Les idee 84: Altijd de pineut | Stop Pesten NU

Les idee 84: Altijd de pineut

Tip en aandachtspunten voor begeleiders: Waak er voor dat een gepest kind de rol van slachtoffer moet gaan spelen!

Met de klas kijken naar een opname van jongerenpraatprogramma Vesuvius met de titel ‘Altijd de pineut’. 

In een rollenspel dit programma naspelen. Toepasbaar bij Pesten

Doel: voorlichten en verwerken 

Werkwijze In de opname komen slachtoffers en pesters aan het woord.

In de film wordt duidelijk wat pesten voor het slachtoffer kan betekenen; ook op de lange duur.

  • Kies uit de film de relevante onderwerpen en bekijk deze met de klas.
  • Verdeel de klas in groepjes, b.v. pesters, voormalige pesters, slachtoffers, voormalige slachtoffers en een filmploeg.
  • Laat ieder groepje één of meer vertegenwoordigers kiezen en samen hun rol c.q. verhaal bedenken.
  • Speel het spel met eventueel jezelf als gespreksleider en overgebleven leerlingen als publiek.
  • Laat de filmploeg een opname maken. Bekijk met de klas de film.
  • Bespreek met de klas de eigen situatie, wat ze daarvan vinden en hoe je, met welke afspraken, de sfeer in de klas kunt verbeteren.

Benodigdheden

Video-opname van het IKON-jongerenpraatprogramma Vesuvius ‘Altijd de pineut’ 

Benodigde tijd 2 lesuren voor het bekijken en naspelen van de video-opname. 1 lesuur voor het bekijken van de eigen film en nabespreken.

Bronvermelding Bert Haring s.g. Tabor Hoorn. Ikon 

Bron