Les idee 306: Cyberpesten lespakketstripboek Blurred Lines Project )14-18 jaar) | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Les idee 306: Cyberpesten lespakketstripboek Blurred Lines Project )14-18 jaar)

Welkom bij dit werkboek ontworpen door jongeren uit Europa als onderdeel van het Blurred Lives Project - een transnationaal onderzoek naar cyberpesten, jongeren en sociaal- economische achterstand. Het Blurred Lives Project richt zich op de online ervaringen van 14-16-jarigen op scholen in (achtergestelde) stedelijke gebieden in Noord-Ierland, Engeland, Duitsland, Italië en Nederland. Het doel is de stem van leerlingen te bekrachtigen door het maken van hulpmiddelen voor leraren, leerlingen, ouders en sociale netwerk providers.

Het Blurred Lives Project is het eerste Europese project dat gebruik maakt van een samenwerkingsverband met jongeren. De hulpmiddelen gemaakt in dit project zijn gebaseerd op wat deze leerlingen ervaren, hoe zij cyberpesten definiëren en hoe zij denken dat interventies eruit moeten zien.

In de eerste fase van het project werd in elk land een online enquête ingevuld door ongeveer 500 leerlingen. Hierin werd gevraagd naar de online toegang en negatieve ervaringen van leerlingen. De tweede fase was erop gericht om leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers van actuele informatie te voorzien en belangrijke aanbevelingen te doen aan aanbieders van sociale netwerken, voortbouwend op ideeën van de leerlingen zelf. Dit werd gedaan door een combinatie van focusgroepen en werkgroepen, die in elk land werden uitgevoerd met twee klassen van 14-16-jarige leerlingen (237 leerlingen in totaal).

Alle originele bronnen is beschikbaar op de Blurred Lives Project website* en op het Erasmus+ Project Results Platform °.
https://www.ou.nl/web/blurred-lives/project
° https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Het stripboek

Dit werkboek bevat informatie, strips en opdrachten over cyberpesten. De strips zijn ontworpen door jongeren en door een professionele illustrator hertekent. Het doel van de strips en de opdrachten is om jou en jongeren van jouw leeftijd hulpmiddelen te bieden om cyberpesten aan te pakken.

Je kunt dit werkboek alleen of beter nog, met één of meer vrienden lezen. Je kunt dit boek ook aan je leerkracht laten zien en vragen of zij dit tijdens de les willen gebruiken.

Opmerkingen

De strips in dit boek zijn door leerlingen gemaakt, maar opnieuw getekend door een professionele illustrator, Roberto d'Agnano (uit Italië) die werkt bij The Best Solutions Group SRL. Op de Blurred Lives website kun je de originele strips vinden gemaakt door de jongeren zelf.

Wie is er betrokken bij cyberpesten?

De cyberpester

Degene die een van de eerder beschreven agressieve online gedragingen uitvoert (bijv. Intimidatie, denigratie). Hij of zij is vaak ook een slachtoffer van online of offline pesten

Het cyberslachtoffer

Degene die lijdt onder de online agressie. Hij of zij is vaak ook een slachtoffer van offline pesten.

Het publiek 

De getuigen van cyberpest-incidenten (bijv. mensen die openbare vijandige berichten lezen). Afhankelijk van hun gedrag, kun je ze indelen in:

 • Hulpjes van de pester: getuigen die actief deelnemen aan het online pest-incident, bijvoorbeeld door het slachtoffer te plagen of te beledigen, of door de berichten van de pestkop te ‘liken’ of door te sturen naar iemand anders.
 • Verdedigers van het slachtoffer: getuigen die het slachtoffer verdedigen, bijvoorbeeld door de pesters te zeggen te stoppen of door het incident te melden.
 • Passieve omstanders: getuigen die niet deelnemen, maar met hun stilte toestaan dat het pestincident doorgaat.

 

Waarom pesten mensen?

Er zijn veel redenen waarom sommige mensen pesten of cyberpesten:

 • Misschien hebben ze niet geleerd om verschillen te respecteren, zoals ras, religie, geslacht of handicap;
 • Misschien hebben ze niet geleerd hoe ze conflicten vreedzaam kunnen oplossen;
 • Misschien zijn ze zelf gepest en zoeken ze wraak;
 • Misschien komen ze uit huizen waar ze getuigen zijn geweest van geweld en agressie en dus lijkt het normaal om je zo te gedragen.

 

Wat zijn de gevolgen van cyberpesten?

Slachtoffer zijn van cyberpesten kan ernstige negatieve gevolgen hebben voor:

 • Psychologisch welzijn: slachtoffers van cyberpesten kunnen zich verdrietig of zelfs depressief voelen.
 • Sociaal welzijn: slachtoffers van cyberpesten kunnen zich eenzaam voelen en hun vertrouwen en interesse in online en offline relaties verliezen.
 • Lichamelijke gezondheid: slachtoffers van cyberpesten kunnen slaapproblemen, hoofdpijn of eetproblemen hebben.
 • Schoolprestaties: slachtoffers van cyberpesten lopen het risico zich los te maken van het schoolleven of zelfs te stoppen.

 

Download het Stripboek