Les idee 358 voor groep 6: Afgewezen en erbij horen | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Les idee 358 voor groep 6: Afgewezen en erbij horen

GROEP 6
 
Inhoud
In deze les leren de leerlingen het begrip afgewezen worden en je minderwaardig voelen. Ook leren 
ze het begrip erbij horen en het gevoel er niet bij te horen door pestgedrag van een ander
 
Doel
  • De leerlingen leren de begrippen AFGEWEZEN, ERBIJ HOREN, MINDERWAARDIG en PESTEN. (Van deze begrippen zijn geen emotiekaartjes opgenomen in de klassenset).
  • De leerlingen begrijpen eigen gevoelens die te maken hebben met sociaal gedrag, het gevoel ergens bij te willen horen en hoe anderen op hen reageren.
  • De leerlingen begrijpen dat gedachten en interpretaties te maken hebben met eigen gevoelens en met het gedrag van anderen. leerlingen begrijpen dat gedachten en interpretaties te maken hebben met eigen gevoelens en met het gedrag van anderen.
     
De les - Introductie
U kunt deze les beginnen met een klassengesprek over ‘bij een groep willen horen’. Verzamel zoveel mogelijk voorbeelden van groepen (vrienden, padvinderij, sportclub enzovoort) en schrijf ze op het bord. Vertel dat alle mensen graag bij een groep horen. Schrijf het woord ‘gezin’ op en zet er een cirkel omheen. Vertel dat we allemaal bij een gezin horen, maar niet bij hetzelfde gezin. Maak nog een paar cirkels met ‘gezin’ in het midden. Zet om deze cirkels een grotere cirkel en vraag in welk land al deze gezinnen wonen. Schrijf Nederland in de grotere cirkel en vraag hoe de groep mensen in Nederland heten. Bevestig dat wij allemaal ook bij de
groep Nederlanders horen. Teken daarna een nog grotere cirkel om Nederland heen en teken er nog een aantal cirkels (landen) in. Leg uit dat we ook tot een nog grotere groep horen: de wereld.
 
Misschien zeggen leerlingen van een andere etnische afkomst dat ze uit hun land van herkomst komen. Maak in dat geval duidelijk dat we wel allemaal in Nederland wonen en daarom ook op die manier een groep vormen.
 
U kunt de leerlingen vragen hoe je je voelt als je bij een groep hoort, waar je graag bij bent.
 
Samengevat
Als je deel uitmaakt van een groep, hoor je erbij en dit is een fijn gevoel. Vertel dat je je ook prettig kunt voelen als je niet bij een groep hoort, maar dat ook niet wilt, bijvoorbeeld: ik hoor niet bij de voetbalclub maar dat vind ik niet erg. Het is wat anders als je wél bij een groep wilt horen, maar dat niet mag van die groep. Dit heet: ‘afgewezen voelen’ en het is een naar gevoel.
 
Aan de slag
 
Opdracht 1 Nabespreken thuisopdracht
In deze opdracht wordt het huiswerk van les 3 besproken. De leerlingen hebben thuis iets aardigs gedaan voor iemand. Hierover hebben ze iets opgeschreven op lesblad 3c.
1. Vraag eerst aan de leerlingen of ze hun huiswerk hebben gemaakt en of ze dit bij zich hebben.
2. Om het huiswerk na te bespreken kunt u de volgende vragen stellen:
Wat vond je van de opdracht? Wat was het moeilijk of makkelijk? Wat heb je voor aardigs gedaan? Wat vond hij of zij ervan?
3. Laat daarna een paar leerlingen over hun opdracht vertellen
 
Download hier het PDF document met nog 4 andere opdrachten behorende bij Afgewezen worden en erbij horen
 
Bron HU