Les materiaal Stellingenspel Pesten Waar of niet waar?

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Les materiaal Stellingenspel Pesten: Waar of niet waar?

Maak rode (niet waar) en groene kaartjes (waar) voor iedere leerling. Noem de stelling en laat ze een keuze maken:

 • Plagen is erger dan pesten. (niet waar) 
 • Bij plagen wil men iemand met kwade bedoelingen pijn doen. (niet waar)
 • Pesten houdt steeds na een tijdje vanzelf op. (niet waar)
 • Wie pest, voelt zich machtiger dan de gepeste. (waar)
 • Eens ruzie maken is even erg als pesten. (niet waar)
 • Plagen kan plezierig zijn. (waar)
 • Pesten, dat is steeds één tegen één. (niet waar)
 • Een ruzie duurt meestal niet zo lang. (waar)
 • Het zijn nogal dikwijls eens dezelfde kinderen die gepest worden. (waar)
 • De gevolgen van pesten zijn niet zo erg. (niet waar)
 • Na het plagen, blijven vrienden vrienden. (waar)
 • Wie gepest wordt, hoort dikwijls niet meer bij de groep. (waar)
 • Kinderen die gepest worden, zijn dikwijls bang. (waar)
 • Na een ruzie, word je nooit meer goede vrienden. (niet waar )
 • Wie pest, wil eigenlijk echt iemand pijn doen. (waar)
 • Plagen duurt meestal niet lang. (waar )
 • Ruzie gebeurt steeds tussen een sterk en een zwak kind. (niet waar)
 • Pesten gebeurt meestal met een groep tegen één slachtoffer. (waar)
 • De pestkoppen op school zijn nogal dikwijls dezelfde kinderen. (waar)
 • Als plagen zich steeds herhaalt tegen hetzelfde kind, dan wordt dat eigenlijk pesten. (waar)
 • De gevolgen van plagen zijn heel erg. (niet waar)
 • Het is moelijk om na het pesten goede vrienden te worden. (waar)
 • Bij een ruzie komt er soms veel lawaai aan te pas. (waar) 

 

Bron Lesidee 123