Les materiaal 374: Speluitleg Horen, Zien en Spelen Bron Tumult | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Les materiaal 374: Speluitleg Horen, Zien en Spelen Bron Tumult

Zit jij in de jeugdbeweging, ben je actief op een speelplein of begeleid je kinderen op een andere manier in de vrije tijd?

Spel tegen pesten

  • 10-25 deelnemers
  • 6-16 jaar
  • 20-30 minuten
  • Materiaal: touw, 2 blinddoeken, megafoon of kegel

Dit spel maakt pesten bespreekbaar.

Download PDF met speluitleg Horen, Zien en Spelen voor de speluitleg & instructies

 

Stellingen

Fout, plagen wordt tussen vrienden gedaan. Het is niet bedoeld om te kwetsen en vaak kunnen jullie er allemaal om lachen. Plagen gebeurt ook in verschillende richtingen. Als jij iemand anders plaagt, kan die persoon jou daarna weer terugplagen. Dit is bij pesten niet zo. Bij pesten is het steeds dezelfde (groep) die 1 persoon pest.

 

Als er gepest wordt ga ik naar de leiding.

Dat is een goed plan. De leiding kan jullie helpen om het pestprobleem aan te pakken. De leiding aanspreken bij pesten is niet hetzelfde als ‘klikken’.

 

In onze groep wordt gepest.

Als er in jullie groep wordt gepest is dat enorm stom en jammer. Enkel de pester of de gepeste kunnen dit probleem niet oplossen. Praat erover! Met de hele groep kunnen jullie vast tot een betere sfeer komen. Iedereen moet zich kunnen amuseren op de jeugdbeweging.

 

Door niet te reageren op pesten steun ik de pester.

Door niet te reageren geef je de pester het gevoel dat wat hij doet stoer of oké is. Bovendien lijkt het voor de gepeste alsof de situatie jou niets kan schelen. Het is niet eenvoudig om te reageren op pesten, het is heel erg knap als je het probeert.

 

Eigenlijk wil ik iemand die gepest wordt steunen.

Een gepeste heeft veel aan een bemoedigend woordje of een schouderklopje. Wie gepest wordt voelt zich immers vaak alleen. Je kan iemand steunen door een klein lief gebaar. Maar ook door samen naar de leiding te stappen en het probleem aan te kaarten.

 

Bron Tumult