Les idee 82: Sta op tegen pesten en bedenk een eigen actie | Stop Pesten NU

Les idee 82: Sta op tegen pesten en bedenk een eigen actie

Sta op tegen pesten en bedenk een eigen actie zoals bijvoorbeeld ...

Item Jeugdjournaal 5 juni 2014 - Deze film gaat over hardnekkige pestproblematiek in de school. Kinderen bedenken samen het verhaal en vervullen verschillende rollen die rondom opnames, de voorbereiding en de vertoning uitvoerig besproken worden. Ook naderhand kan een goed vervolg in de klas gegeven worden. Het scenario is bedacht door de leerlingen zelf. De uitwerking is gedaan door Sindalafilm. Ook de regie, het camerawerk en montage is gedaan in de SindalaStudio.