Les ideeën voor bovenbouw PO Dag tegen Pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Les ideeën bovenbouw PO - Landelijke Dag tegen Pesten

Hier zijn enkele les ideeën voor de bovenbouw van lagere school om de Dag tegen Pesten te vieren:

  1. Groepsdiscussie: Start een groepsdiscussie over pesten. Vraag de leerlingen wat zij weten over pesten en wat hun ervaringen zijn. Moedig de leerlingen aan om openlijk te praten over het onderwerp en eventuele vragen te stellen.

  2. Rollenspel: Verdeel de klas in kleine groepen en laat elke groep een rollenspel spelen over pesten. Laat de leerlingen afwisselend de rol van pester, slachtoffer en omstander spelen. Dit kan hen helpen om beter te begrijpen hoe pesten werkt en hoe zij kunnen helpen om pesten te stoppen.

  3. Inspirerende sprekers: Nodig een inspirerende spreker uit om te komen spreken over het onderwerp pesten. Dit kan iemand zijn die zelf ervaring heeft met pesten of iemand die werkt met pestslachtoffers. Dit kan de leerlingen helpen om het onderwerp vanuit een ander perspectief te zien.

  4. Creatieve activiteiten: Organiseer creatieve activiteiten zoals tekenen, schilderen, knutselen, zingen of dansen met als thema 'Stop Pesten'. Dit kan helpen om de leerlingen op een positieve manier te betrekken bij het onderwerp.

  5. Schrijfopdrachten: Geef de leerlingen een schrijfopdracht waarbij zij hun eigen ervaringen met pesten kunnen delen en wat zij zouden doen om pesten te stoppen. Dit kan hen helpen om op een persoonlijke manier over het onderwerp na te denken en hun gevoelens te uiten.

  6. Sociale vaardigheden: Geef de leerlingen lessen in sociale vaardigheden, waarin zij leren hoe zij op een respectvolle en vriendelijke manier met elkaar kunnen omgaan. Dit kan helpen om een veilige en inclusieve omgeving te creëren waarin pesten minder snel voorkomt.

  7. Campagne: Laat de leerlingen hun eigen 'Stop Pesten'-campagne bedenken en uitvoeren. Dit kan variëren van het maken van posters en flyers tot het organiseren van een 'Stop Pesten'-evenement op school. Dit kan hen helpen om actief betrokken te zijn bij het onderwerp en anderen te inspireren om ook in actie te komen tegen pesten.