Positieve relaties opbouwen met klasgenoten is een belangrijk onderdeel van verbindend gedrag | VO-scholen | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Les Opbouwen positieve relaties met je klasgenoten VO scholen

Introductie: Goede relaties met klasgenoten zijn belangrijk voor een positieve schoolomgeving. In deze les gaan we bespreken hoe je positieve relaties kunt opbouwen met je klasgenoten en waarom dit belangrijk is.

 

Activiteit 1: Waarom zijn positieve relaties belangrijk?

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken waarom positieve relaties belangrijk zijn.
 • Bespreek klassikaal de antwoorden van de groepjes en maak een overzicht op het bord.

 

Activiteit 2: Hoe bouw je positieve relaties op?

 • Bespreek met de klas hoe je positieve relaties kunt opbouwen met klasgenoten.
 • Laat de leerlingen in kleine groepjes een lijst maken van manieren om positieve relaties op te bouwen.
 • Bespreek klassikaal de antwoorden van de groepjes en maak een overzicht op het bord.

 

Activiteit 3: Voorbeelden van verbindend gedrag

 • Bespreek met de klas wat verbindend gedrag is en waarom dit belangrijk is voor het opbouwen van positieve relaties.
 • Laat de leerlingen in kleine groepjes voorbeelden bedenken van verbindend gedrag.
 • Bespreek klassikaal de antwoorden van de groepjes en maak een overzicht op het bord.

 

Activiteit 4: Oefenen met verbindend gedrag

 • Laat de leerlingen in tweetallen oefenen met verbindend gedrag.
 • Geef de ene leerling een situatie waarin iemand verbindend gedrag vertoont en de andere leerling een situatie waarin iemand onverbindend gedrag vertoont.
 • Laat de leerlingen in tweetallen bespreken wat ze hebben gezien en geef feedback.

 

Afsluiting

 • Bespreek klassikaal hoe de leerlingen verbindend gedrag kunnen blijven toepassen en wat de voordelen zijn van positieve relaties met klasgenoten.

 

Optionele activiteit

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes een presentatie maken over een onderwerp gerelateerd aan verbindend gedrag en positieve relaties. Laat de groepjes hun presentatie aan elkaar presenteren.

 

 

Hier zijn enkele tips om positieve relaties op te bouwen met je klasgenoten

 1. Toon interesse: Toon interesse in anderen door vragen te stellen over hun leven en interesses. Laat zien dat je geïnteresseerd bent in wat ze te zeggen hebben.

 2. Toon waardering: Geef positieve feedback en complimenten aan je klasgenoten wanneer ze iets goed doen. Dit kan hen motiveren om zich verder te ontwikkelen en kan bijdragen aan een positieve relatie.

 3. Wees open: Wees open en eerlijk in je communicatie. Dit kan helpen om misverstanden te voorkomen en een goede verstandhouding te behouden.

 4. Werk samen: Werk samen met klasgenoten aan groepsprojecten of activiteiten. Dit kan bijdragen aan een gevoel van saamhorigheid en kan helpen om positieve relaties op te bouwen.

 5. Toon respect: Toon respect voor de ideeën, meningen en waarden van anderen. Respecteer ook de persoonlijke ruimte en grenzen van anderen.

 6. Wees vriendelijk: Wees vriendelijk en behulpzaam tegenover je klasgenoten. Kleine gebaren zoals glimlachen, de deur openhouden of een aardig woord kunnen bijdragen aan positieve relaties.

Door deze tips te volgen, kun je werken aan het opbouwen van positieve relaties met je klasgenoten. Dit kan bijdragen aan een positieve en veilige schoolomgeving waarin iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt.