Les MBO en VO creatieve activiteit Anti-pest poster maken | Stop Pesten NU

084-8340086

Les MBO en VO creatieve activiteit Anti-pest poster maken

Het doel van deze activiteit is om leerlingen in staat te stellen hun inzichten over pesten op een creatieve manier uit te drukken. Door in groepen te werken aan een poster die een anti-pestboodschap overbrengt, krijgen leerlingen de kans om hun ideeën en gedachten over het voorkomen van pesten en het bevorderen van een positieve schoolomgeving te delen.

Voorbereiding voor de leraar

 • Verzamel vooraf materialen zoals groot posterpapier, stiften, kleurpotloden, lijm, scharen, tijdschriften (voor knipsels), en eventueel glitter of stickers voor extra versiering.
 • Zorg voor voorbeelden van anti-pest slogans of afbeeldingen ter inspiratie.
 • Maak ruimte in het klaslokaal waar de groepen aan hun posters kunnen werken.

 

 1. Voorafgaand aan de les

  • Leg duidelijk de regels en verwachtingen uit aan het begin van de les. Benadruk dat respect voor elkaar essentieel is en dat pestgedrag tijdens deze les niet getolereerd wordt.
  • Geef aan dat het doel van de les is om te leren over de gevolgen van pesten en hoe we samen een positieve omgeving kunnen creëren.
 2. Tijdens groepswerk

  • Wees actief aanwezig en observeer de interacties tussen leerlingen tijdens het brainstormen en het creatieve proces. Zorg ervoor dat alle leerlingen bijdragen en zich gehoord voelen.
  • Indien je observeert dat een leerling negatieve opmerkingen maakt of zich anderszins respectloos gedraagt, grijp dan onmiddellijk in. Doe dit op een manier die de situatie niet escaleert maar duidelijk maakt dat dergelijk gedrag niet acceptabel is.
 3. Creëren van een ondersteunende omgeving

  • Moedig leerlingen aan om positieve feedback op elkaars werk te geven. Dit helpt bij het bouwen van een ondersteunende klasgemeenschap.
  • Organiseer een korte reflectie na de presentaties waarbij leerlingen kunnen delen wat ze hebben geleerd van de posters van anderen. Dit kan helpen om empathie en begrip te bevorderen.
 4. Afsluiting van de les

  • Sluit de les af met een positieve noot. Benadruk de waarde van de bijdragen van elke leerling en het belang van voortdurende inzet tegen pesten.
  • Herinner de leerlingen eraan dat ze altijd bij jou of een andere volwassene terecht kunnen als ze zich zorgen maken over pesten of andere problemen.
 5. Na de les

  • Blijf alert op tekenen van pesten of uitsluiting en reageer hier proactief op, ook na deze les. Het is belangrijk dat leerlingen weten dat ze ondersteund worden en dat er actie ondernomen wordt tegen pesten.

 

Instructies voor de activiteit

 1. Groepsindeling
  Verdeel de klas in kleine groepen van ongeveer 3-4 leerlingen. Probeer een gemengde samenstelling van de groepen te bereiken om diversiteit van ideeën te stimuleren.

 2. Brainstormen
  Moedig elke groep aan om eerst samen te brainstormen over hun anti-pestboodschap. Vraag hen om na te denken over wat ze hebben geleerd uit de discussie en het rollenspel. Welke boodschap willen ze overbrengen? Hoe kunnen ze deze op een creatieve en impactvolle manier visualiseren?

 3. Ontwerpen en creëren
  Laat de groepen hun ideeën tot leven brengen op het posterpapier. Herinner hen eraan dat ze vrij zijn in hun creativiteit, maar dat de boodschap duidelijk en positief moet zijn.

 4. Presenteren
  Wanneer de posters af zijn, organiseer je een presentatieronde waarin elke groep hun poster aan de klas presenteert. Moedig de presentatoren aan om uit te leggen:

  • De gekozen boodschap.
  • Waarom ze deze specifieke boodschap en afbeeldingen hebben gekozen.
  • Hoe hun poster kan bijdragen aan een betere en veiligere schoolomgeving.
 5. Discussie
  Na elke presentatie, open een korte discussie waarin klasgenoten kunnen reflecteren op de poster en eventueel vragen kunnen stellen. Dit is een goede kans om dieper in te gaan op de thema's die door de leerlingen worden aangesneden.

 6. Tentoonstelling
  Overweeg om de posters in de klas of op een centrale plaats in de school op te hangen als een continue herinnering en stimulans voor een pestvrije omgeving.
  Tip voor de leerkracht!  Bij het tentoonstellen van leerlingenwerk over pesten, nodigen we u uit om verder te kijken dan de oppervlakte. Elk kunstwerk, ongeacht zijn esthetische waarde, vertegenwoordigt een persoonlijke reis, een diepe reflectie op de ervaringen met en gedachten over pesten. Bij elk stuk werk raden we aan een korte beschrijving te plaatsen die de gedachtegang en de emoties van de leerling achter het kunstwerk belicht. Deze beschrijvingen dienen als een brug tussen de creatie en de toeschouwer, waardoor een diepere laag van begrip en empathie ontstaat. Sommige werken zullen misschien niet meteen aanspreken vanwege hun uiterlijk, maar bevatten rijke inzichten en betekenisvolle boodschappen. Moedig de bezoekers aan om elke beschrijving te lezen en de ware essentie van elk kunstwerk te ontdekken. Het gaat hier niet alleen om het 'mooie', maar om de expressie, de boodschap, en de moed om persoonlijke ervaringen te delen.

  Welkom bij onze tentoonstelling. Elke poster die u hier ziet, vertelt een uniek verhaal over pesten, veerkracht en hoop. We nodigen u uit om niet alleen naar de esthetiek van elk werk te kijken, maar ook de diepere betekenissen te verkennen die onze leerlingen tot uitdrukking hebben gebracht.

  Bij elke creatie vindt u een beschrijving die een inkijkje geeft in de gedachten en gevoelens van de maker. Sommige werken kunnen u verrassen met hun complexiteit, ongeacht of ze op het eerste gezicht als 'mooi' of 'minder mooi' worden beschouwd. Elk stuk is het resultaat van diepe overpeinzing en persoonlijke expressie, reflecterend op de ervaringen met en gedachten over pesten.

 7. We hopen dat u, door deze verhalen te lezen, niet alleen een grotere waardering krijgt voor de kunstwerken zelf, maar ook voor de jonge individuen die ze hebben gecreëerd. Hun werk daagt ons uit om na te denken over onze eigen rol in het bevorderen van een inclusieve en ondersteunende gemeenschap.

  Laat deze tentoonstelling een herinnering zijn dat achter elke creatie een dieper verhaal schuilt. Een verhaal dat wacht om gehoord te worden. Laten we samen luisteren.

Afsluiting van de activiteit
Sluit de activiteit af door de leerlingen te bedanken voor hun inzet en creativiteit. Benadruk het belang van samenwerking en respect voor elkaar als sleutels tot het voorkomen van pesten. Herinner de leerlingen eraan dat ze altijd een verschil kunnen maken door op te komen voor zichzelf en anderen, en dat hun posters nu deel uitmaken van die voortdurende inzet tegen pesten.