Lesmateriaal voor groep 7 en 8 voor de Dag tegen Pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Lesmateriaal voor groep 7 en 8 - Landelijke Dag tegen Pesten

Lesdoel: Bewustzijn creëren over pesten en de gevolgen ervan.

Lesplan:

 1. Introductie (10 minuten)

  • Leg uit wat pesten is en waarom het belangrijk is om er aandacht aan te besteden.
  • Laat de leerlingen in groepen van vier brainstormen over hoe zij pesten kunnen voorkomen en wat zij kunnen doen als zij zien dat iemand gepest wordt.
 2. Discussie (15 minuten)

  • Laat elke groep hun ideeën delen en bespreek de voorgestelde oplossingen.
  • Vraag aan de leerlingen wat zij denken dat de gevolgen kunnen zijn van pesten.
 3. Filmfragment (15 minuten)

  • Laat een kort filmfragment zien waarin pesten centraal staat. Bespreek het fragment met de leerlingen en vraag wat zij ervan vonden.
 4. Rollenspellen (20 minuten)

  • Verdeel de klas in groepjes van vier en geef elk groepje een scenario waarin pesten voorkomt.
  • Laat de leerlingen de rollen van pester, gepeste en omstanders spelen.
  • Bespreek na elke scène wat er gebeurde en hoe het anders had kunnen verlopen.
 5. Afsluiting (10 minuten)

  • Bespreek met de klas wat zij hebben geleerd en wat zij in de toekomst kunnen doen om pesten te voorkomen.

Extra opdracht:

 • Laat de leerlingen in groepen van twee of drie een poster maken om pesten te voorkomen of te stoppen. Laat de posters ophangen in de school.

Benodigdheden:

 • Filmfragment over pesten
 • Rollenspel-scenario's
 • Papier en kleurpotloden voor de posteropdracht