Les idee 52 voor groep 6, 7, 8 Doe-opdrachten | Stop Pesten NU

Les idee 52 voor groep 6, 7, 8 Doe-opdrachten

Doe-opdrachten

Ook na schooltijd komen kinderen in aanraking met pesters, bijv. op de sportschool, op balletles, bij het buitenspelen etc. Maak tweetallen en bereid samen een kort interview met een volwassene/kind voor. Dit interview houd je met iemand buiten schooltijd, het is een huiswerkopdracht. Het doel van het interview is dat jullie nog meer oplossingen verzamelen om pesten tegen te gaan. Na afloop van het interview werk je de vragen en antwoorden uit.

Wat valt jullie op? Welke oplossingen voor pesten vinden jullie belangrijk?

1.      Bepaal in overleg met de leerkracht wie jullie gaan interviewen. Denk bijv. aan de conciërge van de school, de directeur, een leerling uit groep 5, een ouder, oom/tante, buren, familie.

2.     Stel jezelf voor en vertel over wat jullie in de klas met het onderwerp pesten hebben gedaan. Laat weten waarom jullie een interview willen afnemen.

3.     Maak een lijstje met vragen. Bijv. wat verstaat u onder pesten, kent u kinderen die gepest worden, welke oplossingen kunt u bedenken tegen pesten, wat wilt u nog graag zeggen over pesten?

4.     Bedenk welke materialen je mee moet nemen naar het interview, pennen, papier etc.

5.     Maak een afspraak met de persoon die jullie gaan interviewen.

 

Bedankt Carolien voor het delen van jouw lessuggesties