Creatieve les ideeën voor klas 1 en 2 Dag tegen Pesten | Stop Pesten NU

Les ideeën voor klas 1 en 2 - Landelijke Dag tegen Pesten

 

  1. Rollenspellen: Verdeel de klas in groepen en geef elke groep een situatie waarin pesten voorkomt. Laat de groepen vervolgens een korte toneelstukje opvoeren waarin zij laten zien hoe ze pesten kunnen voorkomen of ermee omgaan.

  2. Brainstormsessie: Laat de leerlingen in groepjes nadenken over manieren om pesten tegen te gaan. Laat ze hun ideeën presenteren aan de rest van de klas.

  3. Stop-motion animatie: Laat de leerlingen in groepjes stop-motion animatie maken waarin zij laten zien wat pesten is en hoe het gestopt kan worden. Laat ze hun animaties presenteren aan de rest van de klas.

  4. Muziek en poëzie: Laat de leerlingen in groepjes een rap, liedje of gedicht schrijven over pesten en hoe het gestopt kan worden. Laat ze hun creaties presenteren aan de rest van de klas.

  5. Poster maken: Laat de leerlingen posters maken met de boodschap "Stop Pesten Nu". Bespreek hoe ze de boodschap duidelijk en krachtig kunnen overbrengen met kleur, afbeeldingen en tekst.

  6. Verhalen vertellen: Laat de leerlingen verhalen vertellen over ervaringen met pesten en hoe ze hiermee omgingen. Bespreek hoe de klasgenoten elkaar kunnen helpen en steunen bij het voorkomen van pesten.

  7. Discussie: Houd een open discussie in de klas over pesten. Bespreek hoe leerlingen kunnen herkennen wanneer iemand gepest wordt en wat ze kunnen doen om te helpen. Moedig respectvolle en inclusieve communicatie aan.

Deze creatieve les ideeën kunnen leerlingen op een interactieve en betrokken manier leren over pesten en hoe ze kunnen bijdragen aan het stoppen ervan.