratie en samenwerken

  • Regels en afspraken

  • Rechten en plichten