Lesmateriaal 385 Groepsverdelers en Energizers | Stop Pesten NU

084-8340086

Les materiaal 385 Groepsverdelers en Energizers

1. Kennismaking en losmakertje

De deelnemers vormen één grote kring en overlopen kort alle namen. Daarna wordt de kring  in twee kleinere, gelijke kringen ingedeeld. Het is de bedoeling dat tegelijkertijd de beide kringen worden afgelopen op de volgende manier: iemand begint en gooit de bal naar iemand anders (vb. Yente) in de kring en zegt ‘Ik gooi de bal naar Yente’, wanneer het juist is gooit Yente de bal naar iemand (vb. Celine) anders in de kring en zegt ‘Ik gooi de bal naar Celine’, enz. De bal moet aan een snel tempo worden verder gegooid en niet terug naar dezelfde persoon. Wanneer iemand een fout maakt, moet hij/zij naar de andere kring en mag ergens plaats nemen in de kring. Zo worden beide kringen steeds overlopen en gaan er telkens mensen weg en komen er nieuwe bij. Als ze de namen al goed kennen, kun je naast de namen ook nog de KLJ-afdeling toevoegen, de familienaam, de straatnaam, de namen van de broers/zussen/huisdieren, de hobby’s,… De groep die aan het einde (na bv. 5 minuten) de grootste kring heeft, wint.

2. Doel van het spel

Onder het motto: met 2 in een groep is te weinig en 3 spellekes is nooit te veel, willen we de deelnemers originele groepsverdelers en korte energizers meegeven. We doen eerst een groepsverdeler en spelen nadien een kort spelletje. 

3. De groepverdelers 

 1. De 3 vingers

De deelnemers steken op hetzelfde moment allemaal 3 vingers op. Ze mogen zelf kiezen welke vingers ze juist allemaal opsteken. Aan de hand van welke 3 vingers ze opsteken, worden ze in groepen verdeeld. 

 1. Avond of ochtendmens
   
 2. Kleur van onderbroek 
   
 3. Pas op voor den boom hé

De deelnemers staan op één rij. We vertellen een verhaaltje waar de deelnemers zich in moeten inleven. Op een moment valt er een boom op hun hoofd en moeten ze naar een kant springen om deze te ontwijken. 

 1. Geboortemaand
   
 2. Blind date
  Iedereen staat in de kring met z’n ogen dicht. Steek je rechterarm vooruit en stap voorzichtig naar het midden. Eenmaal je op de tast een andere hand gevonden hebt, hou je die stevig vast. Jullie worden een paar in het volgende spelletje. 

 hierna WK blad steen schaar

 1. Aardbeving, overstroming, chaos

Iedereen staat per drie (twee vormen een huisje, één iemand in een huisje). De spelbegeleider heeft geen huisje en loopt rond. Deze kan drie dingen roepen en moet zien dat hij een plaats in een trio heeft ingenomen. Deze dingen kan hij roepen: 
- Aardbeving: de bewoners blijven staan, de huisjes moeten van plaats veranderen. 
- Tsunami: de huisjes blijven staan, de bewoners moeten een nieuwe woonst zoeken. 
- Chaos: iedereen verandert van plaats.

 1. Letterspel

Elke speler krijgt een papiertje met een letter op. Dan krijgt de groep de opdracht woorden van 5 letters te maken. Elke letter moet gebruikt worden. De deelnemers zullen dus goed moeten samenwerken, voordat iedereen een plek heeft gevonden. 

 1. Rood of zwart

             Neem evenveel kaarten uit het spel als er deelnemers zijn. De helft rode kaarten en 
             de helft zwarte kaarten. Schud de kaarten en deel ze uit. Op het startsignaal gaan de 
             deelnemers de kaarten wisselen. Je geeft je kaart aan iemand af en die persoon geeft 
             zijn kaart aan jou. Zo doe je verder tot de spelbegeleider stop zegt. Dan gaan alle 
             rode kaarten bij elkaar staan en alle zwarte bij elkaar. 

4. Korte energizers

 1. Moederkip

Blinddoek de groep.

Geef iedereen één tikje behalve 1 deelnemer. Hij krijgt 2 tikjes en is de moederkip. De andere spelers zijn de kuikentjes. De moederkip mag de blinddoek afnemen en kiest een vaste plaats in de ruimte. Deze plaats is het nest.

De kuikentjes krijgen de opdracht om geblinddoekt de moederkip te vinden. Dit doen ze door rond te huppen in het lokaal. Wanneer een speler tegen een andere speler botst, weet hij natuurlijk niet of het om een ander kuiken of de moederkip gaat. Daarom vraagt de speler ‘Piu-piu?'. Als de andere speler antwoordt met ‘Piu-piu’, weet je dat het ook om een kuiken gaat. Krijg je geen antwoord, dan heb je de moederkip gevonden! Wanneer je de moederkip hebt gevonden, mag je in het nest blijven, je blinddoek afdoen en geamuseerd kijken naar de andere kuikens.

Wanneer alle kuikens de moederkip hebben gevonden, is het spel gedaan. Tijdens het spel is het stil. Je mag enkel ‘Piu-piu’ horen.

Wanneer je de moederkip hebt gevonden, blijf je stil. Je roept dus niet: “Joepi, ik heb ze gevonden!”

 1. Toertjes lopen

Iedereen heeft 1 iemand in zijn hoofd. Op het startsignaal is het de bedoeling dat je 8 toertjes rond deze persoon gaat lopen. 

 1. Grab the finger

Steek je rechterhand uit naar rechts met de handpalm naar boven. Plaats je linker wijsvinger, als een naald op een grammofoonplaat, op de rechterhand van je buurman/buurvrouw. Ik tel tot 3 en pak op 3 de vinger van de persoon naast je en zorg dat je eigen vinger niet gepakt wordt. Of spreek een anders signaal af.

Wissel linkerhand en rechterhand, wijsvinger naar boven of wijsvinger naar beneden.

 1. Vriend of vijand

Iedere speler kiest zonder dit te laten weten twee andere spelers uit de groep die hij benoemt tot vriend of vijand. Het doel van het spel is om steeds op een denkbeeldige lijn tussen je uitgekozen vriend en vijand te staan. De VKB roept ‘vriend of vijand’. De deelnemers mogen dan beginnen bewegen in het afgebakende veld. 

 1. Met worstjes

De deelnemers zijn net in 2 groepen verdeeld en vormen 2 cirkels. Eén iemand staat in het midden. De andere spelers mogen elk om de beurt vragen stelen aan de speler in het midden. De deelnemer in het midden moet altijd antwoorden ‘met worstjes’ en mag hierbij niet lachen. Wanneer de deelnemer toch lacht, moet hij wisselen naar de andere kring. 

 1. Popcorn

Alle spelers uit de groep zijn maïskorrels. 1 deelnemer wordt aangeduid als popcorn. Iedereen begint te springen in een afgebakend veld = de popcornpan. Het doel van het spel is dat de popcorn alle maïskorrels doet poffen tot popcorn door tegen de maïskorrels te springen. Van zodra je popcorn bent geworden, ga je ook tegen andere maïskorrels springen om iedereen te doen poffen. 

 1. Hello Kitty

De ene groep zijn de kittens, de andere de puppies. De 2 groepen staan tegenover elkaar en kijken naar elkaar. De puppies moeten proberen om de kittens te doen lachen, maar ze mogen hierbij maar 1 zin gebruiken: "hello Kitty!" (Dit mag natuurlijk wel met alle mogelijke intonaties en lichamelijke expressies). Kittens die gelachen hebben worden puppies en stappen over naar de andere kant

 1. Big Fat Pony

What shall we do with the big fat pony, what shall we do with the big fat pony, what shall we do with the big fat pony early in the morning? Front, front, front, front baby. Back, back, back, back baby. Side, side, side, side baby, early in the morning! 

Iedereen staat in een kring en zingt het liedje. 1 iemand loopt rond in de kring en op de front front front.. gaat die voor iemand anders staan en zwaait ge met heel u lichaam en u armen in de lucht. Dan is het back back back dus doe je hetzelfde maar dan de ruggen tegen elkaar en op de side side side.. ga je langs de zijkanten van elkaar staan met dezelfde super zotte bewegingen. 

Die persoon loopt mee in het midden rond en zo zal het midden uitbreiden met mensen vanuit de kring we herhalen het liedje helemaal tot iedereen in de kring op is zodat het op het einde een hoopje ongeregeld zingen en dansen is!

 1. Wereldkampioenschap schaar steen papier aka blad steen schaar

Met je groep daag je onderling iemand uit waar je schaar steen papier tegen speelt. Als je wint gaat de verliezer je zo hard mogelijk aanmoedigen als je verliest ga je dus aanmoedigen en daarna daag je telkens iemand nieuw uit tot er een winnaar is!

 1. Woesh

Eerste ronde:

De groep staat in een kring. De ronde vertrekt bij de spelleider en geeft een onzichtbaar beest, de "woesh" door. Als ze dat doen, roept elke deelnemer luid 'Woesh!'

Tweede ronde: wanneer de eerste ronde afloopt en de woesh bij de spelleider aankomt roept hij 'Hoow!' en steekt daarbij zijn handen in de lucht. Vanaf nu mogen alle deelnemers wanneer ze de woesh niet willen doorgeven 'Hoow!' roepen. De woesh verandert dan van richting.

Vervolg: wanneer de woesh terug bij de spelleider komt roept die 'ZAP!' en hij wijst naar de persoon tegenover zich. Dan wordt de woesh naar de overkant van de kring gestuurd en wordt daar verder gezet.

Tweede vervolg: komt de woesh nog eens bij de spelleider, dan roept hij 'Chaos in the house!' Vanaf dan herhaalt iedereen die zin en gaat iedereen op een andere plaats in de kring staan.

Het leuke aan dit spel is dat je zelf nog acties kan toevoegen of weglaten. Het enige wat je nodig hebt is fantasie

5. Evaluatie

Op het einde van het spel vragen we aan de groep of zij ook nog originele groepsverdelers of korte energizers hebben die ze met de groep willen delen. Nadien mogen ze hun gevoel over de blok beschrijven aan de hand van een zin of woord dat er tijdens deze blok aan bod is gekomen, bv Hello Kitty, PiuPiu, met worstjes, …

 

Thema

 Groepsverdelers en Energizers 

Doelpubliek

Deelnemers van Pili Pili

Doel

Leuke activiteit en originele groepsverdelers meegeven met de deelnemers

Inhouden

 Spel

Methodieken

  

Duur

  3u

Materiaal

-Boek kaarten

 

Bron

 

Aanmaakdatum

 September 2021

auteur

 Yente Hermans & Celine Mariën

 

Aanbod/KLJ Wegwijs

/

 

Download bovenstaand document hier