Lesidee 161: Checklist een schooljaar lang tegen pesten | Stop Pesten NU

Lesidee 161: Checklist een schooljaar lang tegen pesten

Focus elke maand op een nieuwe check een werk een jaar lang tegen pesten. Elke check is een actie waarmee je pesten voorkomt of kunt aanpakken. Veel succes!

 

SEPTEMBER: WIJ WERKEN AAN EEN GOEDE SFEER IN DE GROEP

Zet maximaal in op een goede groepssfeer en een gevoel van verbondenheid. Maak tijd vrij voor kennismakingspelletjes en samenwerkingsopdrachten. 

Want het is makkelijker om iemand te pesten die je niet goed kent. Versterk de banden tussen kinderen en jongeren om pesten te voorkomen.

 

OKTOBER: WIJ MAKEN DUIDELIJK: PESTEN KAN NIET

Maak in jouw team duidelijk dat pesten in geen enkel geval kan. Maar verstaat iedereen ook hetzelfde onder pesten, plagen en ruzie maken? Praat er eens over. En maak afspraken over wat kan en wat niet.

 

NOVEMBER: WIJ VERTELLEN KINDEREN EN JONGEREN WAAR ZE TERECHT KUNNEN

Zorg ervoor dat kinderen en jongeren weten waar ze terecht kunnen met vragen of problemen. Kunnen ze je aanspreken, mailen, bellen of een briefje schrijven? Spreek af met alle begeleiders welke stappen je onderneemt wanneer een kind of jongere een probleem signaleert.

 

DECEMBER: WIJ GEVEN OUDERS EEN PLAATS IN ONZE ORGANISATIE

Laat aan ouders weten wie ze kunnen contacteren met vragen over pesten. Vertel hoe jullie problemen voorkomen en aanpakken. Betrek hen als je een pestsituatie wilt oplossen.

 

JANUARI: WIJ PRATEN OVER GEVOELENS EN LEREN ONZE GRENZEN KENNEN

Gevoelens mogen geen taboe zijn. Stimuleer jongeren om te praten en na te denken over hun eigen ervaringen. Zo leren ze hun eigen grenzen kennen en staan zo sterker in hun schoenen. Hun zelfvertrouwen groeit, waardoor ze beter kunnen omgaan met pesten.

En vergeet ook jezelf niet: als jij je als begeleider niet goed in je vel voelt, is het moeilijk om jongeren te begeleiden. Praat en ventileer dus ook jouw gevoelens en bewaak goed je grenzen.

 

FEBRUARI: WIJ MAKEN HET PLEZANT ONLINE

Maak van de online wereld een fijne en veilige plaats voor kinderen en jongeren. Toon hen de mogelijkheden, en ook de gevaren.

 

MAART: WIJ BRENGEN VARIATIE IN SPEL EN LES

Doe het eens anders! Met voldoende variatie in spel, lesvormen, methodes en / of activiteiten zorg je ervoor dat elk kind of jongere iets vindt dat leuk is en goed lukt.

 

APRIL: WIJ ZOEKEN SAMEN NAAR OPLOSSINGEN

Leer kinderen en jongeren zélf hun conflicten oplossen. Daar leren ze het meeste uit. Coach hen daarbij, en help hen wanneer het niet lukt. Zoek samen naar hoe je ervoor zorgt dat het probleem zich niet meer voordoet in de toekomst.

 

MEI: WIJ HOUDEN REKENING MET DE MENING VAN KINDEREN EN JONGEREN

Vraag input aan kinderen en jongeren en doe er iets mee. Het geeft hun zelfvertrouwen een boost als ze verantwoordelijkheid krijgen. Bovendien zijn regels die je zelf mee bepaalt, gemakkelijker om te begrijpen en te volgen.

 

JUNI: WIJ ZETTEN ELKAAR IN DE BLOEMETJES

Maak tijd om de goede momenten in de groep te vieren. En geef elkaar complimentjes bij de vleet. Zet af en toe iemand in de bloemetjes die het dubbel en dik verdient. Wie zich goed voelt, heeft minder nood om te pesten. Win-win dus!