Les idee 396 Film Skip en de Rythm Rangers + lesmateriaal | Stop Pesten NU

Les idee 396 Film Skip en de Rythm Rangers + lesmateriaal

 

ZappDoc

De 14-jarige Skip vormt met een handjevol jongens de dansgroep de Rhythm Rangers. De groep wordt geleid door een echtpaar dat een dansschool heeft in Lelystad, waar Skip en de jongens lessen volgen. In de Shell we dance-competitie zal de groep vanaf september 2017 gaan strijden voor de titel 'Beste danscrew'. Voor de Rhythm Rangers is het een serieuze zaak, om met deze gedisciplineerde dansgroep de top te bereiken. Ondanks pesterijen op school - dansen is voor meisjes - en ondanks alle afleidingen die de adolescentie met zich meebrengt, wil Skip de groep bij elkaar houden om koste wat het kost van de Rhythm Rangers een succes maken. Lukt het hem de groep tot grote hoogte te brengen? 

Bekijk de Film Skip en de Rythm Rangers van Zappdoc over de 14 jarig Skip op NPO Start

 

Lesmatieriaal

Lesson up heel mooi lesmateriaal behorende bij deze korte film gemaakt, ga naar lesmateriaal Film Skip en de Rythm Rangers op LessonUp Hieronder zie je een korte opbouw van het lesmateriaal van LessonUp.

Introductie

Dit is een les waarbij je met je leerlingen de korte Nederlandse documentaire 'Skip en de Rhythm Rangers' bekijkt in de klas. Aan de hand van kijkvragen en het terugkijken van fragmenten, ga je met je leerlingen in gesprek over de thema's van de film en hoe deze verbeeld worden, zoals: je dromen najagen tegenover de meningen van anderen, pesten, liefde voor dans, rolpatronen doorbreken en vriendschap. Deze les richt zich op leerlingen in het voortgezet onderwijs van klas 1 tot en met 4. De documentaire 'Skip en de Rhythm Rangers' en de te bespreken fragmenten zijn in deze les geïntegreerd, je hoeft dus niet ergens anders in te loggen. Tip: met een gratis Docschool Online lidmaatschap krijg je toegang tot meer dan honderd documentaires en bijbehorend lesmateriaal van IDFA. Lees meer en meld je aan: https://www.idfa.nl/nl/info/docschool-online Film in de klas is altijd benieuwd naar de manier waarop het lesmateriaal in de klas is behandeld. Heb je tips en/of aanvullingen voor ons of voor andere docenten? Laat het ons weten via: netwerkfilmeducatie@eyefilm.nl Bedankt!

Instructies

Deze les van ongeveer 45 minuten wordt klassikaal gegeven en is geschikt voor leerjaar 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs.
 
Toelichting en tips voor vragen zijn in de slides toegevoegd onder 'notities'.
 
 
De les en de toelichtingen per slide kunnen geprint worden door middel van de knop 'Printen' onder de rode knop 'Geef les'.
 
Leerlingen bekijken de korte documentaire en gaan aan de hand van kijkvragen over fragmenten uit de film in gesprek over thema's van de film, zoals:  je dromen najagen (en hoe de meningen van anderen dit kunnen beïnvloeden), pesten, liefde voor dans, het doorbreken van rolpatronen en vriendschap.
 
Door middel van kijkvragen leren leerlingen:
-(klassikaal of in groepjes) te verwoorden welke gevoelens en gedachten het beleven van de film bij ze oproept;
-te onderzoeken welke middelen (in beeld en geluid) de filmmaker heeft gebruikt om een boodschap te ondersteunen;
-hoe een innerlijk/uiterlijk conflict kan worden vormgegeven;
-te reflecteren op de (maatschappelijke) verantwoordelijkheid van een filmmaker ten opzichte van  thema's als pesten en uit de kast komen;
-te reflecteren op hun eigen ervaringen en dromen en deze te gebruiken als basis voor een zelfgemaakte korte film of storyboard.
 
De leerdoelen van de les sluiten aan op de vaardigheden uit de doorlopende leerlijn film van het Netwerk Filmeducatie: beleven, verwoorden, onderzoeken, reflecteren en creëren.
 

Onderdelen in deze les

Skip en de Rhythm Rangers

Slide 1 - Tekstslide

Vertel: In deze les gaan we een korte documentaire kijken en we gaan met elkaar in gesprek over wat we daarbij hebben gezien en gehoord.

Vraag: Wie kan in zijn eigen woorden zeggen wat een documentaire is? En waarom is een documentaire anders dan bijvoorbeeld een speelfilm?(Een documentaire is een filmgenre. Maar anders dan in een speelfilm (waar je ook allemaal verschillende genres hebt, b.v. horror of comedy) laten documentaires personen en/of gebeurtenissen zien die buiten de film echt bestaan. Alhoewel...speelfilms kunnen natuurlijk ook gebaseerd zijn op mensen en gebeurtenissen in de echte wereld. Best ingewikkeld dus. Maar bij de documentaire die we nu gaan kijken bestaan de personen echt en zijn het geen acteurs die betaald zijn om een rol te spelen. Laten we gaan kijken.)

Slide 2 - Tekstslide
Vragen en opdrachten
  • Er zijn geen goed-fout opdrachten, wel kijk- en luistervragen, reflectievragen en extra opdrachten.
  • Je kunt kiezen voor verschillende werkvormen: individueel, in groepjes of klassikaal.
N.B. Ons advies is om bij deze les niet te werken met 'devices in de klas'. Je kunt dit uitzetten door het vinkje onderin het scherm van de lespresentatie te deactiveren.
 
Je gaat nu kijken  naar een korte film van 14 minuten ►

Slide 3 - Tekstslide

Skip en de Rhythm Rangers (Olivier S. Garcia, 2018), +14 minuten
 
Doe: Bekijk de film in zijn geheel, zonder introductie van het thema of het verhaal; laat leerlingen onbevangen kijken. 
Of: gebruik aandachtsrichters en zet de film kort na het begin op pauze, bijvoorbeeld na de openingstitel ( +/- 0.44 sec.). En stel vragen over wat de leerlingen tot dat moment gezien en gehoord hebben, bijvoorbeeld deze:
Vraag: waar denk je dat deze documentaire over gaat? Wat heb je gezien en gehoord in dit eerste stuk waardoor je dat denkt? (Je hoort een voice-over van een jongen die in zijn eigen woorden vertelt waar de film over gaat: dat dans echt niet alleen voor meisjes is; je ziet beelden van dansende jongens.)
Vraag: Over wie gaat deze documentaire - en waarom denk je dat? (Over Skip? De naam uit de titel? Wel een aparte naam! En je ziet een close-up* van een jongen die, in slow motion, recht de camera in kijkt: dat zou zomaar de hoofdpersoon kunnen zijn.) 
 
Bekijk daarna de rest van de film.
 
*Leg uit dat je met een close-up  nadruk legt op iets, een detail, of iemand.

Slide 4 - Video

Skip en de Rhythm Rangers (Olivier S. Garcia, 2018), +14 minuten
Welk gevoel riep deze documentaire bij je op? En waarom?
Welke scène of gebeurtenis is je bijgebleven? Waarom?
Als je Skip of de regisseur zou mogen interviewen, welke vraag of vragen zou je dan willen stellen?

Slide 5 - Tekstslide

Film nabespreken: eerste indrukken
Vraag: Wat vond je leuk aan de film? Of juist stom? Waren er dingen die je verdrietig maakte, of boos, of juist inspirerend vond? Wat zag en hoorde je waardoor je dat gevoel kreeg?
Opdracht: Laat leerlingen de vragen  noteren. Bespreek er een paar. 
(Onthoud ze, misschien worden ze straks bij het terugkijken van fragmenten uit de film beantwoord.)
Vertel: Laten we eens een fragment terugkijken.

Slide 6 - Video

Scène uit de film kijken
Zet de video aan met de play-knop.
De videoplayer stopt automatisch.
 
Wat viel je op?
Wat zegt dit over Ski

Slide 7 - Tekstslide

Fragment nabespreken
 
Vraag: Wat viel je op aan de manier waarop dit fragment in beeld is gebracht? (Bijvoorbeeld: je ziet eerst een close-up van de voeten van Skip, skateboardend op zijn sneakers. Later zie je weer een close-up van Skip z'n voeten, maar dan op spitzen (zo noem je speciale balletschoenen).
 
Vraag: Wat kom je te weten over Skip op basis van dit fragment? Of: wat zou de filmmaker met dit fragment over Skip hebben willen vertellen?  
"Wij willen laten zien dat jongens ook kunnen dansen."
Hoe zou jij Skip omschrijven?

Slide 8 - Tekstslide

Film nabespreken
 
Vertel: Helemaal aan het begin zegt Skip 'Dans wordt tegenwoordig gezien als een meisjessport en dat is echt bullshit. Wij willen laten zien dat jongens ook kunnen dansen.'
 
Vraag: Wat voor iemand is Skip? Omschrijf hem eens. (Bijvoorbeeld: Skip wordt heel erg gepest omdat hij als jongen op dansen zit, maar hij blijft toch volhouden, omdat hij zo van dansen houdt. Het geluk dat hij in dans vindt is sterker dan de mening die anderen over hem hebben. Dat is best wel stoer, dat je toch je droom blijft volgen.)
 
Vertel: Laten we nog een fragment bekijken.

Slide 9 - Video

Scène uit de film kijken
 
Zet de video aan met de play-knop. De videoplayer stopt automatisch
 
Wat bedoelt Skip als hij zegt dat hij door te 'voguen' laat zien dat hij 'schijt' heeft?
 
Waarom heeft de filmmaker in dit fragment deze muziek gebruikt?

Slide 10 - Tekstslide

Fragment en vragen bespreken
  • 'Vogueing' is afkomstig uit de zwarte Amerikaanse LHBTQ/'homo'-cultuur en dit wordt door de mensen die hem pesten als iets negatiefs gezien, als 'niet iets voor echte mannen'. Door te voguen zegt hij 'het maakt mij niet uit wat jullie denken, ik doe wat ik wil.'
N.B. Als leerlingen eerder niet op de muziek hebben gelet, speel het fragment dan nog een keer af. 
  • Meteen na de uitspraak van Skip, wordt er een vette hiphop beat ingezet. Deze beat is krachtig, met een zware bas. Deze muziek versterkt het gevoel van 'schijt hebben', je plek opeisen, er mogen zijn.)
Laten we nog een fragment kijken, het laatste.

Slide 11 - Video

Fragment uit de film kijken
Zet de video aan met de play-knop. De videoplayer stopt automatisch.
 
Wat zag en hoorde je?
Van wie is de stem? Van Skip? Of van andere
Wat heeft de regisseur hiermee willen zeggen?
 
Slide 12 - Tekstslide
Fragment en vraag nabespreken
 
(Je ziet een close up van Skip en je hoort een stem, die hem beledigingen toefluistert. Je hoort verder geen achtergrondgeluiden, je zit als het ware in het hoofd van Skip. Het is weliswaar zijn eigen stem die de woorden uitspreek, maar het zijn de beledigingen van anderen. Denk weer terug aan de woorden van Olivier: 'laat je niet leiden door de mening van anderen.' 
Maar dat kan heel moeilijk zijn als die meningen in je eigen hoofd gaan zitten.
 
Vind jij dat de boodschap die de film uitdraagt over homoseksualiteit vooral positief is, of vooral negatief? Waarom?
 
Regisseur Olivier S. Garcia: “Ik had er niet goed over nagedacht hoe de film zou zijn voor jongens die in de kast zitten en worstelen met hun eigen seksualiteit.”

Slide 13 - Tekstslide

Film bespreken: de stem van de regisseur
 
Vertel: Skip geeft aan dat hij niet homoseksueel is. Olivier zegt dat hij vind dat het niets uit zou moeten maken wie je bent of op wie je valt. "Ik vind het heel jammer dat dat niet als eindstatement in de film is gekomen."
 
Vraag: Als jij de regisseur was geweest, hoe had jij deze boodschap in de film verwerkt? (In sommige documentaires stelt de regisseur vragen aan de personen in de film: dat had Olivier ook kunnen doen. Of hij had bijvoorbeeld een LHBTI+ jongere iets kunnen laten zeggen over wat dit met je doet, als je in de kast zit. Zijn er nog meer manieren waarop je deze boodschap naar voren kan brengen?)
 
Ben je het eens met Olivier? Leg uit.
Denk jij veel na over de mening die anderen over jou hebben? Maak je daardoor soms andere keuzes? Leg uit.
Vind jij dat deze boodschap goed naar voren komt
“Je moet je niet laten leiden door de meningen van anderen, maar altijd je eigen passie volgen.” Regisseur Olivier S. Garcia

Slide 14 - Tekstslide

Film bespreken: de stem van de regisseur
Afhankelijk van je lesstijl kun je deze vragen klassikaal, of in duo's/groepjes laten bespreken met daarna een klassikale bespreking van de antwoorden.
Vertel: Laten we nog 1 laatste fragment terugkijken.
Wat zijn jouw dromen? En wanneer botsen die met de mening van anderen?

Slide 15 - Tekstslide

Opdracht
Bespreek met een klasgenoot. Wat heb jij nodig om je dromen waar te maken?
 
Verfilm een strijd tussen je ultieme droom en iets of iemand die je droom in de weg zit.
Een tegenstander van vlees en bloed, de mening van een ander....of ben je in gevecht met jezelf?

Slide 16 - Tekstslide

Opdracht
  • Minimaal 15 seconden en maximaal 1 minuut. Als korte verwerkingsopdracht via de telefoon of als langere opdracht voor een of meerdere praktijklessen.
  • Het mag ook een storyboard zijn (alle shots* van een film uitgetekend alsof het een strip is).
  • Het mag dus ook een innerlijke strijd zijn, zoals bij de fluisterende stemmen in het hoofd van Skip.
  • Bedenk hoe de kijker jouw droom en de tegenstander goed kan herkennen.
*Een shot is een ononderbroken stukje opname.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies