Les suggesties bij het boek 500 appjes die ik niet wil lezen (vanaf 10 jaar) Maren Stoffels | Stop Pesten NU

084-8340086

Lesbrief Boek 500 appjes die ik niet wil lezen Maren Stoffels vanaf 10 jaar

Esper kijkt nog een keer naar de groepsapp. Sinds gistermiddag zijn er misschien wel vijfhonderd berichtjes bij gekomen. Vijfhonderd berichtjes die hij niet wil lezen, maar tegelijkertijd kan hij niet anders. Zijn ogen worden ernaartoe getrokken als een magneet.

Op school wordt Esper vreselijk gepest – maar zo dat de meester het niet merkt. Wanneer Esper aan het einde van de dag thuiskomt, gaat het pesten gewoon door. Zijn klas maakt een groepsapp aan om foto’s en berichten over Esper te versturen. Ze laten hem geen seconde met rust – en niemand heeft het in de gaten... Wat moet je doen als het pesten onzichtbaar is, en als je telefoon verandert in een vijand vol appjes die je niet wilt lezen?

Kennismaking

➜ Laat de omslag van het boek zien en lees de titel voor. Waar denken de kinderen dat het boek over gaat? Wat voor appjes zouden het kunnen zijn als je ze niet wilt lezen? Lees vervolgens de flaptekst voor.

➜ Lees de laatste regel nog eens voor en geef de kinderen de kans hierop te reageren. Hebben ze dit zelf wel eens ervaren? Zijn ze bekend met cyberpesten? Vragen voor het lezen

➜ Zitten de kinderen ook in een groepsapp met de hele klas? Of zijn er kleine groepjes gemaakt?

➜ Wordt daarin wel eens iets onaardigs gezegd of gepest?

➜ Hoe gaan de kinderen daarmee om?

Vragen tijdens het lezen

➜ In het hoofdstuk ‘Jouw vader kan je niet meer redden’ heeft Esper het erover dat hij uit meerdere Espers bestaat. Een Esper thuis, een Esper op school en eentje online. Herkennen de kinderen dit gevoel? Hebben zij ook meerdere versies van zichzelf? En wat zijn dan de verschillen tussen deze versies? Waarom denken ze dat ze meerdere versies hebben?

➜ In het hoofdstuk ‘Lekker voor je’ keert Espers’ enige vriend Gijs zich ook tegen hem. Wat vinden de kinderen van Gijs’ gedrag? Kunnen ze hem begrijpen? 

➜ Esper wordt gepest met zijn lange haar. Uiterlijk is het eerste wat je van iemand ziet. Maar eigenlijk weet je dan nog niets van die persoon. Toch hebben veel mensen snel hun oordeel klaar over anderen, vaak zonder dat ze dit beseffen. Kunnen de kinderen hier een voorbeeld van noemen? Heeft iemand anders wel eens een vooroordeel over hen gehad? Hoe voelden ze zich toen? Wat kun je doen om minder snel over iemand te oordelen?

➜ Esper wordt (onder meer) gepest met zijn lange haar. Daarom wil hij het graag kort laten knippen maar uiteindelijk besluit hij zijn lange haar te houden. Wat vinden de kinderen hiervan?

Na het lezen

Sinds Fedde bij Esper in de klas is gekomen, wordt Esper gepest. Hij krijgt nare appjes, zijn klasgenoten zijn onaardig tegen hem en stoken zijn vriend Gijs tegen hem op. Bespreek de situatie in de klas. Welke personages spelen allemaal een rol in dit verhaal? En wat is hun aandeel in het pesten?

Verdeel de kinderen in vijf groepjes en geef ze een rol uit het verhaal.

Eventueel kun je zelf de rol van Espers meester innemen. Verdeel de kinderen in de rollen van • Pester • Meelopers • Slachtoffer • Helper • Vriend Laat de kinderen zich verdiepen in hun rol. Bespreek nu onderstaande gebeurtenissen uit het verhaal en geef de groepjes het woord. 

Het begin

Esper wil graag in de groepsapp, maar Fedde weigert hem toe te voegen. In deze groepsapp wordt hij gepest met zijn lange haar en met een foto van Jarin. Fedde geeft Esper de bijnaam Assper. (Leg eventueel uit dat ‘ass’ een onaardige/ pesterige betekenis heeft in het Engels).

➜ Laat de groepjes kinderen hierop reageren vanuit hun personages. Wat is hun rol in deze situatie? (Fedde neemt het initiatief, de meelopers gaan erin mee, Gijs begint over een ander onderwerp, Lola doet niet mee met het pesten maar ze doet ook niets om het te stoppen, en Esper zegt niks tegen zijn ouders en bedenkt dat hij zijn haren wil laten knippen).

➜ Kunnen de groepjes bedenken waarom de verschillende personages zo reageren?

➜ Hoe zouden ze zelf reageren? Hadden ze iets anders gedaan? En waarom?

De trui

Esper heeft van zijn vader een trui uit New York gekregen. Gijs vindt hem erg tof. Fedde dwingt af dat Fedde de trui aan Gijs geeft.

➜ Waarom liegt Esper tegen zijn ouders over de gebeurtenissen? Hoe zouden jullie het zelf aanpakken?

➜ Waarom neemt Gijs de trui van Esper aan? Wat had hij anders kunnen doen?

➜ Waarom geeft hij de trui uiteindelijk weer terug?

De foto

Esper geeft geld aan klasgenoten die hem bedreigen. Uiteindelijk wordt hij in elkaar geslagen. Esper liegt hierover tegen zijn moeder. Gijs verlaat ondertussen de groepsapp.

➜ Kan het groepje van Esper uitleggen waarom Esper zo reageert? Waarom geeft hij het geld aan de pesters? En waarom denken ze dat hij niets aan zijn moeder vertelt?

➜ Wat vindt het groepje van Gijs van zijn actie? Wat zouden ze zelf doen als ze Gijs waren?

De klassenfoto

In de groepsapp pesten Fedde en de anderen Esper met zijn onvoldoende voor topo. Lola zegt tegen Esper dat ze vindt dat de anderen gemeen doen. Fedde stuurt berichtjes naar Gijs en in de groepsapp namens Esper waardoor Gijs niet langer Espers vriend wil zijn. Esper biedt zijn excuses aan, zonder succes. Esper vertelt niets aan zijn moeder.

➜ Snapt het groepje van Gijs waarom Gijs niet langer bevriend wil zijn met Esper?

➜ Waarom zouden Fedde en de anderen dit hebben gedaan?

Charmeoffensief

Als het pesten maar doorgaat, wil Esper niet meer naar school. Lola komt voor hem op. Esper koopt een cadeau voor Gijs om het goed te maken. Maar Gijs kiest de kant van Fedde. Fedde zet de hele klas tegen Esper op.

➜ Wat vindt het groepje van Esper van zijn oplossing; niet meer naar school en het goedmaken met Gijs?

➜ Kan het groepje van Gijs uitleggen waarom Gijspartij kiest voor Fedde? Wat zou er gebeuren als hij voor Esper had gekozen?

➜ Lola doet haar best voor Esper op te komen. Heeft haar actie effect, of is er meer voor nodig?

De trouwfoto

De pesterijen lopen uit de hand. Lola en Esper stappen uit de groepsapp. Als Esper weer wordt toegevoegd, blokkeert hij alle nummers. Maar nog steeds weten ze hem te vinden, dus gooit hij zijn telefoon in het kanaal. Uiteindelijk vertelt Esper alles aan zijn ouders.

➜ Wat zou er zijn gebeurd als Gijs tegen Fedde en de anderen in was gegaan?

➜ Waarom denken de kinderen dat Esper zo lang heeft gewacht om zijn ouders te vertellen wat er aan de hand is? En waarom vertelt hij het nu wel?

➜ Hebben de kinderen een idee hoe Espers ouders hem het beste kunnen helpen?

Het einde

Esper maakt een Loser-kraam en zet de pesterijen om naar iets grappigs door de kinderen te laten raden wie zijn vader is (nadat ze al die tijd beweerd hebben dat zijn vader een zwerver was). Hij heeft de populairste kraam.

➜ Wat vinden de kinderen van de oplossing van Esper?

➜ Denken ze dat Fedde zijn lesje zo wel heeft geleerd of is er nog meer nodig?

➜ Hoe kijken ze terug op hun rol (van respectievelijk pester, meelopers, slachtoffer, helper en vriend)? Wat hadden ze kunnen doen om de pesterijen te voorkomen en Esper te helpen? Als de kinderen zelf te maken krij- gen met cyberpesten, hoe kunnen ze dit dan het beste aanpakken om het zo snel mogelijk te laten stoppen?

Opdracht – Vloggen

De meester van Esper heeft een verrassing voor de klas. Er komen twee bekende vloggers langs tijdens de jaarmarkt om daar een item op te nemen.

➜ Vraag de kinderen in duo’s een vlog op te nemen. In deze vlog geven ze tips tegen cyberpesten.

➜ Als de kinderen willen, kunnen ze hun vlogs aan elkaar laten zien op het digibord.

Opdracht – Collage maken

Bespreek met de kinderen wat ze kunnen doen wanneer zij zelf geconfronteerd worden met cyberpesten.

➜ Hebben ze dit wel eens meegemaakt?

➜ Wat zouden ze kunnen doen om voor een positieve sfeer te zorgen in de groepsapp?

➜ Laat de kinderen in groepjes nadenken over wat ze kunnen doen om cyberpesten tegen te gaan. Ze mogen alles wat er in hen opkomt opschrijven.

➜ De groepjes mogen om de beurt met elkaar delen wat ze hebben opgeschreven.

➜ De juf of meester maakt een overzicht op het bord. Zo kun je samen, met de hele klas, afspraken maken over wat je wel en niet deelt in een groepsapp.

➜ Elk groepje krijgt nu een onderwerp uit het rijtje, daar mogen ze op een creatieve manier een collage van maken.

➜ Deze collages kun je in de klas hangen als een reminder aan de afspraken die met de hele klas zijn gemaakt om het cyberpesten te voorkomen.

➜ Kan het groepje van Esper uitleggen waarom hij niets tegen zijn moeder zegt?

➜ Hoe denkt het groepje van Lola over haar rol in deze situatie?

 

Bron