Les idee 320 De jongen die het liet regenen lesbrief VO-scholen bovenbouw | Stop Pesten NU

084-8340086

Les idee 320 De jongen die het liet regenen lesbrief VO-scholen bovenbouw

 
INLEIDING
Deze lesbrief gaat over het boek De jongen die het liet regenen van Brian Conaghan. Het is een aangrijpend en meeslepend boek over een actueel thema: pesten.
 
Korte inhoud:
Clem is nieuw in de stad en op school. Als nieuwkomer wordt hij geviseerd door een groepje jongens dat hem het leven zuur maakt. Clem probeert hen uit de weg te gaan. Maar wat hij ook doet, de dreiging gaat zijn hele leven bepalen. Tot het genoeg geweest is. Tot het drama onafwendbaar is.
 
Auteursbio:
Brian Conaghan groeide op in Schotland. Hij studeerde o.a. creative writing
aan de Glasgow University. Hij woonde en werkte verschillende jaren in Italië en geeft nu les in een middelbare school in Dublin. Zijn onderwijservaring geeft hem een bijzonder inzicht in de manier waarop jongeren functioneren in een schoolcontext.
 
Doelgroep:
Deze lesbrief is vooral bedoeld voor:
- in Nederland: leerlingen van het derde en vierde jaar vwo, havo (of eventueel vmbo);
- in Vlaanderen: leerlingen van de tweede graad aso, kso (en eventueel tso).
 
Werkwijze:
Deze lesbrief biedt een brede waaier aan opdrachten rond het boek en rond het thema pesten. De lesbrief kan
worden gebruikt in lessen Nederlands, maar ook in levensbeschouwelijke vakken. Ook de vakoverschrijdende eindtermen
komen aan bod.
 
De lesbrief is bedoeld als een soort materiaalkistje voor een les of lessenreeks rond pesten. Deze lesbrief is dus geen
gedwongen format maar eerder een handige aanzet. Uiteraard heb je als leerkracht alle vrijheid om voor die opdrachten
te kiezen die passen bij jouw manier van lesgeven.
 
 
Deel B Webquiste:
De opdracht duurt 50 minuten.
 
Groepswerk (30 minuten; de opdrachten worden binnen elk groepje onder elkaar verdeeld zodat alle opdrachten kunnen worden afgerond binnen de tijdslimiet), gevolgd door klassikale bespreking
Levensbeschouwelijke vakken - Vakoverschrijdende eindtermen Voor deze opdracht is het niet nodig dat de leerlingen het boek gelezen hebben.
 
Download de lesbrief zie blz 12 t/m 23
 
 
INHOUDSOPGAVE
Inleiding
A. BEGRIJPEND LEZEN
1. Spanning
2. Stijl
3. Jongerentaal en jongerencultuur
4. Sms-taal
B. WEBQUEST
1. De titel: De jongen die het liet regenen
2. Informatie over pesten
3. Gevolgen van pesten
4. Wat kun je ertegen ondernemen?
5. NEDs als verschijnsel en levensstijl
C. ROLLENSPEL RECHTSZAAK
D. GROEPSDISCUSSIE: MENINGSVORMING OVER PESTEN
E. SCHRIJVEN
INHOUDSOPGAVE
Inleiding
A. BEGRIJPEND LEZEN
1. Spanning
2. Stijl
3. Jongerentaal en jongerencultuur
4. Sms-taal
B. WEBQUEST
1. De titel: De jongen die het liet regenen
2. Informatie over pesten
3. Gevolgen van pesten
4. Wat kun je ertegen ondernemen?
5. NEDs als verschijnsel en levensstijl
C. ROLLENSPEL RECHTSZAAK
D. GROEPSDISCUSSIE: MENINGSVORMING OVER PESTEN
E. SCHRIJVEN