Les materiaal 365: Sociale buitensluiting School TV | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Les materiaal 365: Sociale buitensluiting School TV

Vak: maatschappijleer. Het is fijn om onderdeel te zijn van een groep. Maar wat nou als die groep je niet accepteert of buitensluit? De Amerikaanse psycholoog Kip Williams doet hier al 20 jaar onderzoek naar. Hij kwam erachter dat iemand die buitengesloten wordt echte pijn voelt. We denken vaak dat iemand negeren minder erg is dan pesten of geweld, maar dat is niet zo. Daarom probeert de organisatie Critical Mass Nederlandse scholieren hierover voor te lichten.

  De Kennis van Nu in de klas, bekijk bovenstaande video of via deze link

  Sociale buitensluiting

  Leeftijd: 13-15 jaar Niveau: VO onderbouw

  Samengevat

  Het is fijn om onderdeel te zijn van een groep. Maar wat nou als die groep je niet accepteert of buitensluit? De Amerikaanse psycholoog Kip Williams doet hier al 20 jaar onderzoek naar. Hij kwam erachter dat iemand die buiten- gesloten wordt echte pijn voelt. We denken vaak dat iemand negeren minder erg is dan pesten of geweld, maar dat is niet zo. Daarom probeert de organisatie Critical Mass Nederlandse scholieren hierover voor te lichten.

  Vakgebied: Maatschappijleer

  Kernbegrippen: Interactie, gedrag, discriminatie, pesten

  Kerndoelen: Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen in het voortgezet onderwijs: Onderbouw: 35.

  Verdieping: Deze video is onderdeel van de serie ‘De Kennis van Nu in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer uit deze serie, zoals:‘Sprekend Nederland’.

  Antwoorden:

  • 1. Toen hij aan het frisbeeën was en ineens buitengesloten werd.
  • 2a. Ze voelen zich dan ook naar.
  • 2b. Door de temperatuur in het gezicht te meten.
  • 2c. Ze was alweer vergeten wat de groep ging doen, alleen dat zij niet mee mocht doen.
  • 3. Uit onderzoek is gebleken dat tieners die buitengesloten werden meer problemen hebben dan tieners die gepest werden.
  • 4. Mensen die werden buitengesloten op school werden later soms schoolschutters.
  • 5abc.  Eigen antwoord.

   

  Kijkvragen

  1. Hoe kwam Kip Williams op het idee om sociale buitensluiting te onderzoeken?
  2. Mensen vinden het vervelend als ze niet mee mogen doen met leuke activiteiten.
   a Hoe voelen ze zich als ze niet mee mogen doen met iets vervelends?
   b Hoe meten wetenschappers dat tijdens een experiment?
   c Hoe verklaart het meisje uit het experiment dat?
    
  3. Kip Williams denkt dat buitensluiting misschien wel erger is dan pesten. Waarom?
  4. In Amerika heeft buitensluiting zelfs gevaarlijke gevolgen gehad. Leg uit.

  Verdiepingsvragen

  5a. Ben je zelf weleens buitengesloten?
  5b. Hoe voelde je je toen?
  5c. Ben je door deze video anders over het buitensluiten van mensen gaan denken? Zo ja, hoe dan?

  of download het PDF informatieblad met bovenstaande vragen

  NTR School TV