Lesbrief Speciaal Onderwijs VO | Landelijke Dag tegen Pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Lesbrief Speciaal Voortgezet Onderwijs VO

Introductie: Vandaag is de Week tegen Pesten /  Landelijke Dag tegen Pesten. Pesten is een probleem dat helaas in veel scholen voorkomt, en daarom is het belangrijk om er aandacht aan te besteden. Tijdens deze les gaan we het hebben over wat pesten is, wat we kunnen doen om pesten te voorkomen en hoe we als klas samen kunnen werken om een veilige omgeving te creëren waarin niemand wordt gepest.

Doelen:

 • Leerlingen begrijpen wat pesten is en wat de gevolgen ervan kunnen zijn.
 • Leerlingen leren hoe ze pesten kunnen voorkomen en wat ze kunnen doen als ze pestgedrag zien.
 • Leerlingen leren hoe ze als klas samen kunnen werken om een veilige en respectvolle omgeving te creëren.

Activiteit 1: Wat is pesten? (15 minuten)

 • Vraag aan de leerlingen wat zij denken dat pesten is. Schrijf hun antwoorden op het bord.
 • Leg uit dat pesten betekent dat iemand herhaaldelijk en opzettelijk wordt geplaagd, buitengesloten of belachelijk gemaakt. Het kan ook online gebeuren, bijvoorbeeld via sociale media.
 • Bespreek met de leerlingen wat de gevolgen van pesten kunnen zijn, zoals verminderd zelfvertrouwen, depressie en angst.

Activiteit 2: Pesten voorkomen (20 minuten)

 • Leg uit dat iedereen een rol kan spelen in het voorkomen van pesten. Vraag aan de leerlingen wat zij denken dat ze kunnen doen om pesten te voorkomen.
 • Bespreek de volgende manieren om pesten te voorkomen:
  • Wees vriendelijk en respectvol tegen anderen.
  • Kom op voor anderen als je ziet dat iemand gepest wordt.
  • Praat met een volwassene als je ziet dat iemand gepest wordt.
 • Laat de leerlingen in tweetallen of groepjes van drie bedenken wat zij kunnen doen als ze pestgedrag zien. Laat ze hun ideeën delen met de klas.

Activiteit 3: Samenwerken tegen pesten (25 minuten)

 • Leg uit dat het belangrijk is dat we als klas samenwerken om een veilige en respectvolle omgeving te creëren waarin niemand wordt gepest.
 • Vraag aan de leerlingen wat zij denken dat we als klas kunnen doen om pesten te voorkomen.
 • Bespreek de volgende manieren om als klas samen te werken tegen pesten:
  • Maak duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan en wat we wel en niet accepteren.
  • Organiseer activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van een positieve groepssfeer en sociale inclusie.
  • Praat regelmatig met elkaar over hoe het gaat en wat we nog kunnen verbeteren.
 • Laat de leerlingen in tweetallen of groepjes van drie bedenken wat zij als klas kunnen doen om pesten te voorkomen. Laat ze hun ideeën delen met de klas.

Afsluiting: Bedank de leerlingen voor hun deelname aan de les.