Les idee 302: Maak met elkaar een protocol, een lijst met afspraken en regels voor omgaan met pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Les idee 302: Maak met elkaar een protocol, een lijst met afspraken en regels voor omgaan met pesten

Een extra opdracht rondom cyberpesten

Protocol

Maak met elkaar een protocol, een lijst met afspraken en regels voor omgaan met pesten en specifiek voor omgang met elkaar op social media. Formuleer de zinnen positief. Kinderen kunnen dit eerst in groepjes uitwerken, dan klassikaal noteren wat de belangrijkste regels kunnen zijn en erover stemmen. Uiteraard heeft u als leraar zelf belangrijke punten achter de hand die in een protocol opgenomen dienen te worden. Deze kunt u inbrengen en door hen in hun eigen woorden laten omschrijven.

Maak enkele grote posters van dit protocol en hang deze binnen school op. Ook kunt u een digitale versie ervan op de website van uw school plaatsen en opnemen in bijvoorbeeld uw nieuwsbrief e.d. En delen via social media. Gebruik dan de hashtags #stoppestennu en #samenaanzet. Leerlingen zelf kunnen dit dan uiteraard ook delen op hun eigen 'socials'.

Stop Pesten Nu! heeft ook diverse grote (gratis) posters die u kunt vinden op haar website:


https://www.stoppestennu.nl/3-posters-ik-ben-een-super-hero-stop-pesten-nu-pdf

 

 

 
  

Besteed met uw leerlingen aandacht aan privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens en beeldmateriaal op social media en internet. 

 

Met de volgende tips maakt u hen meer bewust en weten uw leerlingen wat te doen: 

 

  • Wijs hen op de risico’s en gevaren en bespreek met de klas gewenst online gedrag. Maak bijvoorbeeld afspraken met de klas hoe met elkaar om te gaan op sociale media.

 

  • Bespreek school-/klassenregels en afspraken. Weet welke afspraken en regels gelden op school -ook over online gedrag- en bespreek dit regelmatig in de klas. Wat mag wel en wat mag niet? Ga op een leuke manier aan de slag met het maken van afspraken over hoe de klas met elkaar wil omgaan. Denk daarbij ook aan het omgaan met elkaar op sociale media (de klassenapp). 

 

  • Informeer over strafbaargedrag. Op dit moment is er geen wetsartikel dat cyberpesten expliciet strafbaar stelt. Sommige vormen van online pesten zijn wel strafbaar, zoals hacking, stalking, grooming en sexting. Leer leerlingen dat ze strafbaar gedrag vertonen als ze bijvoorbeeld een naaktfoto van een minderjarige doorsturen of als ze iemand bedreigen.

 

  • Bied hulp aan en vertel leerlingen bij wie ze op school terecht kunnen als ze te maken krijgen met ongewenst online gedrag (leerkracht, mentor, vertrouwenspersoon, aanspreekpunt pesten). 

 

  • Weet ook naar welke externe organisaties of websites u ze kunt verwijzen (Pestweb, Meldknop, Helpwanted, vraaghetdepolitie). Adviseer leerlingen om bewijsmateriaal (zoals screenshots, chats, mails) te verzamelen.

 

 

 

Download het hele lesboek tegen pesten voor meerdere opdrachten (tevens Bron) Lesboek tegen Pesten Stichting Stop Pesten Nu