Les idee 30 voor groep 4, 5, 6: Toneelstukje | Stop Pesten NU

Les idee 30 voor groep 4, 5, 6: Toneelstukje

Nadruk ligt op nee durven zeggen, complimenten geven en elkaar beter leren kennen.

Toneelstukje

Leerkracht leest onderstaand stukje voor.

Nadia en Floor zitten buiten op de schommel. Na een tijdje komt er een jongen langs lopen. ‘He,’ zegt Nadia, ‘dat is die sukkel, Jelle. Kijk, hij klimt op het klimrek. Laten we hem eraf duwen.’ Floor kijkt Nadia aan. Ze wil die jongen helemaal niet van het klimrek afduwen. Maar als ze niet meedoet wordt Nadia vast boos en dat wil Floor ook niet.

Leerkracht vraagt aan de klas hoe Floor het beste kan reageren. Er mogen 5 oplossingen bedacht worden, dit mogen ook gekke oplossingen zijn. De oplossingen worden kort op het bord genoteerd. Zorg ervoor dat er ook goede oplossingen opgeschreven worden. Leerkracht vraagt steeds drie kinderen om de situatie na te spelen met een oplossing van het bord. Natuurlijk mag je ook een gekke oplossing laten spelen, bijv. dat Floor heel hard gaat huilen. Het gaat erom dat kinderen leren hoe ze nee kunnen zeggen als ze iets wordt gevraagd wat ze niet willen. En ze leren dat er altijd een oplossing is voor een probleem. Als je er een heleboel verzint, zit er altijd een goede tussen.

Jan en Vincent lopen door de gang op school. In de vensterbank liggen mooie kunstwerkjes die door kinderen zijn gemaakt. Jan vraagt: “Zullen we een paar van die kunstwerken slopen? Dat is cool, man.” Vincent wil dat helemaal niet, maar als hij nee zegt, vindt Jan hem misschien een sukkel. Wat kan hij doen?

Leerkracht noteert weer vijf antwoorden, er worden twee of drie situaties met wisselende kinderen nagespeeld. 

Bedankt Carolien voor het delen van jouw lessuggesties