Les VO Interactieve workshop bewustwordingscampagne over Pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Les VO Interactieve workshop bewustwordingscampagne over Pesten

Tijdens alle lessen over pesten is het heel belngrijk om deze dingen in de gaten te houden:

 • Actieve observatie: Blijf tijdens de groepsactiviteiten actief observeren. Let op tekenen van uitsluiting, negatieve opmerkingen of lichaamstaal die op pesten kan duiden.
 • Direct ingrijpen: Indien je enige vorm van pestgedrag waarneemt, grijp dan onmiddellijk in op een kalme en beslissende manier. Bespreek het gedrag privé met de betrokken leerling(en) om het probleem aan te pakken.
 • Open dialoog: Moedig een open dialoog aan. Geef leerlingen de ruimte om zorgen of ervaringen met pesten te delen, zowel tijdens als na de workshop.

Focus op de gedachte achter het werk

 • Elk werk is waardevol: Benadruk bij de start van de workshop dat elk werk belangrijk is, ongeacht de esthetische kwaliteit. Het gaat om de boodschap en de gedachte erachter.
 • Individuele feedback: Besteed aandacht aan het verhaal achter elk werk. Vraag leerlingen naar hun inspiratie en de boodschap die ze willen overbrengen. Dit toont waardering voor hun inspanning en creativiteit.
 • Gelijkwaardige aandacht: Zorg ervoor dat elk werkje en elke leerling evenveel aandacht krijgt tijdens de presentaties. Dit bevordert een gevoel van gelijkwaardigheid en gemeenschapszin.

Het creëren van een veilige vmgeving

 • Voorbereidende discussie: Begin de workshop met een korte discussie over wat een veilige en respectvolle omgeving inhoudt. Vraag leerlingen hoe zij denken dat ze hieraan kunnen bijdragen.
 • Groepsafspraken: Stel samen met de leerlingen een set van groepsafspraken op die gedurende de workshop gelden. Laat iedereen akkoord gaan met deze afspraken door ze te ondertekenen of er hun hand voor op te steken.
 • Reflectie moment: Sluit de workshop af met een moment van reflectie. Vraag leerlingen hoe ze zich voelden tijdens de activiteit en of ze vinden dat de groepsafspraken zijn nageleefd.

 

 

Doelstellingen:

 1. Leerlingen informeren over de effecten van pesten en het belang van bewustwording.
 2. Creativiteit en teamwork bevorderen door het ontwerpen van posters, flyers, of sociale media campagnes.
 3. Leerlingen een platform bieden om positieve boodschappen over het voorkomen van pesten te verspreiden.

Leeftijdsgroep: 10-13 jaar

Benodigde tijd: 2 lesuren (ongeveer 90 minuten)

Benodigdheden:

 • Papier voor posters en flyers
 • Markers, kleurpotloden, en andere knutselmaterialen
 • Computers of tablets met toegang tot ontwerpprogramma's (voor digitale posters of sociale media content)
 • Voorbeelden van effectieve bewustwordingscampagnes
 • Richtlijnen voor veilig en respectvol online gedrag

Lesverloop:

Deel 1: Introductie (15 minuten)

 1. Begin met een korte bespreking over wat pesten is en de impact die het kan hebben op individuen en de schoolgemeenschap.
 2. Introduceer het doel van de workshop: het creëren van een bewustwordingscampagne over pesten.

Deel 2: Inspiratie en brainstorming (15 minuten)

 1. Toon enkele voorbeelden van effectieve bewustwordingscampagnes tegen pesten.
 2. Verdeel de leerlingen in kleine groepen voor een brainstormsessie. Laat elke groep ideeën bedenken voor hun campagne, gericht op het verspreiden van positieve boodschappen en het aanmoedigen van acties tegen pesten.

Deel 3: Ontwerp en creatie (30 minuten)

 1. Elke groep kiest of ze een poster, flyer, of sociale media campagne willen maken.
 2. Leerlingen beginnen met het ontwerpen van hun campagnemateriaal. Zorg ervoor dat alle groepen toegang hebben tot de benodigde materialen en hulpmiddelen.
 3. Loop rond om hulp en feedback te bieden waar nodig.

Deel 4: Presentatie en discussie (20 minuten)

 1. Elke groep presenteert hun campagnemateriaal aan de klas.
 2. Na elke presentatie, open een discussie waarbij klasgenoten feedback kunnen geven en bespreken hoe de campagne bijdraagt aan bewustwording over pesten.

Deel 5: Reflectie (10 minuten)

 1. Reflecteer als klas op wat iedereen heeft geleerd door het deelnemen aan de workshop.
 2. Bespreek hoe de leerlingen de boodschappen uit hun campagnes kunnen toepassen in hun dagelijks leven en op school.

Afsluiting:

 • Moedig de leerlingen aan om hun campagnes ook buiten de klas te delen, bijvoorbeeld door posters in de school op te hangen of door digitale content te delen met de schoolgemeenschap.
 • Benadruk het belang van voortdurende inzet tegen pesten en het bevorderen van een positieve en ondersteunende schoolomgeving.

Evaluatie:

 • Beoordeel de campagnes op creativiteit, originaliteit, en de effectiviteit van de boodschap.
 • Reflecteer op de participatie en samenwerking van de leerlingen tijdens de workshop.

Deze workshop biedt niet alleen een kans voor leerlingen om creatief na te denken over het thema pesten, maar bevordert ook belangrijke vaardigheden zoals teamwork, empathie, en open communicatie.