Les idee 337: voor MBO leerlingen - Omgaan met Media - Cyberpesten van MBO Mediawijsheid | Stop Pesten NU

084-8340086

Les idee 337: voor MBO leerlingen - Omgaan met Media - Cyberpesten van MBO Mediawijsheid

Tijdens deze les verdiepen de studenten zich in cyberpesten, oftewel online pesten. Ze ontdekken wat begrip betekent, welke gevolgen het kan hebben en maken een presentatie over het onderwerp. Als docent kun je in deze les een lezing organiseren door een spreker uit te nodigen. Op die manier gaat het onderwerp nog meer leven! Hoe dit moet, staat omschreven in het kennisblok. ► Download de lesbrief voor de docent hier 

Kennisblok: Sociale media heeft veel positieve kanten.

Je bent altijd met elkaar in contact, kunt leuke dingen over jezelf delen en veel over anderen vinden. Maar er zitten ook nadelen. Net zoals pesten op het schoolplein of in de klas, vindt pesten ook online plaats. Dit wordt ook wel cyberpesten genoemd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het versturen van vervelende berichten via Whatsapp of het posten van nare berichten op Facebook of Instagram. Op elk online platform waar contact kan worden gelegd met anderen, is cyberpesten mogelijk. Berichten kunnen zich online verspreiden en meerdere mensen kunnen dit lezen en zien. Daarnaast is het heel lastig om vervelende berichten, beelden of foto’s nadat het online is geplaatst, weer van het internet te krijgen. Dit betekent dat berichten die geplaatst zijn om iemand te pesten, het slachtoffer lang kunnen achtervolgen. Er is door het Nationaal Jeugd Instituut in 2017 een onderzoek verschenen naar cyberpesten, lees dit hier. Daarin komt naar voren dat ruim 14%van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar die wel eens te maken hebben gehad met cyberpesten, dit bij de politie of een andere instantie hebben gemeld. Dat is heel erg weinig! Bijna 4% van hen deed daadwerkelijk aangifte bij de politie tegen cyberpesten (bron: NJI 2017).

Tip voor de docent

Om dit onderwerp levend te maken onder de studenten, is het interessant voor de om een gastspreker uit te nodigen van Stichting Stop Pesten Nu of Stichting School en Veiligheid. Als docent kun je een spreker uitnodigen en een lezing laten organiseren over dit onderwerp. Wanneer er een lezing georganiseerd wordt voor de studenten, laat je hen vragen opstellen op basis van het artikel van NJI wat hierboven genoemd wordt. Bronnen: - Stop pesten nu! Geraadpleegd via: https://www.stoppestennu.nl - Cyberpesten, wat is het en wat kan je ertegen doen? Nederlands Jeugdinstituut, 2017. Publicatie-NJi/Cyberpesten.pdf - Stichting School en Veiligheid. Geraadpleegd via: https://www.schoolenveiligheid.nl

 

Bron MBO Mediawijisheid