Les materiaal 403 vanaf 7 jaar Kinderboek Victorine | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Les materiaal 403 vanaf 7 jaar Kinderboek Victorine

Het begon met sissen achter mijn rug en stiekem wijzen. Zomaar van de ene op de andere dag. Victorine is gaan geloven dat de kinderen in haar klas gelijk hebben. Dat zij anders is en geen succes. Hoe doen al die kinderen dat toch: leuk zijn? vraagt Victorine zich af. Ze piekert zich suf, maar durft het aan geen mens te vertellen. De poes en de boom in de straat proberen haar te helpen. Pas als de zomervakantie aanbreekt, keert de rust terug. Victorine geniet van haar vrijheid. Ze ontdekt wie zij is en dat dat precies de bedoeling is! over het thema

Victorine is een prentenboek dat kinderen die het moeilijk hebben met zichzelf een hart onder de riem steekt en invoelbaar maakt wat pesten teweegbrengt. Door de ik-vorm waarin het verhaal is geschreven, zullen zowel kinderen die weleens gepest zijn, als ook leeftijdsgenoten die pestgedrag waarnemen of hier zelf een actieve rol in spelen, gestimuleerd worden om zich te verplaatsen in wat Victorine meemaakt en voelt.

Daarbij doet het boek volwassenen beseffen dat kinderen die gepest worden de oorzaak van het pestgedrag vaak volledig bij zichzelf zoeken. Dat leidt tot piekeren en vaak ook tot gevoelens van minderwaardigheid en eenzaamheid. Om uiteenlopende redenen zetten veel kinderen niet de stap om erover te praten, waardoor het probleem soms lange tijd onopgemerkt blijft.

Gepest worden kan langdurig een negatief effect hebben op de persoonlijkheidsvorming van kinderen. Meer dan genoeg reden om op school structureel aandacht te besteden aan dit hardnekkige, sociale probleem, dat ook de sfeer in de klas flink kan bederven.

Het verhaal en de kleurrijke, gevoelige illustraties van Annemarie van Haeringen bieden volop mogelijkheden om met de klas op een open en veilige manier te praten over situaties waarin een kind sociaal buitengesloten raakt. Het empathisch vermogen wordt door dit verhaal aangesproken en aan het einde van het boek wordt duidelijk dat elk mens zichzelf is – uniek – en dat dat nou juist zo goed is!

Dit boek is te leen in de jeugdbieb of te koop  

Download ook het bijhorende lesmateriaal Victorine op om een leuke manier met de leerlingen in gesprekken te gaan over pesten en buitensluiten

Voorbeeld opdracht in het lesmateriaal

 • Vorm een kring in de klas, of buiten op het schoolplein. Lees het eerste deel van het prentenboek voor – tot en met de nachtmerrie van Victorine – en toon steeds de illustraties.
 • Lees na de eerste helft van het boek niet direct verder, maar begin een groepsgesprek rondom (enkele van) de volgende vragen:
  • Over wie gaat het verhaal? Het lijkt alsof Victorine tegen ons praat; hoe komt dat?
  • Wat maakt Victorine mee op school? Wat doen de kinderen van haar klas?
  • Hoe reageert Victorine daarop?
  • Denkt Victorine dat de pestkoppen gelijk hebben?
  • Door al dat pesten denkt Victorine dat zij anders is, minder leuk dan anderen. Waar piekert zij over?
  • Waarom durft Victorine aan niemand te vertellen dat ze wordt gepest?
 • Lees nu de tweede helft van het prentenboek voor en toon steeds de illustraties.
 • Het kringgesprek gaat daarna verder en wordt nu persoonlijker. Houd daarbij rekening met de actuele groepssituatie, zeker wanneer pesten aan de orde is in de klas. Zorg voor een sfeer waarin zowel een gepest kind, als een kind dat weleens pest zich veilig voelen. Het kan verstandig zijn om vooraf de afspraak te maken om geen namen van kinderen te noemen.

Het kringgesprek zou verder kunnen gaan rondom (enkele van) de volgende vragen:

 • Wat voel jij, als je je voorstelt dat jij Victorine bent?
 • Wat zou jij Victorine aanraden om tegen het pesten te doen? Waarom?
 • Hoe zou jij Victorine kunnen helpen, als je in haar klas zat?
 • Wat zou de meester van Victorine kunnen doen?
 • Hebben wij in onze klas ook weleens zoiets meegemaakt? Is het goed gekomen? Hoe?
 • Hoe kijk je daar nu op terug? Wat voel je erbij?
 • Hoe zou het komen dat mensen elkaar soms pesten? Wat heb je daar eigenlijk aan?
 • Aan het einde van het boek gaat het beter met Victorine. Hoe komt dat?
 • Welke plaat – illustratie – uit het boek valt jou het meest op? Waarom?
 • De naam Victorine komt van het woord victorie. Dat betekent ‘overwinning’. Past dat bij het verhaal?