Les idee 54 voor groep 6, 7, 8 #Leukgenoeg | Stop Pesten NU

Les idee 54 voor groep 6, 7, 8 #Leukgenoeg

#Leukgenoeg

Laat je het van de mening van een ander afhangen of je leuk genoeg bent? Of bepaal jij dat zelf wel? Kinderen die onzeker zijn, denken vaak dat andere kinderen negatief over hen denken. Dit hoeft helemaal niet zo te zijn.

Je krijgt van de meester/juf een blaadje en daarop schrijf je minstens drie dingen die leuk zijn aan jou. Je krijgt ook een blaadje met daarop de naam van een klasgenoot. Op dat blaadje schrijf je drie dingen die leuk zijn aan die persoon. Daarna worden de blaadjes ingeleverd. De leerkracht leest steeds een briefje voor en de klas moet dan raden over wie het gaat. Na afloop krijgt iedereen de twee briefjes met zijn/haar naam.

 

Daarna kijken jullie naar het filmpje van Leuk Genoeg

Misschien kunnen jullie zelf ook een filmpje maken over leuk genoeg op de muziek van dit nummer.

Bedankt Carolien voor het delen van jouw lessuggesties