Les idee 86: Lesbrief bij ‘Midzomernachtdroom’ van Marieke Nijmanting voor groep 7 en 8 | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Les idee 86: Lesbrief bij ‘Midzomernachtdroom’ van Marieke Nijmanting voor groep 7 en 8

Lees een stukje voor uit het boek ‘Midzomernachtdroom’, bijvoorbeeld bladzijde 40, na de witregel tot en met bladzijde 42 regel 6.

  • Heeft iemand uit de klas het boek gelezen?
  • Hoe vonden ze het boek?
  • Kan iemand uit de klas uitleggen waarom het bijzonder is dat Julia en Romeo vrienden worden? Wat bindt hen samen? Wat drijft hen uit elkaar?

Instructie opdrachten werkblad (download de lesbrief in ons downloadcentrum)

Vertel de kinderen dat ze het werkblad gaan maken. De eerste opdracht is het maken van een paspoort van hun idool / held. Leg uit dat kinderen een idool of held vaak leuk vinden omdat die anders is dan iedereen. Dus waar in het dagelijks leven iemand om gepest wordt, vind je bij een idool / held juist leuk! Dat kan een verassende ontdekking zijn voor kinderen. Veel kinderen zouden er anders uit willen zien als ze maar durfden. Daar gaat de tweede opdracht over. Kinderen denken daar over na en zetten het op papier. U kunt de kinderen laten tekenen bij de opdrachten, de gelegenheid geven te schilderen, met lapjes stof te werken enz.